Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Countering Hybrid Warfare (Multinational Capability Development Campaign)

NUPI leder det internasjonale forskningsprosjektet «Countering Hybrid Warfare» (CHW), hvor spørsmålet om hvordan hybrid krigføring kan møtes står i sentrum.

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Konflikt

Arrangementer

Debatten om hvordan man som stat og samfunn bør respondere på hybride trusler er viktig, også utenfor de akademiske kretsene. En kjerne i utfordringen er spørsmålet om hvordan liberale vestlige demokratier kan avdekke og møte aktører som prøver å utnytte gråsonen mellom krig og fred for å nå sine politiske mål, uten å at statene samtidig går på akkord med sine demokratiske idealer. Et annet viktig forskningsspørsmål er hvordan hybrid krigføring effektivt kan motarbeides. 

CHW er en del av det større multinasjonale “Multinational Capability Development Campaign”  (MCDC). I dette prosjektet jobber NUPI sammen med analytikere ved det britiske forsvarsdepartementet og et internasjonalt team som forsøker å gi statene nye verktøy for å møte sikkerhetsutfordringer fra det som har blitt kalt hybrid krigføring.

Begrepet “hybrid” refererer i denne sammenhengen til blandingen av konvensjonelle og ukonvensjonelle stridsmidler hvor en fiendtlig aktør utnytter gråsoneområdet mellom krig og fred. Nylige utviklingstrekk, ikke minst på bakgrunn av de russiske operasjonene i Krim og i Øst Ukraina, har plassert disse utfordringene høyt på den politiske agendaen i vesten.

CHW-teamet består av forskere, militære karriereoffiserer og byråkrater fra statsforvaltningen i en rekke land, som gjennom to sykluser  (2015-16 og 2017-18) har arbeidet sammen for å forsøke å skape en bedre forståelse av problemet, så vel som hvilke midler og verktøy som kan være tilgjengelige for de deltakende statene med tanke på å avskrekke, avdekke samt respondere på hybrid krigføring.

Les mer om hovedfunnene  her og her.

Prosjektleder

Karsten Friis
Forsker 1

Deltakere

Patrick J. Cullen
Tidligere ansatt
Njord Wegge
Tidligere ansatt
Erik Reichborn-Kjennerud
Seniorforsker

Aktuelt

Nyheter
Nyheter

KRONIKK: NATO-toppmøtet alle gruer seg til

Sår Donald Trump igjen tvil om USAs forpliktelser i NATO, vil det sende sjokkbølger gjennom alliansen.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
Nyheter
Nyheter

Hybride trusler – derfor er de så vanskelige å avsløre

Les fersk analyse fra seniorforsker Patrick Cullen.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Konflikt
Bildet viser Facebook- og Instagram-annonser koblet til et russisk forsøk på innblanding i den amerikanske valgprosessen.
Nyheter
Nyheter

NUPI-forskarar orienterte i Tryggingsrådet

Patrick Cullen og Erik Reichborn-Kjennerud orienterte om hybridkrig.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Nyheter
Nyheter

Hybridkrig skaper nye utfordringer

NUPI leder et stort internasjonalt prosjekt om hybrid krigføring. Debatten om hybridkrig har relevans langt utover akademiske kretser.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Konflikt
Bildet viser en fremmedkriger i Ukraina
Nyheter
Nyheter

Hybridkrig – hvordan skal vi møte truslene?

Vi ser nærmere på utfordringene hybrid krigføring fører med seg for liberale demokratier.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Konflikt

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

What is Hybrid Warfare?

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO