Hopp til innhold
NUPI skole

Kari M. Osland er NUPIs nye direktør

Kari M. Osland er ny direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
Kari croppet.jpg

Personer

Kari M. Osland
Direktør
Ulf Sverdrup
Tidligere direktør

– Vi er veldig glade for at Osland blir direktør ved NUPI. Hun er en fremragende forsker, har solid ledererfaring og kjenner NUPI godt. Hun har den erfaringen og kunnskapen – og også de personlige egenskapene vi har sett etter. Vi ser fram til hun begynner 1. september, sier Karl Erik Haug, styreleder ved NUPI.

Osland blir NUPIs første kvinnelige direktør. Hun har vært tilknyttet instituttet siden 1998 og er i dag seniorforsker ved Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved NUPI. Osland forsker på konfliktdynamikk, opprør, fredsoperasjoner og fredsbygging.

Økt etterspørsel etter NUPIs ekspertise 

Økt geopolitisk risiko og store omveltninger påvirker norsk politikk, økonomi og samfunn. Det er derfor økt etterspørsel etter og behov for NUPIs kompetanse. NUPIs mandat er å forske på og spre kunnskap om internasjonal politikk og globale forhold, og dette vil den nye direktøren bidra sterkt til, ifølge styrelederen.

– Det er en stor ære å skulle lede en så sterk kunnskapsorganisasjon som NUPI i en tid med store internasjonale omveltninger. Forskningsbasert kunnskap om verden, som grunnlag for utvikling av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, er viktigere enn noen gang. NUPI har et fantastisk talentfullt og dedikert team, og jeg gleder meg til å fortsette utviklingen av NUPI sammen med dem, sier Osland.

NUPI har hatt en svært god utvikling de siste årene. Instituttets forskere vinner forskningsprosjekter fra både norske og utenlandske oppdragsgivere, har en stor tilstedeværelse i samfunnet og bidrar med kunnskapsformidling og analyser i media, til skoleelever og til myndighetene. NUPIs forskere er også blant de som publiserer mest i Norge.

– Invester i kunnskap

– Vi går en mer usikker framtid i møte, og det er viktig at myndigheter, privat sektor og samfunnet i vid forstand fortsetter å investere i kunnskap om internasjonale forhold og norsk utenrikspolitikk. Vi er sikre på at Kari Osland er rett person til å lede NUPI i en verden som er mer sammensatt og uforutsigbar, sier Haug.

Osland tar over etter Ulf Sverdrup, som har vært direktør siden 2012.

– Det har vært et stort privilegium å jobbe med dyktige og engasjerte NUPI-kollegaer og gode samarbeidspartnere gjennom nesten tolv år. NUPI har en sterk stab, og vi er godt rustet til å gripe muligheter i fremtiden og levere relevant og god forskning. Kari er en erfaren leder, en anerkjent forsker og en dyktig formidler. Jeg er trygg på at hun vil være en god leder for NUPI, sier Sverdrup.

Oslands åremål som direktør varer i seks år fra 1. september 2023 og kan forlenges.

Temaer

  • Utenrikspolitikk

Personer

Kari M. Osland
Direktør
Ulf Sverdrup
Tidligere direktør