Senter for energiforskning

Forskningssenter

NUPIs Senter for energiforskning er et tverrfaglig forskningssenter som tar for seg internasjonal politikk og økonomi relatert til energispørsmål. Senteret ble opprinnelig etablert som Energiprogrammet i 2006 og samler forskere fra forskjellige deler av NUPI som jobber med energispørsmål.

NUPIs Senter for energiforskning har som målsetning å være et forum for analyser av internasjonale energispørsmål og Norges plass i det internasjonale energilandskapet, fungere som arena og møteplass for norske og internasjonale aktører som jobber med relaterte spørsmål, og skape debatt om internasjonal energipolitikk.

Eksterne ressurser:

Energy and Climate Change in ASEAN

Nyheter

Ny forskningsgruppe for klima og energi på NUPI

February 28, 2022

- Gruppens ambisjon er å være en sterk pådriver for NUPIs forskning på internasjonal klimapolitikk og energispørsmål, sier gruppeleder Indra Øverland.

Forskning på klimaendringer i Afrika – hvem betaler og hvor går pengene?

October 27, 2021

Afrikanske land står overfor enrome utfordringer knyttet til klimaendringer. Likevel får klimaforskning på Afrika bare en liten brøkdel av den globale finansieringen til forskning på klimaendringer.

Korleis vil EU sin 'Green Deal' påverke Noreg?

September 22, 2021

Ein ny NUPI-rapport ser på kva konsekvensar EU sin grøne giv vil ha for Noreg og norsk europapolitikk.

Kina og Japan investerer i u-land – hvor bra gjør de det på miljøfronten?

June 24, 2021

Hva avgjør om utlendinger som investerer i Myanmar tar hensyn til miljøet? Det har forskere fra Harvard og NUPI sett på i en ny studie publisert i nivå 2-tidsskriftet Journal of Cleaner Production.

News

Hvorfor så liten vilje til å begrense klimaendring blant ASEAN-landene?

April 12, 2021

Landene i Sørøst-Asia er blant de mest sårbare for klimaendringer. Så hvorfor er det så liten vilje til å ta grep for å få bukt med problemet? Dette paradokset er tema i ny artikkel som springer ut av ACCEPT-prosjektet.

News
Bildet viser tre arbeidere som går mellom solcellepanelene på solkraftstasjonen Benban i Aswan, Egypt.

Det grønne skiftet: Disse konfliktene vil det bli mer av - og mindre av

April 17, 2020

NUPI-forskere har gjort den første metastudien av det grønne skiftet og geopolitikk.

News

Slik påvirker covid-19 overgangen til fornybar energi

October 20, 2020

Du flyr mindre. Du sykler kanskje mer. Du er mer hjemme, også når du er på jobb. I en ny artikkel forklarer en rekke anerkjente energieksperter hvordan koronapandemien kan komme til å endre verdens energilandskap. 

News
Bildet viser Greta Thunberg på klimatoppmøtet i 2019

Forskere: Altfor lite midler til avgjørende klimaforskning

January 7, 2020

Forskere fra NUPI og University of Sussex har analysert over 11400 milliarder kroner i forskningsmidler. De mener en forsvinnende liten andel har blitt brukt til å finne svar på en av vår tids største utfordringer.

News
Bildet viser NUPI-forsker Indra Øverland i helfigur og iført dress fotografert ute mot mørke flater

Slik blir Norge en fornybar-taper

December 3, 2019

Hvilke land som blir vinnere og tapere etter overgangen til fornybar energi, er hovedspørsmålet bak en ny indeks utarbeidet av et internasjonalt forskerteam med NUPI-forsker Indra Øverland i spissen.

News
Bildet viser NUPI-forsker Indra Øverland

Knuser myter om fornybar energi

September 11, 2019

Indra Øverland ser med kritiske briller på fire antakelser om fornybar energi og geopolitikk.

News
Bildet viser utenriksminister ine Eriksen Søreide

Russlandskonferansen 2018: Kald fred i Arktis?

September 14, 2018

Gikk du glipp årets russlandskonferanse? Se den her!

