Hopp til innhold
NUPI skole
260923_Polen_valg_NY.jpg

Arrangement

Valg i Polen – hva er igjen av den liberale ordenen?

Høstens valg kan bli avgjørende for demokratiets fremtid i Polen.
26 september 2023
13:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Europa
  • Nasjonalisme
  • Seminar
  • Fysisk og digitalt
  • Engelsk

MELD DEG PÅ HER!

15. oktober går polakkene til valgurnene for å velge nye medlemmer til Sejm og Senatet, landets tokammerlige lovgivende forsamling.

Samtidig har Lov og rettferdighetspartiet (PiS), som sitter med regjeringsmakten, satt i gang en parallell folkeavstemning om saker som det høyreorienterte nasjonalistpartiet PiS er opptatt av. Denne folkeavstemningen skal avholdes samtidig som det ordinære valget, men boikottes av opposisjonen.

Så hvordan går det med demokratiet i Polen? Årets valg anses som avgjørende etter åtte år med Lov og rettferdighetspartiet ved roret. Både i og utenfor Polen uttrykkes frykt for om prosessen er rettferdig.

NUPI inviterer til paneldebatt som oppsummerer den seneste utviklingen innen polsk partipolitikk, presenterer valgundersøkelsene og diskuterer de mulige koalisjonene som kan bli dannet.

Det vil bli lagt stor vekt på den polske diasporaens rolle og påvirkning på valgresultatet, inkludert polske borgere i Norge. Panelet vil også forsøke å besvare spørsmål om hvor mye som er igjen av en liberal demokratisk orden, og i hvilken grad Polen har beveget seg mot illiberale posisjoner og flertallsdemokrati.

Ben Stanley er hovedtaler. Han er førsteamanuensis ved SWPS Universitet for samfunnsvitenskap og humaniora i Warszawa og er ekspert på polsk partipolitikk.

Łukasz Bojarski, stipendiat ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, deltar også i panelet. Han jobber med forskningsprosjektet "Domstolane sine brestepunkt – Om domarar når rettsstaten er under press", og vil vil belyse rettsstatens tilstand og den juridiske siden av valgprosessen.

Den siste paneldeltageren er Kacper Szulecki, forsker 1 ved NUPI. Szulecki er, sammen med Ben Stanley og PRIO-forskningsprofessor Marta Bivand Erdal, forfatter av den nylig publiserte boken External Voting: The Patterns and Drivers of Central European Migrants' Homeland Electoral Participation, som vil presenteres på arrangementet.

Arrangementet vil bli moderert av Pernille Rieker, forsker 1 og koordinator for NUPIs senter for europastudier.

Seminaret holdes i NUPIs lokaler fra kl. 13.30 til 15.00. Det vil også strømmes direkte på vår YouTube-kanal. Du trenger ikke melde deg på for å delta digitalt.

Hovedtalere

Ben Stanley
Førsteamanuensis ved SWPS Universitetet i Warszawa
Łukasz Bojarski
Stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
Kacper Szulecki
Forsker 1
26 september 2023
13:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Europa
  • Nasjonalisme
  • Seminar
  • Fysisk og digitalt
  • Engelsk