Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in the DRC/MONUC-MONUSCO

Skrevet av

Alexandra Novossoloff
International Peace Institute (IPI)
Thomas Mandrup
Aaron Pangburn

Red.

Cedric H. de Coning
Forsker 1
MONUC-MONUSCO 2019 report cover 2.png

Sammendrag:

Rapporten fokuserer både på den siste perioden av MONUSCOs mandat (2013-18), og tar hensyn til arbeidet til MONUC siden 1999, og tar derved et langsiktig syn på den fredsbevarende tilstedeværelsen i landet. FNs fredsbevarende engasjement i DRC siden slutten av den andre Kongo-krigen har strukket seg over nesten 20 år, tre presidentvalg, åtte spesialrepresentanter for FNs generalsekretær, og en rekke politiske og sikkerhetsmessige kriser som involverer nasjonale og regionale aktører og ikke-statlige. væpnede grupper. Oppdraget har gjenoppfunnet seg selv, forsøkt å tilpasse seg skiftende konfliktdynamikk, og måtte endre holdning på grunn av krav fra Sikkerhetsrådet, den kongolesiske regjeringen og regionale stater, samt som svar på nylige kutt i finansieringen.

Som en av de største flerdimensjonale fredsbevarende operasjonene – for tiden inkludert 15 000 soldater og 1 300 politifolk fra 124 medvirkende land, samt 3 400 sivile – har MONUC-MONUSCO fått betydelige ressurser og et usedvanlig ambisiøst mandat. Å vurdere samsvaret mellom ressurser og mandat og måtene misjonen har tilpasset sine tilnærminger for å være effektive i ekstremt utfordrende omstendigheter er hovedmålene for denne rapporten.
  • Published year: 2019
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 134
  • Language: English

Temaer

  • Afrika
  • Fredsoperasjoner
  • FN

Skrevet av

Alexandra Novossoloff
International Peace Institute (IPI)
Thomas Mandrup
Aaron Pangburn