Renewable Energy and Geopolitics

2016 - 2017 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet undersøker de geopolitiske konsekvensene av den omfattende overgangen til fornybar energi, både med tanke på utfasing av gamle energikilder og geopoligiske mønstre og systemer, og fremveksten av nye.

I prosjektet skal NUPI utføre analyser av de geopolitiske, sikkerhetsmessige og utviklingspolitiske virkningene av overgang til fornybar energi. Dette vil gjøres ved å blant annet produsere et notat, arrangere workshop og gi innspill til en arbeidsplan for ytterligere analytisk arbeid.

Dette arbeidet skjer i samarbeid med Center on Global Energy policy på Columbia University's School of Internatioanl and Public Affairs, Belfer center på Harvards Kennedy School og The International Renewable Energy Agency (IRENA).

Finansieringskilde

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Artikler

News

Geopolitikk og fornybar energi

July 13, 2017

Ulf Sverdrup skriver i DN om hva et grønt skifte kan bety for geopolitikken.

News

En grønn fremtid – risiko og muligheter

March 23, 2017

NUPI samarbeider med IRENA og universitetene Columbia og Harvard.

Publikasjoner

Publication

The Geopolitics of Renewable Energy

2017
For a century, the geopolitics of energy has been synonymous with the geopolitics of oil and gas. However, geopolitics and the global energy economy are ...

Prosjektleder

Indra Øverland

Forsker I, Leder for Forskningsgruppen for klima og energi

 

Temaer
Energi  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Klima  Utviklingspolitikk
Deltakere

Ulf Sverdrup

Tidligere direktør

Malin Østevik

Tidligere ansatt

Mikkel Frøsig Pedersen

Assisterende administrasjonssjef

 

Eksterne

David Sandalow, Columbia University
Meghan O'Sullivan, Harvard University
Adnan Amin, IRENA