Hopp til innhold
NUPI skole

Et enormt behov for bedre samarbeid og tilpasning i Sentral-Asia

Landene i Sentral-Asia står overfor alvorlige utfordringer knyttet til klima. I en ny bok argumenterer eksperter for hva en må tenke på når disse utfordringene skal håndteres.

Turister poserer på strandede rustholker i Mojnaq i Usbekistan. Etter at kunstig vanning til jordbruk tørket ut Aralsjøen, er den tidligere havnebyen er nå en turistattraksjon for dem som vil se en økologisk krise på nært hold.

Foto: Sergey Ponomarev / The New York Times / NTB

Sentral-Asia er svært sårbar for påvirkningene klimaendringer fører med seg. For å overvinne disse utfordringene, er det viktig at en i denne regionen fokuserer på regionalt samarbeid, en integrert klimapolitikk og involvering fra sivilsamfunnet. Det mener en rekke forskere som nylig publiserte boken Climate Change in Central Asia: Decarbonization, Energy Transition and Climate Policy.

LAST NED BOKEN GRATIS HER!

Boken har bidrag fra en rekke eksperter, og tar for seg hva status er for klimaforskning i Sentral-Asia, ulike fremgangsmåter for regional karbonreduksjon, energiomstilling, lokale påvirkninger av klimaendringer, klimatilpasning, og rollen ulike aktører har i alt dette.

Status for klimaendringer i Sentral-Asia

Denne boken gir en omfattende analyse av dagens situasjon for klimaendringer i Sentral-Asia, dens innvirkninger, og hvor godt regionen er rustet til å håndtere alt dette. Den understreker også behovet for videre og bredere forskning på feltet, noe som kan bidra til bedre informerte politiske valg gjort av myndigheter og lokalsamfunn.

Den starter med en introduksjon skrevet av Rahat Sabyrbekov, Indra Øverland og Roman Vakulchuk. Deretter utforsker Anne Sophie Daloz den økende trusselen klimaendringer fører med seg i Sentral-Asia. Alisher Mirzabaev vurderer så dagens situasjon og fremtidige perspektiver på klimaforskning og -politikk i regionen.

Muligheter for dekarbonisering og karbonprising

Hvilke muligheter er det for dekarbonisering og karbonprising? Rahat Sabyrbekov, Indra Øverland og Roman Vakulchuks analyserer sentralasiatiske løfter for klimapolitikk gjennom Parisavtalen. En studie gjennomført av Gulim Abdi, Nurkhat Zhakiyev og Shynar Toilybayeva ser videre på mulighetene for dekarbonisering og mulighetene som ligger i prisingen av karbon.

Energiomstilling i Sentral-Asia

Burulcha Sulaimanova, Indra Øverland, Rahat Sabyrbekov og Roman Vakulchuk har gjennomført en systematisk litteraturanalyse på enerigomstilling i Sentral-Asia. Videre har Morena Skalamera sett nærmere på denne regionen i en verden etter oljen, mens Yana Zabanova har analysert energiomstilling i Sentral-Asias hydrykarbonproduserende land.

Lokale innvirkninger på klima og tilpasning

Et viktig aspekt er også forholdet mellom klimaendringer og menneskelig mobilitet. Dette har Suzy Blondin skrevet et kapittel om. Karina Standal, Anne Sophie Daloz og Elena Kim introduserer videre en kjønnet tilnærming til å forstå klimaendringer i det rurale Kirgisistan.

Last ned boken gratis her!

Klimaendringer, normer og aktører

Helt til sist i denne boken får du presentert en gjennomgang av folks bevissthet rundt klimaendringer, normer, og aktører i Sentral-Asia. Filippo Costa Buranelli undersøker institusjonaliseringen av miljøvern i regionen. Fabienne Bossuyt understreker hvor viktig det er å forsterke samfunnsmessig motstandskraft i kampen mot klimaendringer. Aliya Tskhay ser nærmere på kultur rundt resirkulering, gjenbruk, reduksjon i forbruk og rollen øko-aktivisme og entreprenørskap spiller i denne regionen.

Boka Climate Change in Central Asia: Decarbonization, Energy Transition and Climate Policy er gratis og kan lastes ned ved å klikke på denne lenken.

Temaer

  • Asia
  • Klima
  • Energi

Facts

Climate Change in Central Asia: Decarbonization, Energy Transition and Climate Policy er redigert av Rahat Sabyrbekov, Indra Øverland og Roman Vakulchuk.