Hopp til innhold
NUPI skole

Fornybar energi endrer i geopolitikken

Sammen med IRENA og universitetene Harvard og Columbia, legger NUPI denne uken frem en rapport som undersøker mulighetene og utfordringene fornybar energi fører med seg for geopolitikken.

INVESTERER: Kina har investert stort på alternative energikilder til fossilt brennstoff. Håpet er at landet skal være et av verdens fremste på løsninger med fornybar energi.

Foto: Reuters/China Daily/NTB Scanpix

INVESTERER: Kina har investert stort på alternative energikilder til fossilt brennstoff. Håpet er at landet skal være et av verdens fremste på løsninger med fornybar energi.

Foto: Reuters/China Daily/NTB Scanpix

- Dette er et spennende prosjekt og på mange måter et nybrottsarbeid, der vi kartlegger noen av de geopolitiske risiki som følger av et grønt skifte, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup om samarbeidsprosjektet Renewable Energy and Geopolitics.

Rapporten som blir lagt frem denne uken er et resultat av et samarbeid med NUPI, International Renewable Energy Agency (IRENA), og universitetene Columbia og Harvard. Sammen har de undersøkt hvordan internasjonal politikk kan forandres som følger av overgang til fornybar energi, noe som også var tema for en workshop tidligere i år som ble arrangert i samarbeid med det tyske og norske utenriksdepartementet.

En slik omfattende overgang kan føre til dramatiske endringer i geopolitikken, så vel som i enkelstaters innenrikspolitikk. Forskerne anslår at andelen fornybar energi som hovedenergikilde vil dekke 30-45 % av behovet i 2035 og 50-70% i 2050.

Energikonflikt

- Energi har vært koblet til væpnet konflikt siden første verdenskrig. Da var Churchills beslutning om å forsyne den britiske marinen med olje i stedet for kull avgjørende for utfallet av krigen. Det blodige slaget ved Stalingrad var et resultat av nazistenes forsøk på å stanse Sovjets oljeforsyninger fra Baku. I en verden som ikke lenger er avhengig av fossilt brensel, vil slike konflikter bli mindre relevante. Spørsmålet er om nye typer konflikter vil oppstå, og i så fall hvilke, forklarer Indra Øverland, som er prosjektleder for prosjektet «Renewable Energy and Geopolitics» og for NUPIs energiprogram.

Allerede nå kan vi se betydelige konsekvenser av det grønne skiftet i enkelte land.

- Forbruket av fossilt brensel stagnerer i Europa og USA. Sammen med skiferrevolusjonen har dette bidratt til oljeprisfallet mellom 2014 og 2016 og svekkelse av regjeringer i land som Nigeria og Venezuela. Saudi-Arabia forsøker å respondere ved å endre samfunnet og landets økonomi, sier Øverland.

Ny maktbalanse?

- En overgang til fornybar energi kan redusere inntektene til kull-, olje- og kanskje gasseksporterende land betraktelig, og redusere utgiftene til land som i dag importerer fossilt brensel tilsvarende, sier Øverland.

Dette kan endre den økonomiske maktbalansen i verden, forklarer NUPI-forskeren.

- Hvis fornybar energi for det meste kommer fra lokale kilder, kan gjensidig avhengighet internasjonalt også reduseres, så vel som drivkrefter for vestlig engasjement i de oljerike landene i Midtøsten, tidligere Sovjetunionen og Latin-Amerika. På den andre siden: Hvis fornybar energi blir transportert over grenser i form av elektrisitet, hydrogen eller andre energibærere, kan nye avhengighetsforhold og trusler mot energisikkerhet oppstå.

Hele rapporten kan leses her.

Temaer

  • Internasjonal økonomi
  • Energi