Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Renewable Energy and Geopolitics

Dette prosjektet undersøker de geopolitiske konsekvensene av den omfattende overgangen til fornybar energi, både med tanke på utfasing av gamle energikilder og geopoligiske mønstre og systemer, og fremveksten av nye.

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Utviklingspolitikk
 • Konflikt
 • Klima
 • Energi

I prosjektet skal NUPI utføre analyser av de geopolitiske, sikkerhetsmessige og utviklingspolitiske virkningene av overgang til fornybar energi. Dette vil gjøres ved å blant annet produsere et notat, arrangere workshop og gi innspill til en arbeidsplan for ytterligere analytisk arbeid.

Dette arbeidet skjer i samarbeid med Center on Global Energy policy på Columbia University's School of Internatioanl and Public Affairs, Belfer center på Harvards Kennedy School og The International Renewable Energy Agency (IRENA).

Prosjektleder

Indra Øverland
Forsker I

Deltakere

Ulf Sverdrup
Tidligere direktør
Roman Vakulchuk
Seniorforsker, Leder for forskningsgruppen for klima og energi
Malin Østevik
Tidligere ansatt
Mikkel Frøsig Pedersen
Konstituert administrasjonssjef

Aktuelt

Nyheter
Nyheter

Geopolitikk og fornybar energi

Ulf Sverdrup skriver i DN om hva et grønt skifte kan bety for geopolitikken.

 • Global økonomi
 • Energi
Nyheter
Nyheter

En grønn fremtid – risiko og muligheter

NUPI samarbeider med IRENA og universitetene Columbia og Harvard.

 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The Geopolitics of Renewable Energy

For a century, the geopolitics of energy has been synonymous with the geopolitics of oil and gas. However, geopolitics and the global energy economy are both changing. The international order predominant since the end of World War II faces mounting challenges. At the same time, renewable energy is growing rapidly. Nevertheless, the geopolitics of renewable energy has received relatively little attention, especially when considering the far-reaching consequences of a global shift to renewable energy. The paper starts with a discussion of seven renewable energy scenarios for the coming decades: the IEA’s World Energy Outlook 2016, the EIA’s International Energy Outlook 2016, IRENA’s REmap 2016, Bloomberg’s New Energy Outlook 2016, BP’s Energy Outlook 2016, Exxon-Mobil’s Outlook for Energy 2016 and the joint IEA and IRENA G20 de-carbonization scenario. The paper then discusses seven mechanisms through which renewables could shape geopolitics: Critical materials supply chains, technology and finance, new resource curse, electric grids, reduced oil and gas demand, avoided climate change, and sustainable energy access.

 • Internasjonal økonomi
 • Klima
 • Energi
 • Internasjonal økonomi
 • Klima
 • Energi

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Utviklingspolitikk
 • Konflikt
 • Klima
 • Energi

Prosjektleder

Indra Øverland
Forsker I

Deltakere

Ulf Sverdrup
Tidligere direktør
Roman Vakulchuk
Seniorforsker, Leder for forskningsgruppen for klima og energi
Malin Østevik
Tidligere ansatt
Mikkel Frøsig Pedersen
Konstituert administrasjonssjef