I 2016 signerte regjeringen i Colombia og de revolusjonære væpnede styrkene i Colombia (FARC) en fredsavtale som knytter landets fredsprosess til omfattende landreformer, reintegrering av tidligere FARC-soldater og adressering av ulovlig avlingsdyrking, blant andre saker. Fredsavtalen hylles som et viktig steg for å få slutt på den væpnede konflikten i Colombia. Avtalen inkluderer referanse til beskyttelse av miljø og biologisk mangfold, respekt for miljø- og menneskerettigheter, og bærekraftig utvikling. Likevel kan implementering av fredsavtalen gi utfordringer for miljøvern og klimatiltak i Colombia. Omfattende landreform, en kjernekomponent i fredsavtalen, kan øke naturressursutvinningen, bidra til miljøforringelse og fremheve klimasårbarheter. Videre fortsetter en rekke ikke-statlige væpnede grupper å drive vold, usikkerhet og fordrivelse, noe som øker sårbarheten til den konfliktrammede befolkningen for klimaendringer og miljøforringelse. Dette faktaarket fokuserer på Colombias fredsprosess siden 2016 og hvordan klimarelaterte sikkerhetsrisikoer samhandler med spesifikke bestemmelser i fredsavtalen.

 

  • Landreformen har gått sakte, mens miljøforringelse og virkningene av klimaendringer undergraver sikkerheten for levebrød og øker sårbarhetene, spesielt i landlige områder.
  • Klimarelaterte katastrofer bidrar til intern fordrivelse, spesielt av marginaliserte afrocolombianere, urfolk og kvinner og jenter. Folk som bor i uformelle bosetninger er spesielt utsatt for jordskred, flom og andre farer.
  •  Svak styring bidrar til miljøforringelse og fremhever klimasårbarhet, samtidig som det legger til rette for illegale økonomier som er sterkt knyttet til væpnet konflikt.
  •  Implementering av fredsavtalen – spesielt omfattende landreform og de resulterende endringene i bruk av naturressurser – kan utilsiktet forverre miljøforringelse og fremheve klimasårbarheter.

 

Last ned faktaarket her! 

Les faktaarket og dets anbefalinger her

 

Videre lesning:

Her finner du alle faktaark i denne serien: