Hopp til innhold
NUPI skole
240323-Rule-of-law-and-democracy.png

Arrangement

Rettssikkerheten og demokratiet i Europa trues – hva kan EU og Norge gjøre?

Hvordan kan økonomiske virkemidler verne om EUs grunnleggende prinsipper?
24 mars 2023
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Europa
 • Humanitære spørsmål
 • Nasjonalisme
 • Menneskerettigheter
 • EU
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt

MELD DEG PÅ HER!

Det siste tiåret er rettssikkerhet og demokrati blitt svekket i en rekke EU-land. Dette truer både EUs grunnleggende prinsipper og samarbeidet i Europa. Hvordan har EU-institusjonene reagert på dette? Hvilke midler har de brukt for å sikre at medlemslandene oppfører seg i tråd med unionens grunnleggende prinsipper?

Professor Kim Scheppele (Princeton University) og professor John Morijn (University of Groningen) vil diskutere solidaritet og samarbeid i og utenfor EU når rettsstat og demokrati bygges ned. De vil også forklare de ulike tiltakene EU har iverksatt for å møte disse utfordringene, med et spesielt fokus på «økonomisk kondisjonalitet» – betingelser medlemslandene må følge for å dra full nytte av fordelene ved medlemskap. Her spiller også Norge en rolle gjennom EØS-midlene. 

Dette arrangementet er en del av seminarserien Norge og EU mot 2030

Moderator er Christophe Hillion, forsker 1 ved NUPI og professor i europarett ved Universitetet i Oslo.

Seminaret strømmes også direkte til NUPIs YouTube-kanal (du trenger ikke å melde deg på for å følge arrangementet digitalt).

Kim Lane Scheppele er professor i sosiologi og internasjonale relasjoner ved Princeton University. Hun forsker på hvordan autokratier utnytter og politiserer rettsvesenet, i Ungarn og Polen, men også andre steder i verden.

John Morijn er professor i internasjonal rett og politikk ved Universitetet i Groningen, kommissær ved Det nederlandske instituttet for menneskerettigheter og leder for rettssikkerhetsgruppen ved NGO-en Meijers Committee.
 

Speakers

Kim Lane Scheppele
Professor, Princeton University
John Morijn
Professor, University of Groningen

Relaterte prosjekter

Norge og EU grafikk 169 Foto Shutterstock.jpg
Forskningsprosjekt
2022 - 2024 (Pågående)

Norge og EU mot 2030

Dette prosjektet ser nærmere på utviklingen på viktige områder i forholdet mellom Norge og EU mot 2030....

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Klima
 • Styring
 • EU
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Klima
 • Styring
 • EU
24 mars 2023
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Europa
 • Humanitære spørsmål
 • Nasjonalisme
 • Menneskerettigheter
 • EU
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt