Countering Hybrid Warfare (Multinational Capability Development Campaign) (MCDC (CHW))

2013 - 2022 (Pågående)
Forskningsprosjekt
NUPI leder det internasjonale forskningsprosjektet «Countering Hybrid Warfare» (CHW), hvor spørsmålet om hvordan hybrid krigføring kan møtes står i sentrum.

Debatten om hvordan man som stat og samfunn bør respondere på hybride trusler er viktig, også utenfor de akademiske kretsene. En kjerne i utfordringen er spørsmålet om hvordan liberale vestlige demokratier kan avdekke og møte aktører som prøver å utnytte gråsonen mellom krig og fred for å nå sine politiske mål, uten å at statene samtidig går på akkord med sine demokratiske idealer. Et annet viktig forskningsspørsmål er hvordan hybrid krigføring effektivt kan motarbeides. 

CHW er en del av det større multinasjonale “Multinational Capability Development Campaign”  (MCDC). I dette prosjektet jobber NUPI sammen med analytikere ved det britiske forsvarsdepartementet og et internasjonalt team som forsøker å gi statene nye verktøy for å møte sikkerhetsutfordringer fra det som har blitt kalt hybrid krigføring.

Begrepet “hybrid” refererer i denne sammenhengen til blandingen av konvensjonelle og ukonvensjonelle stridsmidler hvor en fiendtlig aktør utnytter gråsoneområdet mellom krig og fred. Nylige utviklingstrekk, ikke minst på bakgrunn av de russiske operasjonene i Krim og i Øst Ukraina, har plassert disse utfordringene høyt på den politiske agendaen i vesten.

CHW-teamet består av forskere, militære karriereoffiserer og byråkrater fra statsforvaltningen i en rekke land, som gjennom to sykluser  (2015-16 og 2017-18) har arbeidet sammen for å forsøke å skape en bedre forståelse av problemet, så vel som hvilke midler og verktøy som kan være tilgjengelige for de deltakende statene med tanke på å avskrekke, avdekke samt respondere på hybrid krigføring.

Les mer om hovedfunnene  her og her.

Program

Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.

Artikler

News

KRONIKK: NATO-toppmøtet alle gruer seg til

July 4, 2018

Sår Donald Trump igjen tvil om USAs forpliktelser i NATO, vil det sende sjokkbølger gjennom alliansen.

News
Bildet viser Facebook- og Instagram-annonser koblet til et russisk forsøk på innblanding i den amerikanske valgprosessen.

Hybride trusler – derfor er de så vanskelige å avsløre

June 8, 2018

Les fersk analyse fra seniorforsker Patrick Cullen.

News

NUPI-forskarar orienterte i Tryggingsrådet

March 31, 2017

Patrick Cullen og Erik Reichborn-Kjennerud orienterte om hybridkrig.

News
Bildet viser en fremmedkriger i Ukraina

Hybridkrig skaper nye utfordringer

May 21, 2015

NUPI leder et stort internasjonalt prosjekt om hybrid krigføring. Debatten om hybridkrig har relevans langt utover akademiske kretser.

News

Hybridkrig – hvordan skal vi møte truslene?

November 7, 2018

Vi ser nærmere på utfordringene hybrid krigføring fører med seg for liberale demokratier.

Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief

Prosjektleder

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Forsvar  NATO
Deltakere

Patrick J. Cullen

Tidligere ansatt

Njord Wegge

Tidligere ansatt

Eksterne
Arrangementer
tir. 30 okt. 2018
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: Thon Conference Universitetsgaten (Rom: Morgenstierne)

Truslar frå hybrid krigføring – utfordringar og tiltak i liberale demokrati

NUPI og Den norske atlanterhavskomité inviterer til seminar om hybrid krigføring. Kva er det, og korleis skal vi takle desse nye truslane?