Hopp til innhold
NUPI skole

Europa

Europa er i endring. Økonomiske krisetider, konflikter i regionens grenseområder, krig i Ukraina, og forskyvning av makt på den globale politiske arenaen preger verdensdelen.

EU dominerer som tema for NUPIs forskning om Europa. Økt samarbeid og utvikling av felles institusjoner i Europa, EUs utenriks- og forsvarspolitikk, NATOs rolle i Europa og EUs politikk overfor nabostater og tilgrensende regioner er viktige temaer. I tillegg står spørsmål om energiproduksjon i Europa og europeisk energisikkerhet sentralt. Europas særstilling i norsk utenrikspolitikk og verdensdelens rolle i den globale geopolitikken er også prioriterte områder for NUPI.
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Innledning. Fokus: Krigen og forskningen

Russlands angrep på Ukraina 24. februar kom overraskende på mange. Det medførte flere debatter i media, der forskere kritiserte hverandre for å ikke ha sett hva som var på gang, for å ha vist for stor forståelse for Putin-regimets posisjoner, og for å la sine politiske holdninger farge analysen. I denne Fokus-spalten vil vi forsøke å løfte disse diskusjonene opp på et akademisk nivå. Ikke for å fordele skyld, men for å ta faglig lærdom. I denne innledningsteksten vil jeg blant annet peke på behovet for mer analytisk bredde, for å fokusere på både språk og materialitet, og for å være ekstra bevisst på egne holdninger når man beveger seg inn i en normativ politisk debatt.

 • Forsvar
 • Diplomati
 • Europa
 • Russland og Eurasia
IP804.PNG
 • Forsvar
 • Diplomati
 • Europa
 • Russland og Eurasia
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Policy brief summarizing lessons learnt on the EU’s measures to prevent violent extremism in the region

While most research on violent extremism (VE) focuses on why people turn to violence, this policy brief looks at the issue the other way round. We sum up the lessons learnt from our findings on why the majority of those living in enabling environments often choose not to get involved in violence and, against this background, to (re-)consider the EU’s measures for prevention and countering of violent extremism (P/CVE) in the Western Balkans (WB).

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Europa
 • EU
D56P.PNG
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Europa
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Sejla Pehlivanovic, Diana Mishkova, Simeon Evstatiev, Edina Bećirević, Stoyan Doklev, Kreshnik Gashi, Marija Ignjatijević, Sara Kelmendi, Predrag Petrović, Albulena Sadiku, Romario Shehu, Evlogi Stanchev

Working Paper on enabling environments, drivers, and occurrence/nonoccurrence of violent extremism

Based on extensive desk research and fieldwork, the present paper aims to analyze the various drivers of violent extremism (VE) in the contemporary Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, the Republic of North Macedonia, and Serbia) and the elaboration of a refined, nuanced and context-sensitive understanding of the concept of ‘enabling environment’, i.e., the cluster or combination of various factors in a given society that renders the emergence of violent extremism likely. When approaching the varying impact of ideological radicalization and hate speech, we seek to make a distinction between contexts, where radicalization morphs into violence (“occurrence”), and contexts, where it does not (“non-occurrence”). Thus, the paper seeks to provide an analytical explanation of the central question of why some communities tend to be more resilient to violent extremist ideologies than others, despite identical “enabling” conditions. Given the geopolitical significance of the Western Balkan region, an approach that prioritizes non-occurrence of violence may respond more adequately to the strategic need for strengthening resilience to radicalization, extremism and terrorism there.

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Europa
D52P.PNG
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Europa
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Vad är frihet?

”Frihet” är på allas läppar i dagens offentliga samtal – och lyfts då särskilt som ett värde som tillhör den politiska högern. Rita Augestad Knudsen tar i den här artikeln sin utgångspunkt i Lea Ypis bok Fri. En uppväxt vid historiens slut, och läser den som ett möjligt bidrag till debatten. Augestad Knudsen diskuterar hur Ypis bok kan förstås som ett försök att flytta frihetsbegreppet närmare den politiska vänstern, och att säga något om vad frihet innebär som ett politiskt värde idag. Författaren tar också upp hur boken fungerar som text och litteratur, med tonvikt på de idéer om frihet som framträder i den, och hur den skildrar Albaniens nära förflutna ”vid historiens slut” och övergången från auktoritär kommunism till marknadskapitalism. Trots att Fri är både spännande och intressant läsning så uppfyller den tyvärr inte fullt ut sina implicita löften om att utveckla dagens politiska frihetsdiskurs.

 • Europa
TFS23.PNG
 • Europa
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Hvordan kan EU fremme demokrati i Øst-Europa og på Vest-Balkan?

RE-ENGAGE, et nytt EU-prosjekt ledet av NUPI, skal styrke EUs utenrikspolitiske verktøykasse for å hjelpe kandidatland å stå imot ekstern innblanding i en europeisk sikkerhetskrise.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Hvilke politiske utfordringer står norsk økonomi overfor? Her er fem av dem.

Utfordringene viser hvor tett internasjonal politikk og økonomi henger sammen, skriver Morten Skumsrud Andersen i Aftenposten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
Forsidebile_GEOPOL_nupino.jpg
Senter

Senter for geopolitikk (geopol)

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Conflict
 • Nation-building
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Conflict
 • Nation-building
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
Hvor hender det?
Demokratiet, rettsstaten og forholdet til EU står på spill når polakkene går til valgurnene.
 • NATO
 • Europe
 • The EU
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Regjeringen kan ta europeisk lederskap – om man vil

Norge har store muligheter til å ta lederskap i det nye forumet European Political Community (EPC), og bør gripe denne sjansen med begge hender, skriver Pernille Rieker.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Jakten på utenrikspolitisk fotfeste etter brexit

Brexit ble et veiskille for britisk utenrikspolitikk. Hvem skulle Storbritannia nå være på den internasjonale arenaen?
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
41 - 50 av 897 oppføringer