Hopp til innhold
NUPI skole

Asia

Det politiske og økonomiske tyngdepunktet i verden beveger seg mot Asia.

NUPIs forskning på Asia favner vidt. Asias rolle i verdensøkonomien, regionale handelsavtaler og økonomisk utvikling, samt Norges økonomiske forbindelser til asiatiske land er viktige forskningstema. Regional utenriks- og sikkerhetspolitikk i Asia står også sentralt.
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Do regime differences shape developmental engagement? How China and Japan compete in post-coup Myanmar

The 2021 military coup in Myanmar has left the country significantly isolated on the world stage. Politically, foreign governments have avoided recognizing the junta rulers, although quasi-official engagement is still underway. Economically, foreign investments into Myanmar have dropped by 42% from 2021 to 2022, off levels that had already massively decreased since the 2017 Rohingya expulsion. However, despite the international outcry over the new regime’s open warfare against civilians and the escalating violence in Myanmar’s multi-front civil war, both China and Japan have remained engaged in development cooperation, pursuing ambitious projects for economic corridors and special economic zones (SEZs) that were contracted under the deposed civilian government; in the case of China, even some new projects have been launched.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
1653725ce2b6-PRIF-blog-web.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Palestina er viktig for Kina. Av flere grunner.

Kina har ikke vist vilje til å kritisere Russland for krigen i Ukraina. Kontrasten til pekefingeren de nå retter mot Israels krigføring, er slående, skriver Hans Jørgen Gåsemyr i Aftenposten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Asia
 • Konflikt
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Hvilke politiske utfordringer står norsk økonomi overfor? Her er fem av dem.

Utfordringene viser hvor tett internasjonal politikk og økonomi henger sammen, skriver Morten Skumsrud Andersen i Aftenposten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
Forsidebile_GEOPOL_nupino.jpg
Senter

Senter for geopolitikk (geopol)

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Conflict
 • Nation-building
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Conflict
 • Nation-building
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
US-China-rivalry_NTB_16-9_web.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
20. okt. 2023
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk

Identitet og stereotypier i rivaliseringen mellom USA og Kina

Frokostseminar: Identitetsforskjeller, holdninger og stereotypier knyttet til forestillinger om rase spiller i økende grad en rolle for hvordan utenrikspolitikk blir diskutert i både USA og Kina.

Arrangement
12:00 - 15:30
NUPI
Engelsk
Afghanistan-seminar_NTB_16-9_web.png
Arrangement
12:00 - 15:30
NUPI
Engelsk
11. okt. 2023
Arrangement
12:00 - 15:30
NUPI
Engelsk

Menneskerettighetsbrudd i Talibans Afghanistan

HRRL presenterer rapporten «Hevndrap og andre alvorlige menneskerettighetsbrudd etter at Taliban tok makten i Afghanistan». Funnene diskuteres av Afghanistan-eksperter som Richard Bennett, FNs spesialrapportør om menneskerettigheter i Afghanistan, og HRW-forsker Fereshta Abbasi.

Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk
MicrosoftTeams-image (3).png
Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk
26. okt. 2023
Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk

Lansering av Senter for geopolitikk

Rivaliseringen mellom stormaktene blir stadig mer intens. Hvordan påvirker det Norge? Det skal noen av landets fremste forskere på sikkerhets- og geopolitikk finne ut av. Torsdag 26. oktober lanseres Senter for geopolitikk.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Anarchy is a Bridge: Russia and China are Pushing NATO and Japan Together

After nearly 70 years of distant relations, security ties between NATO and Japan are flourishing. A number of important initiatives have recently been adopted, including high-level political dialogues, joint military training, and cooperation in science, technology, and cyber security. This article considers recent developments in NATO-Japan relations and in particular their origins, drivers and implications.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Asia
war.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Asia
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Norway: Between engagement and caution

Kapittelet omhandler Norges politiske grep om relasjonene til Kina, og er del av en større rapport der mange europeiske land og EU sin Kina-politikk blir kartlagt. Norge forsøker å kombinere engasjement og aktsomhet i sin tilnærming til Kina, og søker samarbeid i saker av felles interesse, samtidig som Norge vil verne om nasjonale sikkerhetsinteresser og liberale normer internasjonalt. I fraværet av en oppdatert, samlet Kina-strategi, har norske myndigheter tatt flere grep for å styrke koordineringen rundt Kina-relaterte spørsmål. Det er imidlertid vanskelig å se effekten av disse grepene, eller se helheten i hva Norge jobber for å oppnå i sine relasjoner til Kina.

 • Utenrikspolitikk
 • Asia
ETNC.PNG
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
Leonard Seabrooke
Forskere

Leonard Seabrooke

Forsker 1

Leonard Seabrooke er professor i internasjonal politisk økonomi og økonomisk sosiologi ved Institutt for organisasjon ved Copenhagen Business Scho...

 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Europe
 • Asia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Pandemics
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Comparative methods
 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Europe
 • Asia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Pandemics
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Comparative methods
11 - 20 av 614 oppføringer