Hopp til innhold
NUPI skole

Ekspertgruppe foreslår store endringer i norsk bistand

Det kan bli store endringer i norsk utviklingspolitikk dersom rådene fra Regjeringens ekspertgruppe blir tatt til følge.

Solcellepaneler forsyner den indonesiske landsbyen Weepatando med strøm. 

Foto: Den asiatiske utviklingsbanken / Flickr

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim ga ekspertgruppen i oppdrag å gi råd om hvordan vi kan sikre effektiv finansiering for å nå bærekraftsmålene. Arbeidet er nå ferdig og 15. mai lanseres rapporten med gruppens anbefalinger.

Rapportens utgangspunkt er de globale krisene som preger verden: De geopolitiske spenningene øker, verden er fortsatt preget av ekstrem ulikhet, fattigdomsreduksjonen har avtatt og antallet voldelige konflikter øker. Samtidig krever klima- og naturkrisen umiddelbar handling.

– Det mobiliseres langt fra nok ressurser for å håndtere disse problemene, og mange av tiltakene er langt fra effektive nok, sier Ole Jacob Sending, forskningssjef på NUPI og leder av ekspertgruppen.

– Norge har dessuten en unik mulighet til å gjøre noe med dette sammenliknet med de fleste andre land. Vi har en stor rikdom, som dessuten er tett koplet til driverne av de globale klimautfordringene, fortsetter Sending.

– Som investorstat med en åpen økonomi som er helt avhengig av handel med utlandet, har Norge dessuten en egeninteresse i å bidra til å forebygge og håndtere globale kriser, sier Sending.

Ekspertgruppens rapport gir råd og anbefalinger om hvordan Norge bør bruke sitt finansielle handlingsrom for å adressere disse utfordringene. Den skisserer et nytt rammeverk for utviklingspolitikken organisert rundt et overordnet prinsipp om «investering i bærekraftig utvikling». Dette rammeverket innebærer at bistand ikke forstås utelukkende som gaver, men som investeringer i en felles fremtid. Det betyr klarere mål og fokus på resultater.

Ekspertgruppens arbeid, analyser og anbefalinger blir presentert på et lanseringsmøte på Nye Deichman i Bjørvika 15. mai. Dørene åpner kl 09.30, og arrangementet foregår fra 10.00 til 12.00. Programmet inkluderer bl.a. innledning ved utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim, gjennomgang av anbefalinger og analyser ved forskningssjef Ole Jacob Sending, samt paneldebatt med bl.a. Vidar Helgesen, Dagfinn Høybråten og Karoline Andaur.

Meld deg på ved å sende epost til matheus.israelsen@mfa.no.

Ekspertgruppen - fra venstre: Trond Mellingsæter, Dan Banik, Arild Angelsen, Anne-Marie Helland, Ole Jacob Sending (leder), Liv Tørres, Jon Lomøy og Hilde Beate Selbervik. Karoline Myklebust Linde var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Foto: UD