Hopp til innhold
NUPI skole

Internasjonal Politikk ser nordover

Få med deg siste utgave av tidsskriftet Internasjonal Politikk, med bidrag fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre.
Foto: NTB Scanpix
Foto: NTB Scanpix

Veldig mye har endret seg siden forrige stortingsmelding om nordområdene kom for snart ti år siden. Skiftet i amerikansk politikk fra Obama til Trump, økt spenning mellom NATO og Russland, og Kinas framvekst.

I nordområdene har disse endringene manifistert seg som en arena for symbolpolitikk, økt militært nærvær, men også samarbeid om en rekke saker. Norge står svært sentralt i denne utviklingen, og i denne fokusspalten om Norge fra NUPI-tidsskriftet Internasjonal Politikk, nordområdene og utenrikspolitikk har gjesteredaktør Andreas Østhagen samlet tekster fra forskere og politikere som belyser de store linjene i utviklingen det siste tiåret.

Regjeringen og Arbeiderpartiets syn på nordområdene

Fokusspalten åpner med utenriksminister Ine Eriksen Søreides tekst, som trekker frem de viktigste punktene fra den nye stortingsmeldingen og legger frem regjeringens syn på nordområdene.

Jonas Gahr Støres tekst fokuserer på Arbeiderpartiets syn på utviklingen i nordområdene, samt oppstarten av nordområdesatsingen med den rødgrønne regjeringen fra 2005.

Utenriks- og sikkerhetspolitikk i nordområdene

I del 1 av fokusspalten får vi presentert den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene. Denne delen åpner med en tekst om stormaktenes posisjonering vis-a-vis nordområdene av Andreas Østhagen og Svein Vigeland Rottems.

Ingeborg Bjur, Karen-Anna Eggen og Paal Sigurd Hilde belyser sammenhenger mellom sikkerhetspolitikk og nordområdepolitikk i norsk nordområdesatsing med et fokus på Russland. Videre ser Torbjørn Pedersen og Odd Gunnar Skagestad på endringer i nordområdebegrepet og politikken de siste to tiårene.

I del 2 fokuseres det mer spesifikt på enkeltaspekter av relevans for norsk nordområdepolitikk som fiskeriforvaltning i Alf Håkon Hoel sin tekst, samt hav og havpolitikk i relasjon til Svalbard i Arild Moe og Øystein Jensens tekst.

I del 3 ser vi nærmere på Kinas rolle og ambisjoner i nordområdene med Anders Edstrøm, Iselin Stensdal og Gørild Heggelunds tekst.

Fokusspalten avsluttes med en tekst av Beate Steinveg og Ingrid Medby som belyser hvilken rolle nordområdepolitikken har for identitetsbygging i nord.

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Diplomati
  • Utenrikspolitikk
  • Russland og Eurasia
  • Asia
  • Nord-Amerika
  • Arktis
  • Norden
  • Hav