Hopp til innhold
NUPI skole

Europa

Europa er i endring. Økonomiske krisetider, konflikter i regionens grenseområder, krig i Ukraina, og forskyvning av makt på den globale politiske arenaen preger verdensdelen.

EU dominerer som tema for NUPIs forskning om Europa. Økt samarbeid og utvikling av felles institusjoner i Europa, EUs utenriks- og forsvarspolitikk, NATOs rolle i Europa og EUs politikk overfor nabostater og tilgrensende regioner er viktige temaer. I tillegg står spørsmål om energiproduksjon i Europa og europeisk energisikkerhet sentralt. Europas særstilling i norsk utenrikspolitikk og verdensdelens rolle i den globale geopolitikken er også prioriterte områder for NUPI.
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk
111023_Norge Ukraina EU NATO.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk
11. okt. 2023
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk

Hvordan krigen i Ukraina endret nordmenns meninger om EU og NATO

Hvilken effekt har krigen i Ukraina hatt på nordmenns tanker om internasjonalt samarbeid?

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

On safer ground? The emergence and evolution of ‘Global Britain’

Hvorfor introduserte Theresa Mays regjering begrepet om 'Global Britain', og hvordan utviklet og materialiserte dette narrativet seg i britisk utenrikspolitikk i de påfølgende årene? Vi argumenterer for at brexit var et sjokk for Storbritannias utenrikspolitiske identitet, og at 'Global Britain'-narrativet oppsto som et middel for å gjenskape den utenrikspolitiske identiteten i en usikker tid. Forskning på ontologisk sikkerhet forklarer hvordan stater bruker narrativer for å gjenopprette og stabilisere sine identiteter når de blir ontologisk usikre. Det er ikke tilstrekkelig adressert hvordan disse fortellingene utvikler seg, og hvilke betingelser som må være til stede for at de skal resonere med sentrale målgrupper. Vi foreslår at identitetskonsoliderende narrativer er mer effektive når de er forankret i kjente områder og sammenhenger - det vi kaller 'hjemmebaner'. Vi viser hvordan det å fylle 'Global Britain' med innhold var en prosess som gikk fra eksistensiell bekymring om landets fremtidige rolle, til å forankre britisk utenrikspolitikk i og rundt slike hjemmebaner. Når vi sporer utviklingen av 'Global Britain'-narrativet i offisiell britisk diskurs, finner vi at 'Global Britain' gradvis konsentrerte seg om to sikre hjemmebaner: sikkerhet og forsvar (tematisk), samt den angloamerikanske innflytelsessfæren og Euro-Atlanteren, særlig Skandinavia og Baltikum (geografisk).

 • Forsvar og sikkerhet
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
international Affairs cover.gif
 • Forsvar og sikkerhet
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk
MicrosoftTeams-image (3).png
Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk
26. okt. 2023
Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk

Lansering av Senter for geopolitikk

Rivaliseringen mellom stormaktene blir stadig mer intens. Hvordan påvirker det Norge? Det skal noen av landets fremste forskere på sikkerhets- og geopolitikk finne ut av. Torsdag 26. oktober lanseres Senter for geopolitikk.

Arrangement
13:30 - 15:00
NUPI
Engelsk
260923_Polen_valg_NY.jpg
Arrangement
13:30 - 15:00
NUPI
Engelsk
26. sep. 2023
Arrangement
13:30 - 15:00
NUPI
Engelsk

Valg i Polen – hva er igjen av den liberale ordenen?

Høstens valg kan bli avgjørende for demokratiets fremtid i Polen.

Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Noen har hevdet at mitt moralske kompass er gått i stykker

Jeg forsøker å skjønne hvorfor Kreml handler som det gjør. Er det virkelig det samme som å støtte disse handlingene?

 • Europa
 • Russland og Eurasia
Aftenposten2.PNG
 • Europa
 • Russland og Eurasia
Media
Media
Media

Tale ved utdeling av Fritt Ords Pris 2023

Torsdag 11. mai 2023 fikk NUPI-forsker Julie Wilhelmsen Fritt Ords Pris 2023 for å ha bidratt med nyanserende faglig kunnskap i et opphetet offentlig ordskifte, før og etter Russlands fullskala-invasjon av Ukraina. Hun har gjennom dette vist betydningen av ytringsmot og utøvd akademisk ytringsfrihet i praksis, sa styreleder Grete Brochmann.

 • Europa
 • Russland og Eurasia
IMG_4425.jpg
 • Europa
 • Russland og Eurasia
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Et tredje perspektiv på årsakene bak Russlands angrepskrig

 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Morgenbladet.PNG
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Russiske spill i Ukraina-krigen: Innenriks- og utenrikspolitiske frontlinjer

 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Krigen i Ukraina.PNG
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPI på Arendalsuka: Her finn du oss

Wagner-gruppa har ikkje berre vore ein nøkkelspelar i krigen i Ukraina, men har også omfattande aktivitetar i Afrika. Dette inviterer NUPI til eit eige arrangement om under Arendalsuka. I tillegg skal dei eminente forskarane våre delta i ei rekkje andre panel. Få med deg kor du finn oss i denne saka!
 • Forsvar
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Afrika
 • Norden
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Energi
 • Internasjonale organisasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The Persistence of the Civic-Ethnic binary: Competing Visions of the Nation and Civilisation in Western Central and Eastern Europe

The normative binary of ‘good-progressive’ and ‘bad-retrograde’ nationalism, traceable to the civic and ethnic dichotomy, is alive and well in studies of nationalism and populism today. This article underlines the insufficiency of this approach, firstly by examining three stances on the civic nation in the West, each of which rejects ethnic nationalism and reflect different fundamental concerns. Moving east, in Central Europe the binary is inverted and turned against ‘liberal cosmopolitans’; in Russia, the Kremlin’s ‘state-civilization’ project can be viewed as a distinct trend in nation-building for non-Western contemporary great powers.

 • Europa
showCoverImage.jpg
 • Europa
51 - 60 av 897 oppføringer