Dette er lederartikkelen til et fokusnummer av tidsskriftet Internasjonal Politikk (IP), publisert 18. august 2022. Hele tidsskriftet finner du gratis her.

I denne fokusspalten har vi invitert noen av Skandinavias fremste Afghanistan-eksperter til å reflektere bredt rundt invasjonen av Afghanistan, 21 år etter. I en tidligere fokusspalte, «20 år etter 9/11» (Vol. 79, Nr. 3) diskuterte bidragsytere betydningen av 11. september i internasjonal politikk. I denne fokusspalten fokuserer vi på det som skulle vise seg å bli den mest langvarige krigen i USAs historie. August 2021 var Taliban tilbake ved makten igjen: Hvordan kunne det skje?

I «Dømt til å mislykkes? USA og det afghanske statsbyggingsprosjektet, 2001–2021», spør Kristian Berg Harpviken: Hvorfor mislyktes det internasjonale statsbyggingsprosjektet i Afghanistan?

I «20 år i Afghanistan: Hva ved vi, om det vi lærte?» drøfter Mona Kanwal Sheikh grunner til at Taliban klarte å gjenerobre makte i Afghanistan august 2021 – en snau måned etter at USAs president Joe Biden hadde forsikret om at det ikke ville skje.

Torunn Wimpelmann diskuterer i «Den feministiske krigen og dens ofre» hvordan utviklingen var for afghanske kvinner i perioden 2001–2021: Hva er lærdommene fra 20 år med kvinnekamp og krig?

I «Veien videre – kollisjon eller kreative kompromiss?» reflekterer Astri Suhrke og Arne Strand rundt hvilke muligheter vestlige stater har i møte med det nye regimet i Kabul; isolasjon, sanksjoner, samarbeid?

Avslutningsvis diskuterer Ståle Ulriksen i «Afghanistan, Irak og utviklingen av USAs militærmakt» hvilke konsekvenser krigene i Afghanistan og Irak har hatt for amerikansk militærmakt. Hvordan har krigene påvirket USAs evne til å håndtere den strategiske konkurransen med Kina og Russland?

Bidragene belyser dermed ulike sider ved både invasjonen, og veien videre.

Minda Holm er en av tre redaktører for tidsskriftet Internasjonal Politikk, og jobber som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).