Hopp til innhold
NUPI skole

Midtøsten og Nord-Afrika

Konfliktene og krisene i Midtøsten og Nord-Afrika står sentralt i NUPIs forskning på regionen.

Hvilken rolle fremvoksende stormakter spiller i disse konfliktene, og hvordan stormaktspolitikken påvirker dynamikken i regionen, er viktige spørsmål. Dette er også spørsmål som berører forhold andre steder i verden, særlig når det gjelder energi. Utviklingen i enkeltland som Egypt, Syria og Iran følges også tett, i tillegg til spørsmål knyttet til sikkerhetssituasjonen i området og hvordan denne blir påvirket av aktører og konflikter andre steder i Afrika.
Johanna Kettenbach
Forskere

Johanna Kettenbach

Stipendiat

Johanna Kettenbach er doktorgradsstipendiat i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling hos NUPI og er doktorgradsstudent i sosiologi ved...

 • The Middle East and North Africa
 • Nationalism
 • Human rights
 • Governance
 • The Middle East and North Africa
 • Nationalism
 • Human rights
 • Governance
Hvor hender det?
Ei unge kvinnes død etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet utløyste dei sterkaste protestane i Iran sidan revolusjonen i 1979. Den islamske republikken...
 • The Middle East and North Africa
 • Humanitarian issues
 • Conflict
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
190123_Frokostseminar_Libanon.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
19. jan. 2023
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk

Frokostseminar: Tripoli fra islamistisk utopi til den libanesiske revolusjon

Vi inviterer til lansering for Tine Gades nye bok Sunni City: Tripoli from Islamist Utopia to the Lebanese «Revolution».

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Libanon på kanten av stupet

Hva er det med Libanon som gjør at landet står på kanten av stupet? Det er ikke en ettpartistat, de har mer ytringsfrihet her enn i andre land i regionen, det er mer politisk pluralisme. Hvorfor går det likevel galt?
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Styring
Libanon demonstrasjoner i Tripoli i oktober 2019_169_Utenrikshospitaletlogo.png
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Islamist Social Movements and Hybrid Regime Types in the Muslim World

Siden Den arabiske våren i 2010-2011, og påfølgende kontrarevolusjoner, har sosioøkonomiske og politiske kriser inntruffet hyppigere og hyppigere i Det arabiske Midtøsten, Nord-Afrika og Sahel. Målet med vårt spesialnummer er å undersøke hvordan og hvorfor sosiale bevegelser som bruker referanser til islam eller et eksplisitt islamistisk rammeverk har tilpasset sin ideologi og sin verktøykasse for å navigere det nye sosiale og politiske terrenget disse omveltningene har skapt? I denne artikkelen foreslår vi et rammeverk for å forstå den økende politiske volatiliteten og hybriditeten i Den islamske verdenen og hvordan dette påvirker hvilke valgmuligheter islamske sosiale bevegelser står ovenfor. De ulike forfatterne av artiklene i dette spesialnummeret analyserer derfor tilfeller av islamistiske sosiale bevegelser som skifter, eller forsøker å skifte, fra ett repertoar til et annet - fra transnasjonalt til nasjonalt, fra ikke-voldelig til voldelig eller omvendt. Samlingen viser at sosiale bevegelser tilpasser seg på forskjellige måter og benytter seg av ressursene som er tilgjengelige for dem, og til tider beveger seg langt utover deres etablerte ideologi og tradisjonelle teologiske referanser.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
showCoverImage.webp
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Revisiting nuclear hedging: ballistic missiles and the Iranian example

Teknologiske endringer har gjort atomvåpenarsenaler mer sårbare. I denne artikkelen hevder Henrik Stålhane Hiim at det gir særlig stater med en såkalt «garderingsstrategi» sterke grunner til å utvikle ballistiske missiler. Stater som driver med kjernefysisk «gardering» - som Iran – ønsker å opprettholde evnen til å utvikle atomvåpen, men uten å krysse den kjernefysiske terskelen. Artikkelen analyserer Irans missil- og rakettprogrammer, og demonstrerer hvordan disse programmene er en sentral del av Irans garderingsstrategi. Flere av missilene Iran kan være velegnet til bruk i et kjernevåpenprogram.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
International Affairs_Hiim article.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

RUSMENA rundebord i Roma og Firenze 1. og 2. juni 2022

NUPI-prosjektet 'Russian repertoires of power in the MENA region' (RUSMENA) organiserte to dager med rundebord i Italia i begynnelsen av juni 2022.
 • Russland og Eurasia
 • Midtøsten og Nord-Afrika
RUSMENA_169_cropped.jpg
Publikasjoner
Publikasjoner
Anne Funnemark, Elisabeth L. Rosvold, Cedric H. de Coning, Anab Ovidie Grand, Florian Krampe, Elizabeth Smith, Kheira Tarif

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

Afghanistan er svært sårbart for virkningene av klimaendringer: stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre og stadig hyppigere ekstremvær. For øyeblikket opplever Afghanistan sin verste tørke på 27 år, som, sammen med COVID-19 og den økonomiske nedgangen som fulgte Talibans overtakelse i august 2021, har betydelig økt levebrød-og matusikkerhet og bidratt til en voksende humanitær nødsituasjon. • Klimaendringene forverrer allerede svekkede forholdene for landbruksbaserte levebrød og matusikkerhet. • Konflikt og effekter av klimaendringer har økt intern forflytning og endret migrasjonsmønster. Høye nivåer av fordrivelse forsterker mat- og levebrødsusikkerhet og øker sårbarheten til marginaliserte grupper, inkludert kvinner. • Effektene av klimaendringer kan øke risikoen for hyppigere og mer intense lokale konflikter om land og vann og øke spenningen rundt grenseoverskridende ressurser. • Konflikt har erodert motstandsdyktigheten til lokalsamfunn og lokale myndigheters evner til å tilpasse seg klimaendringer og håndtere den nåværende humanitære krisen. Dette skaper muligheter for eliter til å manipulere og tjene på land- og vanntvister, med økt risiko for marginaliserte grupper.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
Screenshot 2022-06-02 at 16.54.08.png
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
Publikasjoner
Publikasjoner

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

Afghanistan er svært sårbart for virkningene av klimaendringer: stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre og stadig hyppigere ekstremvær. For øyeblikket opplever Afghanistan sin verste tørke på 27 år, som, sammen med COVID-19 og den økonomiske nedgangen som fulgte Talibans overtakelse i august 2021, har betydelig økt levebrød-og matusikkerhet og bidratt til en voksende humanitær nødsituasjon. • Klimaendringene forverrer allerede svekkede forholdene for landbruksbaserte levebrød og matusikkerhet. • Konflikt og effekter av klimaendringer har økt intern forflytning og endret migrasjonsmønster. Høye nivåer av fordrivelse forsterker mat- og levebrødsusikkerhet og øker sårbarheten til marginaliserte grupper, inkludert kvinner. • Effektene av klimaendringer kan øke risikoen for hyppigere og mer intense lokale konflikter om land og vann og øke spenningen rundt grenseoverskridende ressurser. • Konflikt har erodert motstandsdyktigheten til lokalsamfunn og lokale myndigheters evner til å tilpasse seg klimaendringer og håndtere den nåværende humanitære krisen. Dette skaper muligheter for eliter til å manipulere og tjene på land- og vanntvister, med økt risiko for marginaliserte grupper.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
Screenshot 2022-05-31 at 10.50.44.png
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
Publikasjoner
Publikasjoner

Making Sense of the European Side of the Transatlantic Security Relations in Africa

Denne artikkelen tar sikte på å undersøke transatlantiske sikkerhetsrelasjoner i Afrika: Hvordan kan de karakteriseres? Har de blitt svekket eller styrket i løpet av det siste tiåret? Hvordan kan denne utviklingen forklares? Ettersom NATO hittil ikke har vært tungt engasjert på det afrikanske kontinentet, synes det fornuftig å ta for seg forholdet mellom EU og USA. Afrika har vært et bekymringsmoment for EU (og dets medlemsland) i flere tiår grunnet geografisk nærhet og historiske bånd. Afrika har imidlertid siden 2001 fått økt sikkerhetspolitisk betydning for både Europa og USA, dette grunnet internasjonal terrorisme og (for Europa) hensyn til migrasjonsstrømninger. Frankrike har fra europeisk side vært den dominerende aktøren, noe som har gjort det transatlantiske sikkerhetssamarbeidet i Afrika hovedsakelig om fransk-amerikanske relasjoner. Frankrikes ledende rolle i Europas sikkerhets- og forsvarsengasjement, med stadig økende tilslutning fra andre EU-land og tilknyttede ikke-medlemmer, medfører et bilateralt forhold som handler om mer enn bare samarbeid mellom to stater. Ved å anvende et rammeverk som tar høyde for EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk, en prosess som i økende grad bærer preg av en differensiert og fleksibel integrasjon med fransk ledelse, må utviklingen av det fransk-amerikanske samarbeidet i Afrika forstås som et uttrykk for en bredere transatlantisk allianse i regionen.

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • EU
Screenshot 2022-05-27 at 09.31.18.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • EU
31 - 40 av 350 oppføringer