Etterhvert som Israels oppmerksomhet forskyves fra de kjernefysiske anleggene i Iran til Syrias fremtid, får den dramatiske økningen i Russlands nærvær i Syria og den operasjonelle aksen mellom Russland og Iran prioritet.

Efraim Halevy diskuterer stormaktenes involvering i konflikten og Israels interesser i den forbindelse, og understreker risikoen for ikke-intenderte konsekvenser.  

Halevy har vært Israels ambassadør til EU og leder av Mossad og det Nasjonale Sikkerhetsrådet.