Hopp til innhold
NUPI skole

Norden og utfordrende kunnskapsrelasjoner: strammere grep om internasjonalt samarbeid

Hva skjer når sikkerhet og liberale verdier får skjerpet oppmerksomhet i internasjonale forskningssamarbeid? Et nytt fokusnummer av Internasjonal Politikk ser på hva nordiske land gjør med sine kunnskapsrelasjoner til Kina og andre autoritære stater.
070523_IP-lansering_nyhetssak.jpg

Betingelsene for internasjonalt forskningssamarbeid er i endring. Etter flere tiår med utstrakt internasjonalisering og åpenhet, skjerper nå liberaldemokratiske land grepet om kunnskapsrelasjoner til stater som ikke inngår i deres sikkerhetspolitiske samarbeid.

Oppmerksomheten rundt nasjonal sikkerhet og liberale verdier er blitt betydelig skjerpet, og særlig samarbeid som involverer Kina, Russland og noen andre autoritære land blir problematisert.

Den siste utgaven av Internasjonal Politikk setter søkelys på hvordan dette skjer i nordiske land.

Norden som vindu

– Norden tilbyr et spennende vindu til utviklingstrekk som preger mange land. De nordiske landene er relativt små, men de er sterke kunnskapsnasjoner, med utstrakt internasjonalisering og åpenhet. Dessuten har de mange likheter og noen interessante forskjeller, sier Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved NUPI. Han er gjesteredaktør for utgaven om utfordrende kunnskapsrelasjoner.

Blant interessante forskjeller, trekker Gåsemyr fram de nordiske landenes ulike typer satsning eller forskningspolitiske tilnærming til Kina, deres ulike historier med NATO- og EU-medlemskap, samt Finland og Norges naboskap til Russland med mange kolleger og studenter med direkte eller sterke russiske bånd.

– Vi ser forskjeller i hvordan de nordiske landene har tatt grepet om sine utfordrende kunnskapsrelasjoner, som kan gi rom for læring om hvilke tiltak som fungerer mer og mindre godt med tanke på intensjonene, sier Gåsemyr.

Krevende balanseøvelser

Betingelsene for internasjonalt kunnskapssamarbeid har på noen områder endret seg raskt og er i stadig utvikling. Revidering av eksportkontrollforskrifter, utvikling av nasjonale retningslinjer og stadig skarpere, åpne trusselvurderinger er eksempler på formelle og regulerende grep fra myndigheter i nordiske og andre liberaldemokratiske land.

Flere nordiske institusjoner og forskningsmiljø har utviklet egne ressurser for å imøtekomme krav om bedre vern om nasjonale sikkerhetsinteresser og liberale verdier.

Samtidig synliggjør artiklene hvor krevende det er å balansere sterke tradisjoner for akademisk frihet og åpenhet med nye eller sterkere sikkerhetskrav. Mange innenfor nordisk akademia er bekymret for negative konsekvenser som forskjellsbehandling og ulovlig eller uformell diskriminering.

Lanseringsseminar for mer diskusjon

Arbeidet med fellesutgaven om utfordrende kunnskapsrelasjoner har dratt nytte av støtte fra NordForsk, som gjennom sin finansering av prosjektet KNOWREL har støttet flere nettverksaktiviteter.

Flere av forfatterne vil delta på et uformelt lanseringsseminar, der de vil diskutere funn, oppdatere om nyere hendelser og problematisere positive og negative konsekvenser av endrete betingelser for internasjonalt kunnskapssamarbeid.  Mer informasjon om lanseringsseminaret og påmelding finner du her

Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Network for Research on Knowledge Relations