Hopp til innhold
NUPI skole

Cybersikkerhet – bør du bekymre deg?

Hva er det egentlig vi mener når vi snakker om cybersikkerhet?

Etter hvert som samfunnet blir mer og mer digitalisert, øker også truslene mot ulike digitale systemer. Et cyberangrep kan ha store konsekvenser for de involverte, og siden denne teknologien er i stadig utvikling, er det vanskelig å holde tritt. Cybersikkerhet har derfor blitt et mye viktigere område i den totale sikkerhetsvurderingen nå enn det den var for bare noen år siden. Et angrep kan ramme kritisk infrastruktur som strømnett og telekommunikasjon, men også ned på et individnivå der kriminelle låser private datamaskiner og krever løsepenger for å låse den opp igjen til den uheldige eier.

NUPI-forsker Lars Gjesvik har i en ny rapport sett på hvor godt rustet Norge er til å beskytte kritisk infrastruktur sammenlignet med andre land. Hovedfunnene er at høy tillit og vilje til å samarbeide er styrker for Norges del, mens små land med begrensede ressurser står ovenfor noen unike utfordringer når det kommer til cybersikkerhet.

I denne nyeste episoden av NUPIpodden gir han et bedre innblikk i hva cybersikkerhet faktisk dreier seg om, hvem som kan stå bak cyberangrep, hva motivasjonen bak et slik angrep er, og hva du kan gjøre som digital bruker for å sikre deg selv.

Hør hele podkasten her:

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • Cyber

Fakta

NUPIs forskningssenter på cybersikkerhet:

NUPIs forskningssenter på cybersikkerhet jobber med forskningsprosjekter knyttet til politiske og samfunnsmessige aspekter ved cybersikkerhet. Mer konkret omhandler disse prosjektene globale utfordringer når det gjelder styring av cyberspace, kapasitetsbygging i utviklingsland, samt internasjonalt samarbeid mellom stater og private aktører knyttet til det digitale rom.