Skal vi hente hjem fremmedkrigere som har reist til Syria for å slutte seg til IS? Brukte norske myndigheter for mye penger på å få hjem to drapsdømte nordmenn fra Kongo? Hva skal vi gjøre med Frode Berg-saken?

Spørsmål som disse melder seg til stadighet i norsk debatt. Nordmenn havner faktisk ganske ofte i trøbbel i utlandet. Men har de i det hele tatt krav på noe hjelp hjemmefra?

Episode 12 av NUPI-podden dykker ned i dette spørsmålet, og dilemmaene det fører med seg, med kyndig hjelp fra NUPI-forskerne Halvard Leira og Nina Græger.

De har studert denne tematikken gjennom et fireårig forskningprosjekt, som munnet ut i boken The Duty of Care in International Relations (Routledge), eller beskyttelsesplikten i internasjonale relasjoner.

Forskerne som har bidratt til boken tar blant annet for seg hvordan beskyttelsesplikten gjør seg gjeldende overfor forskere på feltarbeid, i en mye omtalt sak om hva slags ansvar Danmark hadde overfor afghanske tolker brukt av det danske forsvaret og Norges beskyttelsesplikt overfor syriafarere.

Mer om boken og dette viktige temaet hører du her:

Hør flere episoder av NUPI-podden: