Hopp til innhold
NUPI skole

Afrika

NUPIs forskning på Afrika er mangfoldig. Spørsmål knyttet til sosial og økonomisk utvikling står sentralt.

Dette omfatter grunnleggende spørsmål om betingelsene for statsdannelse og demokrati, og konkrete studier av enkeltland og områder. Hvordan land på vei ut av konflikter kan unngå tilbakefall, og hvilken rolle internasjonale fredsoperasjoner spiller i slike sammenhenger, er også viktige temaer i NUPIs forskning. Her er særlig FNs og den Afrikanske Unions roller i Afrika viktig.
NUPIpodden#3: Afrikas opprørere - hvem er de?
Podkast

NUPIpodden#3: Afrikas opprørere - hvem er de?

NUPI-forsker Morten Bøås snakker om sin nye bok "Africa's Insurgents: Navigating an Evolving Landscape. Hvem er disse opprørerne? Og hva kjenneteg...

 • Africa
 • Fragile states
 • Insurgencies
 • Africa
 • Fragile states
 • Insurgencies
Hvor hender det?
Norge er veldig opptatt av å jobbe for fred og sikkerhet i Afrika. Men hvorfor?
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
 • Climate
 • Human rights
 • International organizations
 • The EU
 • AU
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Is liberal internationalism worth saving? Ad hoc coalitions and their consequences for international security

Slow responses and blocked decision-making of international organizations provide opportunities for ad hoc coalitions to fill functional and political gaps. Compared to UN peace operations, ad hoc coalitions avoid gridlock and high transaction costs, they are fast to set up, can be task and time specific, flexible and easily dissolved. However, they also have much lighter human rights and financial accountability frameworks, a patchy record of longer-term impact and can contribute to a more fragmented response to armed conflicts and threats to international peace and security.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
Screenshot 2024-02-12 at 09.48.42.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
FNs fredsbevarende operasjoner under lupen
Podkast

FNs fredsbevarende operasjoner under lupen

FN har drevet med fredsbevarende operasjoner i 75 år. Hva er dommen? I denne episoden av NUPI-podkasten The World Stage ser ekspertene nærmere på...

 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • United Nations
 • AU
 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • United Nations
 • AU
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

FNs fredsbevarende operasjoner under lupen

FN har drevet med fredsbevarende operasjoner i 75 år. Hva er dommen? I denne episoden av NUPI-podkasten The World Stage ser ekspertene nærmere på disse operasjonene og hvordan fremtiden ser ut for dem.
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Nasjonsbygging
 • FN
 • AU
Kristian Lefdal
Forskere

Kristian Lefdal

Masterstudent

Kristian masterstudent på NUPI, hvor han bidrar til Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Han har en bachelorgrad i statsvitenskap fr...

 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • International organizations
 • AU
 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • International organizations
 • AU
Silje Balseth
Forskere

Silje Balseth

Masterstudent

Silje er masterstudent ved Forskningsgruppen fred, konflikt og utvikling. Hun studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og skriver masterop...

 • Economic growth
 • Africa
 • Pandemics
 • Climate
 • Energy
 • International organizations
 • Economic growth
 • Africa
 • Pandemics
 • Climate
 • Energy
 • International organizations
Margrete Seiersnes
Forskere

Margrete Seiersnes

Masterstudent

Margrete er masterstudent på NUPI og bidrar i Forskningsgruppen for global orden og diplomati. I sin masteroppgave i samfunnsgeografi ved Universi...

 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Humanitarian issues
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Humanitarian issues
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Technology and maritime security in Africa: Opportunities and challenges in Gulf of Guinea

Sikkerhetstrusler til sjøs undergraver sikkerhet og trygghet på havet og, i sin tur, kyststatenes innsats for å utnytte ressursene i deres maritime domene. Denne påstanden er sann for kyststater og Små Øystater i Utvikling (SIDS) på det afrikanske kontinentet, der begrensede maritime håndhevelseskapasiteter har økt sikkerhetstruslene til sjøs, som ulovlig, urapportert og uregulert fiske, piratvirksomhet og væpnet ran til sjøs, dumping av giftig avfall og andre ulovlige aktiviteter. Afrikanske mariner og deres utenlandske partnere utnytter de mulighetene teknologien gir for å forbedre sikkerhet og trygghet. Teknologi har ført til identifikasjon av kriminelle på havet, deres fangst og rettsforfølgelse, noe som gjør den avgjørende for å forbedre maritim sikkerhet. Som sådan er fordelene med dens bruk for maritim sikkerhet ubestridelige. Imidlertid innebærer bruk av teknologi utfordringer som må vurderes. Med dette i tankene, gir vår forskning et originalt bidrag ved å utforske mulighetene for å bruke teknologi til å fremme maritim sikkerhet og trygghet i Afrika, suksesser og utfordringer med vekt på Guineabukten-regionen. Basert på spørreundersøkelsesdata fra personell innen maritim lov-håndhevelse, byråer som støtter implementeringen av Yaoundé-kodeksen (2013), og en gjennomgang av relevant litteratur og politiske dokumenter, hevder vi at teknologi har betydelig forbedret bevisstheten om det maritime domenet og effektiv implementering av maritim sikkerhet og trygghet i Guineabukten. Det er imidlertid avgjørende å adressere eksisterende begrensninger og styrke menneskelig kapasitet for å opprettholde denne fremgangen.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Hav
 • Styring
Screenshot 2024-01-25 at 14.03.53.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Hav
 • Styring
Vaksinediplomati
Podkast

Vaksinediplomati

Tidenes største vaksineringskampanje er sett i gong i kampen mot koronaviruset. Mens rike, vestlege land har hamstra vaksinedosar, står dei afrika...

 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Humanitarian issues
 • Fragile states
 • Pandemics
 • Human rights
 • International organizations
 • AU
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Humanitarian issues
 • Fragile states
 • Pandemics
 • Human rights
 • International organizations
 • AU
21 - 30 av 583 oppføringer