Bli med når vi ser nærmere på utviklingen av anti-statlig ekstremisme fra den militante anarkismen på slutten av 1800-tallet og frem til i dag, og diskuterer hvilke utfordringer dette medfører.

MERK: Dette seminaret holdes i Auditorium 5, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo.

De siste par årene har sikkerhetstjenester i en rekke land fremhevet at «anti-statlig ekstremisme» utgjør en økende trussel mot demokratiet, politiske prosesser og institusjoner, samt folkevalgte politikere og offentlige ansatte. 

Vi har sett folkemasser som stormer parlamentsbygninger i Berlin, Washington og Brasilia, fornekting av valgresultater, plott for å myrde og kidnappe politikere, grupper som fornekter legitimiteten til staten og offentlige institusjoner, og konspirasjonsteorier som hevder at ondsinnede krefter står bak de herskende elitene. Anti-myndighetsekstremisme gir seg uttrykk i sosiale bevegelser, konspirasjonsteorier, masseopptøyer og trusler og angrep på politikere og offentlige ansatte. 

Denne presentasjonen gir et historisk overblikk over utviklingen av anti-statlig ekstremisme fra den militante anarkismen på slutten av 1800-tallet og frem til i dag, og diskuterer hvilke utfordringer dette medfører.

Tore Bjørgo er professor ved UiO, hvor han leder Senter for ekstremismeforskning. Han har også en bistilling som professor i politivitenskap ved Politihøgskolen. Han har forsket på voldelig ekstremisme (og spesielt høyreekstremisme) og forebygging av dette siden slutten av 1980-tallet, og har publisert en lang rekke bøker, forskningsrapporter og tidsskriftartikler. Nylig har han redigert to temanummer om «Anti-Government Extremism» i tidsskriftet Perspectives on Extremism, som du kan finne her og her.

Dette seminaret arrangeres av Konsortiet for terrorismeforskning.