News
Biletet viser ein vindmøllepark

NY ARTIKKEL: Stort uforløyst potensial for IRENA

June 21, 2018

Korleis går det eigentleg med Det internasjonale byrået for fornybar energi?

News
Bildet viser en oljeplattform

NY BOK: Offentlig hjernekraft kritisk for naturressurser

December 18, 2017

Hvilken rolle spiller sivilsamfunn, offentlig debatt og ytringsfrihet for olje- og gassressurser?

News

Geopolitikk og fornybar energi

July 13, 2017

Ulf Sverdrup skriver i DN om hva et grønt skifte kan bety for geopolitikken.

News

Fornybar energi endrer i geopolitikken

June 23, 2017

Sammen med IRENA og universitetene Harvard og Columbia, legger NUPI denne uken frem en rapport som undersøker mulighetene og utfordringene fornybar energi fører med seg for geopolitikken.

News

En grønn fremtid – risiko og muligheter

March 23, 2017

NUPI samarbeider med IRENA og universitetene Columbia og Harvard.

News

Blåser Trump nytt liv i romansen mellom ExxonMobil & Rosneft?

March 10, 2017

Rex Tillerson som utenriksminister kan bety lysere tider for forholdet USA - Russland.

Publikasjoner

Publication

EU climate and energy policy: new challenges for old energy suppliers

2018
Climate policy will transform the EU energy demand mix. This has implications for the main suppliers of fossil fuels to the EU, foremost among which are ...
Publication : ARTIKKEL

The geopolitics of renewable energy: Debunking four emerging myths

2018
This article seeks to nip in the bud four emerging myths about the geopolitics of the rise of renewable energy and the concomitant increase in electricity ...
Publication : ARTIKKEL

A Place in the Sun? IRENA’s Position in the Global Energy Governance Landscape

2018
The International Renewable Energy Agency (IRENA), created in 2009, is the only intergovernmental organization dedicated to renewable energy. Drawing ...
Publication : ANTOLOGI

Public Brainpower: Civil Society and Natural Resource Management

2018
This book discusses how civil society, public debate and freedom of speech affect the management of natural resources. Drawing on the work of Robert ...
Publication : NUPI Report

Impact of Climate Change on ASEAN International Affairs: Risk and Opportunity Multiplier

2017
This study examines the implications of climate change for international affairs in Southeast Asia and for ASEAN as a multilateral organization. Climate ...
Publication : NUPI Policy Brief

Nord Stream 2: policy dilemmas and the future of EU gas market

2016
The Nord Stream 2 (NS2) gas pipeline project is one of the most controversial issues in EU gas-related debates today. Its proponents hold that the project ...
Publication : ANTOLOGI

EU Leadership in Energy and Environmental Governance: Global and Local Challenges and Responses

2016
This edited collection focuses on the impact of the changing global distribution of power on the EU's energy policy and ability to project its approach ...
Publication

Engergy Security in the Baltic Sea Region: Regional coordination and and management of interdependencies

2015
The study maps changing energy relations in the Baltic Sea region in the aftermath of two events – the 2004 EU enlargement that has changed the political ...
Publication

Has the EU Learnt from the Ukraine Crisis? Changes to Security, Energy and Migration Governance

2015
The Russia-Ukraine crisis has not only dramatically changed the EU’s security situation but also poses challenges well beyond the security arena. The ...
Publication

The Power to Influence Europe? Russia’s Grand Gas Strategy, PISM Strategic File 6(69)

2015
As most of Russia’s energy exports go to the European Union, both players are strongly interdependent. For Russia energy resources, especially gas, are ...
Publication : ARTIKKEL

Macht aus der Pipeline: Russlands Energiepolitik und die EU

2015
Russland nutzt seine Energieressourcen zu geopolitischen Zwecken. Gazprom ist pro forma ein unabhängiges Unternehmen, de facto aber Mittel zu Zwecken, ...
Publication : ARTIKKEL

Energy in the neighborhood: Russian and EU perspectives and policies

2015
Project: Mapping Polish and Norwegian perspective on regional integration in Eastern Europe
Publication

Innovation, networks and energy governance: The case of shale gas, GR:EEN Policy Brief 22

