REGISTRER DEG HER!

Paul Gill vil på dette teoriseminaret presentere GRIEVANCE-prosjektet, et forskningsprosjekt som har som mål å gjøre betydelige fremskritt for å øke vår forståelse om ekstremistisk vold og på den måten redusere risikoen for dette.

I motsetning til mye annen forskning, skifter GRIEVANCE fokuset fra individuelle egenskaper (hvem vi tror terrorister er) til situasjonsbetingede kvaliteter – hva voldelige lovbrytere gjør og hvordan.

Teoriseminaret tar for seg antiterrorprosjektets konseptuelle, metodiske og tverrfaglige fokus. Paul Gill skal her utdype tankegangen bak kjerneprinsippene i det daglige arbeidet rundt GRIEVANCE-prosjektet, som fokuserer på tverrfaglighet, problemorienterte tilnærminger, vitenskapelige metoder, datainnsamling, formidlingsresultater og relevans for praktikere. Gill kommer også til å snakke om hvorfor prosjektet ligger innunder et ingeniørfakultet, og hvorfor det er så viktig for mye arbeidet til forskningsgruppen.

Dette teoriseminaret arrangeres av Konsortiet for terrorismeforskning.

Arrangementet blir ikke strømmet.

Paul Gill is a Professor of Security and Crime Science at University College London. Previous to joining UCL, Professor Gill was a postdoctoral research fellow at the International Center for the Study of Terrorism at Pennsylvania State University. He has over 50 publications on the topic of terrorist behaviour. Gill is also the Principal Investigator for the GRIEVANCE project.