Hopp til innhold
NUPI skole

Hvordan sikre europeiske interesser i en kaotisk verden?

Europas sikkerhet og suverenitet handler om mer enn militær kapasitet.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen foran ødelagte russiske krigsmateriell utstilt Kyiv. Europas sikkerhet og interesser handler imidlertid om mer enn militære evner.

Foto: Viacheslav Ratynskyi / Reuters / NTB

Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 ble et vannskille for europeisk sikkerhet. I en tid preget av stadig mer intens geopolitisk rivalisering, er spørsmålet om europeisk strategisk autonomi, blitt mer og mer fremtredende: Evner Europa å ta egne beslutninger og handle selvstendig for å beskytte sine interesser, sikkerhet og verdier?

I den nye boken European Actorness in a Shifting Geopolitical Order (Palgrave Macmillan, 2023), utforsker NUPI-forsker Pernille Rieker og UiO-stipendiat Mathilde T.E. Giske EUs egenskaper som internasjonal aktør og handlingsrom på den globale scenen, i et geopolitisk landskap som stadig endrer seg.

De finner at europeisk sikkerhet og suverenitet handler om mer enn konvensjonelle forsvarsstrategier.

– Europa må tenke bredere om sikkerhet for å stå imot hybride så vel som militære trusler, sier Pernille Rieker.

 

Sikre seg selv og støtte sine partnere

En pandemi, stadige cyberangrep, desinformasjon eller politisk destabilisering – EU må håndtere et bredt spekter av trusler som ikke nødvendigvis er militære.

– For å forberede seg på hybride trusler, må EU arbeide tettere sammen, ikke bare innad i sine egne land, men også med sine naboer og allierte som USA og andre stater utenfor Europa, forklarer Giske, og legger til:

– Dette betyr at man må være klar til å handle selvstendig når det er nødvendig, men også jobbe som et lag med andre. Europa må kunne beskytte seg selv og samtidig støtte sine partnere.

 

Svekke NATO?

Likevel har ideen om europeisk strategisk autonomi blitt møtt med skepsis og frykt for at det kan svekke det transatlantiske samarbeidet. NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg mente blant annet at en europeisk innsatsstyrke vil svekke alliansen: 

– Ryggraden i NATO er kommandostrukturen. Vi sliter i dag med å ha den fullt og ordentlig operativ. Hvis vi begynner å bygge en parallell kommandostruktur i EU, så får du to halvt bemannede strukturer. To halve gir ikke én. Det er to ubrukelige kommandostrukturer, sa Stoltenberg under et arrangement i forbindelse med NATOs uformelle utenriksministermøte i Oslo i mai 2023.

Rieker og Giske argumenterer derimot for at europeisk strategisk autonomi vil styrke, ikke forsøke å erstatte, de transatlantiske båndene. 

– Det handler om å sikre at Europa kan håndtere et bredere spekter av sikkerhetsutfordringer på egen hånd. Det vil til syvende og sist bidrar til et sterkere og mer pålitelig partnerskap med NATO, forklarer Giske.

 

Fleksible samarbeid gir bedre beredskap

I bunn og grunn bør EU være klart til å takle en rekke forskjellige sikkerhetsproblemer, samtidig som unionen samarbeider med venner og naboer på ulike nivåer etter behov.

Slike fleksible samarbeid, kjent som differensiert integrasjon, handler om å akseptere ulike nivåer av samarbeid – både innenfor EU, eller mellom stater i og utenfor unionen. Tanken er at fleksible samarbeid er bedre tilpasset partnernes ulike evner og behov. Mer effektive og bedre tilpassende samarbeidsformer skal dermed sørge for at Europa er bedre rustet til å:

  1. Forberede seg på alle slags trusler: Ha tilstrekkelig beredskap for et bredt spekter av trusler, ikke bare tradisjonelle militære, men også cybertrusler, desinformasjon, økonomisk press og helsekriser.
  2. Integrere forskjellige politikkområder: Sikkerhetsstrategier bør inkludere alt fra handel til klimatilpasning og helse for å bygge generell motstandsdyktighet.
  3. Bedre og raskere beslutningsprosesser: Forbedre EUs evne til å treffe og gjennomføre beslutninger for å sikre at det kan handle raskt og effektivt i kriser.
  4. Bidra til regional sikkerhet: Styrke bånd og sikkerhetssamarbeid med land i nabolaget for å skape et stabilt regionalt miljø.
  5. Styrke eksisterende allianser: Opprettholde sterke vennskap med allierte som USA og styrke allianser som NATO. 

Forfatterne konkluderer med at europeisk strategisk autonomi i det nåværende geopolitiske landskapet er en kompleks, men oppnåelig oppgave.

– Ved å håndtere sine egne sikkerhetsproblemer og bidra til global stabilitet, vil Europa fortsette å være en pålitelig venn og en troverdig partner i en urolig verden, avslutter Rieker.