2014
This Policy Brief explores the role of technological innovation in shaping energy governance and how energy governance is being shaped by actors operating ...
Publication

How does the search for energy security affect EU policies in other issue-areas? GR:EEN Policy Brief 23

2014
This policy brief addresses the question of how the EU’s search for energy security does – or does not – affect EU policies in other areas. Due to the ...
Publication : ANTOLOGI

Russian Energy in a Changing World: What is the Outlook for the Hydrocarbons Superpower

2013
For a long time Russia’s position as a key global energy player has enhanced Moscow’s international economic and political influence whilst causing concern ...
Publication : ARTIKKEL

Rosneft’s offshore partnerships: the re-opening of the Russian petroleum frontier?

2013
During an intense period of only 14 months, from June 2010 to August 2011, six major cooperation agreements between oil companies were announced in Russia. ...
Publication : ANTOLOGI

Caspian Energy Politics

2010
Caspian Energy Politics analyses the role of oil and gas in the development of the three main petroleum exporters in the Caspian region - Azerbaijan, ...
Publication : ARTIKKEL
Publication : MONOGRAFI

The Caspian Sea Region towards 2025

2010
The Caspian Sea and the lands around it are emerging again as a focus region in global affairs. With security of energy supply high on the international ...
Publication : Vitenskapelig artikkel
Energy-for-Sustainable-Development_large.jpg

Vietnam's solar and wind power success: Policy implications for the other ASEAN countries

2021
Denne studien analyserer hvilke faktorer som har bidratt til den raske veksten i sol- og vindkraft i Vietnam og hva de andre ASEAN-landene kan lære av ...
Publication : Rapport

Vietnam: Six Ways to Keep Up the Renewable Energy Investment Success

2020
Vietnam is one of the most attractive destinations for renewable energy investment in ASEAN. In 2018, the country attracted USD 5.2 billion. In 2019, ...
Publication : Vitenskapelig artikkel
Funding-flows-for-climate-change-research-on-Africa_large.jpg

Funding flows for climate change research on Africa: Where do they come from and where do they go?

2021
Afrikanske land har kun forårsaket en svært liten del av globale drivhusgassutslipp, men kommer til å bli rammet hardere av konsekvensene av klimaendring ...
Publication : Rapport
EUs-groenne-giv_large.png

EUs grønne giv – implikasjoner for norsk europapolitikk

2021
EU lanserte mot slutten av 2019 European Green Deal. Dette er en klimastrategi for å nå målene i Parisavtalen, men også en økonomisk vekststrategi, og ...
Publication : Chapter

Russian Grand Strategy and Energy Resources: The Asian Dimension

This chapter addresses a set of strategically important questions about the relationship between Russian strategy and the country’s energy resources. It ...
Publication : Academic article

The ASEAN climate and energy paradox

2021
Denne artikkelen ser på misforholdet mellom ASEAN-landenes store sårbarhet for klimaendringer og beskjedne innsats for å bekjempe klimaendring.
Publication : Academic article

Why Choose to Cycle in a Low-Income Country?

2020
Forskning om sykling har fokusert på i-land. Denne artikkelen tar for seg sykling i u-land og ser på hva som får folk til å sykle der og hvilke fordeler ...
Publication : Rapport

The Philippines: How to Leapfrog from a Complicated Renewable Energy Sector to an Attractive One

2020
The Philippines set the target of increasing the share of renewable energy in its energy mix from 16.9% in 2019 to 26.9% by 2030. This ambitious target ...
Publication : Rapport

Singapore: How to Attract More Investment in Renewable Energy?

2020
Singapore has limited renewable energy potential due to its small surface area and the limited space available. Solar power has the greatest potential. ...
Publication : Editorial

Unexplored resources for EU Arctic policy: Energy, oceans and space

2020
EUs Arktis-policy fra 2016 fokuserer på klima og miljøbeskyttelse, bærekraftig utvikling og internasjonalt samarbeid. EU har fulgt opp med bidrag til ...
Publication : Popular scientific lecture

Strategic dimension of Russian energy policy

Denne forelesningen var en del av Statkrafts forskningsdag hvor selskapets ansatte skulle få anledning til å fordype seg i forskjellige aspekter av energipolitikk. ...
Publication : Rapport

Thailand: Improving the Business Climate for Renewable Energy Investment

2020
Thailand er ledende på fornybar energi blant ASEAN-landene. Fra 2006 til 2018 tiltrakk Thailand seg mer enn 10,7 milliarder USD i investeringer i fornybar ...
Publication : Rapport

Russian energy and grand strategy

2020
Denne teksten presenterer opdaterte informasjon om utviklingen i den russiske energisektoren og diskuterer denne sektorens betydning i en bredere strategiske ...
Publication : Rapport

Brunei Darussalam: How to Build an Investment Climate for Renewable Energy?

2020
Brunei Darussalam has yet to make major progress in renewable energy and become an attractive destination for investors. Only 0.05% of Brunei’s electricity ...
Publication : Academic monograph

Russian Oil Companies in an Evolving World: The Challenge of Change

Denne boken handler om de fem største oljeselskapene i Russland og hvordan de håndterer endring.
Publication : Academic article

Energy democracy as a process, an outcome and a goal: A conceptual review

2016
Denne artikkelen gir oversikt over de forskjellige måtene energidemokrati er blitt konseptualisert på.
Publication : Rapport

Cambodia: Five Actions to Improve the Business Climate for Renewable Energy Investment

2020
Cambodia has not attracted significant investment in renewable energy until mid-2020 and, unlike other ASEAN countries, has not set exact renewable energy ...
Publication : Rapport

Indonesia: How to Boost Investment in Renewable Energy

2020
Indonesia, the largest country in Southeast Asia, has considerable renewable energy potential. However, this potential remains largely underexploited. ...
Publication : Rapport

Lao PDR: How to Attract More Investment in Small-Scale Renewable Energy?

2020
Lao PDR adopted the Renewable Energy Development Strategy in 2011 and set a target of 30% small-scale renewables in the energy mix by 2025. The country ...
Publication : Rapport

Malaysia: How to Scale Up Investment in Renewable Energy

2020
Malaysia set a target of 20% renewables in the energy mix by 2025, an 18% increase from the 2% it had in 2018. One of the planned measures is the development ...
Publication : Rapport

Myanmar: How to Become an Attractive Destination for Renewable Energy Investment?

2020
Myanmar is endowed with abundant renewable energy resources, and its solar potential is the greatest in the Greater Mekong Subregion – yet, this potential ...
Publication : Academic lecture

Norway as an anergy actor in Europe and in the Baltic Sea region

Kort innlegg om Norges rolle som energiaktør i Europa og i Østersjoregionen på en konferanse organisert av Det sentraleuropeiske instituttet i Lublin, ...
Publication : Academic article

The missallocation of climate research funding

2020
The window of opportunity for mitigating climate change is narrow. Limiting global warming to 1.5 °C will require rapid and deep alteration of attitudes, ...
Publication : Academic article

The geopolitics of renewables: New board, new game

2020
This policy perspective sums up the main input of four members of the Research Panel for IRENA's Global Commission on the Geopolitics of the Energy ...
Publication : Academic chapter/article/Conference paper

Russian Renewable Energy: Regulations and outcomes

This chapter reviews the development of the legal framework for renewable energy in Russia and discusses the current state of renewable energy in the ...
Publication : Academic article

The new oil? The geopolitics and international governance of hydrogen

2020
While most hydrogen research focuses on the technical and cost hurdles to a full-scale hydrogen economy, little consideration has been given to the geopolitical ...
Publication : Academic article

Renewable energy and geopolitics: A review

2020
Denne artikkelen gir oversikt over faglitteraturen om fornybar energi og geopolitikk. Den finner at litteraturen strekker seg bakover helt til 1970-tallet. ...
Publication : Academic article

The GeGaLo index: Geopolitical gains and losses after energy transition

2019
This article presents the GeGaLo index of geopolitical gains and losses that 156 countries may experience after a full-scale transition to renewable energy. ...
Publication : Central Asia Data-Gathering and Analysis Team (CADGAT)

