Hopp til innhold
NUPI skole

Asia

Det politiske og økonomiske tyngdepunktet i verden beveger seg mot Asia.

NUPIs forskning på Asia favner vidt. Asias rolle i verdensøkonomien, regionale handelsavtaler og økonomisk utvikling, samt Norges økonomiske forbindelser til asiatiske land er viktige forskningstema. Regional utenriks- og sikkerhetspolitikk i Asia står også sentralt.
Publikasjoner
Publikasjoner

Central Asia is a missing link in analyses of critical materials for the global clean energy transition

The energy transition is causing a surge in demand for minerals for clean energy technologies, giving rise to concerns about the sources and security of supplies of critical materials. Although Central Asia was one of the Soviet Union's main sources of metals and industrial minerals, it has been forgotten in contemporary global critical materials analyses. Here we review the Central Asian mineral resource base and assess its current and potential contributions to global supply chains. We find that the importance of Central Asia lies mainly in the diversity of its mineral base, which includes mineable reserves of most critical materials for clean energy applications. This renders the region important in mineral economics, security of supply, and geopolitical perspectives alike. In sum, Central Asia is likely to become a new hotspot for mineral extraction and a major global supplier of selected critical materials for clean energy technologies.

 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Konflikt
 • Klima
 • Energi
 • Styring
Screenshot 2022-06-02 at 16.32.57.png
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Konflikt
 • Klima
 • Energi
 • Styring
Publikasjoner

Local and Global Aspects of Coal in the ASEAN Countries

De siste tiårene har kullutvinning og kullkraft vokst raskt i Sørøst-Asia. Kull spiller en stadig mer dominerende rolle i regionale energisystemer, svekker energisikkerheten i alle landene i regionen bortsett fra Indonesia, undergraver nasjonalt bestemte bidrag (NDCer) til Paris-avtalen, og forsterker eksisterende politiske motsetninger. Forbruk av kull har velkjente konsekvenser for folkehelse, landbruk, vannsikkerhet og økonomi. Mange av disse blir forsterket i Sørøst-Asia, som er tettbefolket og har lite vind og dyrkbar jord. Paradoksalt nok fører det kortsiktige fokuset på å holde kostnader nede til betydelig langsiktig økonomisk risiko, fordi prisen på fornybar energi stadig faller, mens ASEAN-landene fortsetter å investere i kullkraft.

 • Økonomisk vekst
 • Regional integrasjon
 • Utviklingspolitikk
 • Asia
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Screenshot 2022-06-02 at 16.26.10.png
 • Økonomisk vekst
 • Regional integrasjon
 • Utviklingspolitikk
 • Asia
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner

Hva er sikkerhet for Hongkong?

Kronikk om situasjonen knyttet til innføringen av en ny sikkerhetslov i Hongkong.

 • Asia
Screenshot 2022-05-31 at 14.32.10.png
 • Asia
Publikasjoner
Publikasjoner

Kina sikter mot toppen

En gjennomgang av Kinas nye femårsplan. Del av NUPIs "Hvor hender det?" serie.

 • Internasjonal økonomi
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Internasjonal økonomi
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
Publikasjoner
Publikasjoner

Kinesisk digi-tek fra fri galopp til båndtvang

Kronikk om endringer i reguleringen av kinesisk digital teknologi

 • Internasjonal økonomi
 • Asia
 • Internasjonal økonomi
 • Asia
Publikasjoner
Publikasjoner

Grenseløs kamp mot korona

En gjennomgang av internasjonalt samarbeid knyttet til Covid-19 i en tidelig fase av pandemien. Del av NUPIs "Hvor hender det?" serie.

 • Globalisering
 • Utviklingspolitikk
 • Asia
 • Globalisering
 • Utviklingspolitikk
 • Asia
Publikasjoner
Publikasjoner

Central Asia is a missing link in analyses of critical materials for the global clean energy transition

The energy transition is causing a surge in demand for minerals for clean energy technologies, giving rise to concerns about the sources and security of supplies of critical materials. Although Central Asia was one of the Soviet Union's main sources of metals and industrial minerals, it has been forgotten in contemporary global critical materials analyses. Here we review the Central Asian mineral resource base and assess its current and potential contributions to global supply chains. We find that the importance of Central Asia lies mainly in the diversity of its mineral base, which includes mineable reserves of most critical materials for clean energy applications. This renders the region important in mineral economics, security of supply, and geopolitical perspectives alike. In sum, Central Asia is likely to become a new hotspot for mineral extraction and a major global supplier of selected critical materials for clean energy technologies.

 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Konflikt
 • Klima
 • Energi
 • Styring
Screenshot 2022-05-31 at 13.32.51.png
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Konflikt
 • Klima
 • Energi
 • Styring
Publikasjoner

Local and Global Aspects of Coal in the ASEAN Countries

De siste tiårene har kullutvinning og kullkraft vokst raskt i Sørøst-Asia. Kull spiller en stadig mer dominerende rolle i regionale energisystemer, svekker energisikkerheten i alle landene i regionen bortsett fra Indonesia, undergraver nasjonalt bestemte bidrag (NDCer) til Paris-avtalen, og forsterker eksisterende politiske motsetninger. Forbruk av kull har velkjente konsekvenser for folkehelse, landbruk, vannsikkerhet og økonomi. Mange av disse blir forsterket i Sørøst-Asia, som er tettbefolket og har lite vind og dyrkbar jord. Paradoksalt nok fører det kortsiktige fokuset på å holde kostnader nede til betydelig langsiktig økonomisk risiko, fordi prisen på fornybar energi stadig faller, mens ASEAN-landene fortsetter å investere i kullkraft.

 • Økonomisk vekst
 • Regional integrasjon
 • Utviklingspolitikk
 • Asia
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Screenshot 2022-05-31 at 13.00.34.png
 • Økonomisk vekst
 • Regional integrasjon
 • Utviklingspolitikk
 • Asia
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner

Fossil Fuels in Central Asia: Trends and Energy Transition Risks

This data article provides an overview of fossil fuel trends in Central Asia from 2010 to 2019. Data on the production, consumption, export and import of coal, natural gas and oil are summarised for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. While promoting renewable energy, Central Asia continues to rely on and expand the use of coal, natural gas and oil with no major phase-out plans yet on the horizon.

 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • EU
Screenshot 2022-05-31 at 11.06.10.png
 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • EU
Ståle Ulriksen
Forskere

Ståle Ulriksen

Forsker

Ståle Ulriksen er forsker på FHS Sjøkrigsskolen med bistilling på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.Forskningsområdet hans dreier...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Nation-building
 • Insurgencies
 • Oceans
 • The EU
 • Comparative methods
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Nation-building
 • Insurgencies
 • Oceans
 • The EU
 • Comparative methods
61 - 70 av 614 oppføringer