Hopp til innhold
NUPI skole

Naturressurser og klima

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til naturressurser og klima?
Hvor hender det?
I hvilken grad skyldtes oppgangen i oljeprisen på 2000-tallet finansielle aktører (investeringsbanker og -fond, hedgefond osv) som ville posisjonere...
 • International economics
 • Economic growth
 • Energy
Hvor hender det?
I rapporten Global Environment Outlook (GEO-4) kjem FNs miljøprogam med ei oppsummering av jordas helsetilstand – globalt og regionalt.
 • Development policy
 • Climate
Hvor hender det?
I rapporten Global Environment Outlook (GEO-4) kjem FNs miljøprogam med ei oppsummering av jordas helsetilstand – globalt og regionalt.
 • Development policy
 • Climate
Hvor hender det?
Samme høst som den ble valgt, erklærte Stoltenberg-regjeringen nordområdene som førsteprioritet i norsk utenrikspolitikk.
 • Security policy
 • The Arctic
 • Climate
Hvor hender det?
Samme høst som den ble valgt, erklærte Stoltenberg-regjeringen nordområdene som førsteprioritet i norsk utenrikspolitikk.
 • Security policy
 • The Arctic
 • Climate
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

Russian Renewable Energy: The Potential for International Cooperation

 • Russland og Eurasia
 • Energi
 • Russland og Eurasia
 • Energi
Hvor hender det?
Hvilken sammenheng finner vi mellom klimaendringer og sikkerhet?
 • Security policy
 • Peace operations
 • Climate
Hvor hender det?
Hvilken sammenheng finner vi mellom klimaendringer og sikkerhet?
 • Security policy
 • Peace operations
 • Climate
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Basra Crude : The Great Game of Iraq's "Southern" Oil

Concepts like “Shiite oil” and “Kurdish oil” obfuscate the debate about Iraq’s energy resources. This paper starts from the proposition that it would be better to call a thing by its name: in terms of the size of reserves, Iraqi oil is first and foremost Basra oil. Accounting for one of the world’s greatest concentrations of petroleum wealth, almost all of Iraq’s supergiant oil fields can be found near Basra or in one of its two neighbouring governorates. The other six Shiite-majority governorates of Iraq have little or no oil, and even the most optimistic estimates of new discoveries in Kurdistan pale in comparison with the reserves of Basra and the far south. This paper examines the political implications of these geopolitical realities - with an emphasis on developments after the Samarra bombing of February 2006, intra-Shiite tensions generally, and the questions of implementing federalism south of Baghdad and adopting a new Iraqi oil law in particular.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Energi
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Energi
Hvor hender det?
FNs klimapanel (IPCC) la i 2007 fram ein rapport som hevdar at klimaendringar kjem langt raskare på oss en tidligare framsynt.
 • Climate
571 - 580 av 586 oppføringer