MELD DEG PÅ HER!

Det siste tiåret er rettssikkerhet og demokrati blitt svekket i en rekke EU-land. Dette truer både EUs grunnleggende prinsipper og samarbeidet i Europa. Hvordan har EU-institusjonene reagert på dette? Hvilke midler har de brukt for å sikre at medlemslandene oppfører seg i tråd med unionens grunnleggende prinsipper?

Professor Kim Scheppele (Princeton University) og professor John Morijn (University of Groningen) vil diskutere solidaritet og samarbeid i og utenfor EU når rettsstat og demokrati bygges ned. De vil også forklare de ulike tiltakene EU har iverksatt for å møte disse utfordringene, med et spesielt fokus på «økonomisk kondisjonalitet» – betingelser medlemslandene må følge for å dra full nytte av fordelene ved medlemskap. Her spiller også Norge en rolle gjennom EØS-midlene. 

Dette arrangementet er en del av seminarserien Norge og EU mot 2030

Moderator er Christophe Hillion, forsker 1 ved NUPI og professor i europarett ved Universitetet i Oslo.

Seminaret strømmes også direkte til NUPIs YouTube-kanal (du trenger ikke å melde deg på for å følge arrangementet digitalt).

Kim Lane Scheppele er professor i sosiologi og internasjonale relasjoner ved Princeton University. Hun forsker på hvordan autokratier utnytter og politiserer rettsvesenet, i Ungarn og Polen, men også andre steder i verden.

John Morijn er professor i internasjonal rett og politikk ved Universitetet i Groningen, kommissær ved Det nederlandske instituttet for menneskerettigheter og leder for rettssikkerhetsgruppen ved NGO-en Meijers Committee.