Renewable Energy Policies of the Central Asian Countries

2019
This data article surveys the government policies in support of renewable energy in the five Central Asian republics: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, ...
Publication : Central Asia Data-Gathering and Analysis Team (CADGAT)

Wind Power Potential of the Central Asian Countries

2019
This data article surveys the wind energy potential of the five Central Asian countries; Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. ...
Publication : Central Asia Data-Gathering and Analysis Team (CADGAT)

Solar Power Potential of the Central Asian Countries

2019
This data compilation surveys the solar energy potential of the five Central Asian countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. ...
Publication : Central Asia Data-Gathering and Analysis Team (CADGAT)

Hydropower Potential of the Central Asian Countries

2019
This data article surveys the hydropower potential of the five Central Asian countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. ...
Publication : Central Asia Data-Gathering and Analysis Team (CADGAT)

BRI in Central Asia: Energy Connectivity Projects

2019
One of the strategic objectives of the Belt and Road Initiative (BRI) in Central Asia is to provide China with alternative import/export and energy supply ...
Publication : Central Asia Data-Gathering and Analysis Team (CADGAT)

BRI in Central Asia: Mineral and Petroleum Exploration, Extraction and Processing Projects

2019
Mineral resources is the sector that receives most Chinese investment in Central Asia. China and its Central Asian partners pursue both strategic and ...
Publication

Introduction: The EU and the Changing (Geo)Politics of Energy in Europe

2019
This introductory chapter has three purposes. First, it presents the background for this volume originating in a research project on European integration ...
Publication

Kazakhstan: Civil Society and Natural Resource Policy in Kazakhstan

2018
In Kazakhstan, civil society is held back and has had a limited role in the management of the petroleum sector. As this chapter notes, civil society has ...
Publication

The Geopolitics of Renewable Energy

2017
For a century, the geopolitics of energy has been synonymous with the geopolitics of oil and gas. However, geopolitics and the global energy economy are ...
Publication

Myanmars Attractiveness for Investment in the Energy Sector: A Comparative International Perspective

2017
This report examines the strengths and weaknesses of Myanmar’s business climate in the petroleum and renewable energy sectors: how it compares with other ...
Publication

The Hunter Becomes the Hunted: Gazprom Encounters EU Regulation

2017
This book contributes to an ongoing debate about the EU as a global actor, the organization’s ability to speak with one voice in energy affairs, and the ...
Publication : ARTIKKEL

The Energy Union and Security-of-Gas-Supply

2016
  • Ole Gunnar Austvik
This paper discusses and contrasts the proposals for an Energy Union in the European Union and its impact on security-of-gas-supply. Based on an examination ...
Publication : ARTIKKEL

Energy: The Missing Link in Globalization

2016
Energy resources are transported long distances and create powerful interlinkages between countries. Energy thus contributes to the globalization of the ...

Prosjekter

Project : Forskningsprosjekt
Bildet viser russiske Gazprom

Is this Russia's Kodak moment? Russian perspectives on the energy transition

Dette prosjektet vil undersøke hvorvidt russiske energiaktører er oppmerksomme på muligheten for et raskt skifte bort fra karbondrevet energietterspørsel på det globale markedet, hvilke konsekvenser de tror dette kan ha for etterspørsel etter russisk fossilt brennstoff utenlands og hvilke tiltak de implementerer for å forhindre en slik utvikling.
Project : Forskningsprosjekt

Science and Business in Arctic Environmental Governance

Vi vet lite om hvilken rolle forsknings- og forretningsaktørere spiller i dagens politikk i Arktis. Dette prosjektet søker å fylle dette hullet.
Project : Forskningsprosjekt

Renewable Energy and Geopolitics

Dette prosjektet undersøker de geopolitiske konsekvensene av den omfattende overgangen til fornybar energi, både med tanke på utfasing av gamle energikilder og geopoligiske mønstre og systemer, og fremveksten av nye.
Project

Global styring av energiområdet i en globalisert verden

Prosjektet sikter til å utforske hvordan strukturelle forandringer i omverdenen, i form av økt integrering mellom ulike energislag og regioner, håndteres av internasjonale organisasjoner.