Hopp til innhold
NUPI skole

Asia

Det politiske og økonomiske tyngdepunktet i verden beveger seg mot Asia.

NUPIs forskning på Asia favner vidt. Asias rolle i verdensøkonomien, regionale handelsavtaler og økonomisk utvikling, samt Norges økonomiske forbindelser til asiatiske land er viktige forskningstema. Regional utenriks- og sikkerhetspolitikk i Asia står også sentralt.
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Palestina er viktig for Kina. Av flere grunner.

Kina har ikke vist vilje til å kritisere Russland for krigen i Ukraina. Kontrasten til pekefingeren de nå retter mot Israels krigføring, er slående, skriver Hans Jørgen Gåsemyr i Aftenposten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Asia
 • Konflikt
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Hvilke politiske utfordringer står norsk økonomi overfor? Her er fem av dem.

Utfordringene viser hvor tett internasjonal politikk og økonomi henger sammen, skriver Morten Skumsrud Andersen i Aftenposten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
Forsidebile_GEOPOL_nupino.jpg
Senter

Senter for geopolitikk (geopol)

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Conflict
 • Nation-building
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Conflict
 • Nation-building
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
US-China-rivalry_NTB_16-9_web.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
20. okt. 2023
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk

Identitet og stereotypier i rivaliseringen mellom USA og Kina

Frokostseminar: Identitetsforskjeller, holdninger og stereotypier knyttet til forestillinger om rase spiller i økende grad en rolle for hvordan utenrikspolitikk blir diskutert i både USA og Kina.

Arrangement
12:00 - 15:30
NUPI
Engelsk
Afghanistan-seminar_NTB_16-9_web.png
Arrangement
12:00 - 15:30
NUPI
Engelsk
11. okt. 2023
Arrangement
12:00 - 15:30
NUPI
Engelsk

Menneskerettighetsbrudd i Talibans Afghanistan

HRRL presenterer rapporten «Hevndrap og andre alvorlige menneskerettighetsbrudd etter at Taliban tok makten i Afghanistan». Funnene diskuteres av Afghanistan-eksperter som Richard Bennett, FNs spesialrapportør om menneskerettigheter i Afghanistan, og HRW-forsker Fereshta Abbasi.

Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk
MicrosoftTeams-image (3).png
Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk
26. okt. 2023
Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk

Lansering av Senter for geopolitikk

Rivaliseringen mellom stormaktene blir stadig mer intens. Hvordan påvirker det Norge? Det skal noen av landets fremste forskere på sikkerhets- og geopolitikk finne ut av. Torsdag 26. oktober lanseres Senter for geopolitikk.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Anarchy is a Bridge: Russia and China are Pushing NATO and Japan Together

After nearly 70 years of distant relations, security ties between NATO and Japan are flourishing. A number of important initiatives have recently been adopted, including high-level political dialogues, joint military training, and cooperation in science, technology, and cyber security. This article considers recent developments in NATO-Japan relations and in particular their origins, drivers and implications.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Asia
war.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Asia
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Norway: Between engagement and caution

Kapittelet omhandler Norges politiske grep om relasjonene til Kina, og er del av en større rapport der mange europeiske land og EU sin Kina-politikk blir kartlagt. Norge forsøker å kombinere engasjement og aktsomhet i sin tilnærming til Kina, og søker samarbeid i saker av felles interesse, samtidig som Norge vil verne om nasjonale sikkerhetsinteresser og liberale normer internasjonalt. I fraværet av en oppdatert, samlet Kina-strategi, har norske myndigheter tatt flere grep for å styrke koordineringen rundt Kina-relaterte spørsmål. Det er imidlertid vanskelig å se effekten av disse grepene, eller se helheten i hva Norge jobber for å oppnå i sine relasjoner til Kina.

 • Utenrikspolitikk
 • Asia
ETNC.PNG
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
Leonard Seabrooke
Forskere

Leonard Seabrooke

Forsker 1

Leonard Seabrooke er professor i internasjonal politisk økonomi og økonomisk sosiologi ved Institutt for organisasjon ved Copenhagen Business Scho...

 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Europe
 • Asia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Pandemics
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Comparative methods
 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Europe
 • Asia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Pandemics
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Comparative methods
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Besøk fra Kina for å diskutere forholdet til Europa

Internasjonal politikk preges av mange konflikter og hektisk møtevirksomhet. Norske og kinesiske forskere møttes på NUPI for en statusoppdatering.
 • Globalisering
 • Europa
 • Asia
CASS2.png
11 - 20 av 613 oppføringer