De siste årene, spesielt i kjølvannet av russiske handlinger i Ukraina, har hybrid krigføring – noen ganger referert til som hybride trusler – fått stor oppmerksomhet.
Hybrid krigføring visker ut grensene på hva vi regner som krig og fred ved å operere utenfor vår oppfatning av krig som et voldelig sammenstøt, og ved å utfordre vår forståelse av hvor fiendtligheter starter og slutter.

NATO, EU og enkeltland som Norge har viet mye tid og ressurser til å bedre forstå og svare på utfordringene fra hybrid krigføring.

31. oktober inviterte NUPI og Den norske atlanterhavskomite til seminar om dette viktige temaet.

Her satte seniorforsker Njord Wegge (NUPI), Hanna Smith (Strategic Planning and Responses for the NATO-EU Center of Excellence) og oberstløytnant Geir Hågen Karlsen (FHS) søkelys på hvilke tiltak vi bør ta i bruk for å bekjempe truslene fra hybrid krigføring. NUPI-forsker Njord Wegge la blant annet frem resultater fra forskningsprosjektet MCDC - Countering Hybrid Warfare.

Gikk du glipp av arrangementet? Hør presentasjonene og den påfølgende paneldiskusjonen som NUPI Podcast her:

Les også: