Etiopia opplever en av sine mest alvorlige tørkeperioder på flere tiår etter fire uteblivende regnsesonger på rad. Landet er sterkt avhengighet av regnbundet landbruk, og nylige reduksjoner i økonomiske vekstrater, rask befolkningsvekst, svak institusjonell kapasitet og høye konfliktnivåer gjør landet spesielt sårbart for virkningene av klimaendringene. Klimatiske forhold varierer betydelig i Etiopia, men  gjennomsnittstemperaturen er anslått å øke og nedbør forventes å bli mer uberegnelig. Etiopias lange historie med tørke, hungersnød og utbrudd av gresshopper øker behovet for  kapasitet og motstandsdyktighet for å takle de forventede konsekvensene av klimaendringene. Politisk ustabilitet og konflikt har forverret  den humanitære situasjonen i landet, og minsket den etiopiske regjeringens evne til å implementere klimatiltak.

  • Tilgang til land og vann har vært knyttet til konflikt mellom pastoralist- og agropastorale samfunn i Etiopia. Utilstrekkelig nedbør og langvarig tørke vil sannsynligvis øke beitemangelen, og økte spenninger kan også krysse landegrenser hvis pastoralister blir tvunget lenger inn i Karamoja-klyngeområdet og potensielt krysser grensen til Sør-Sudan og Kenya.
  • Pågående konflikter, inkludert interkommunale konflikter over hele landet og den væpnede konflikten i Tigray-regionen, har forverret matsikkerheten og redusert både statlig og lokal kapasitet til å tilpasse levebrødet til konsekvensene av klimaendringer.
  • Høye nivåer av kjønnsulikhet i Etiopia skaper barrierer for klimatilpasning for kvinner og husholdninger som ledes av kvinner; i mange tilfeller mangler kvinner tilgang til økonomiske, tekniske og andre ressurser som trengs for å tilpasse seg klimaendringene.
  • På grunn av befolkningsvekst, klimaendringer og stadig mer vannkrevende landbruk forventes vannmengder i Nilen å falle under etterspørselen i løpet av tiår.

Du kan lese faktaarket og dets anbefalinger her. Pdf version av faktaarket kan lastes ned her.

Videre lesning:

https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/the-un/climate_security/id2704855/

https://www.sipri.org/research/peace-and-development/climate-change-and-risk

https://www.nupi.no/nupi_eng/About-NUPI/Projects-centers/Climate-related-Security-and-Development-Risks

 

SOMALIA FACT SHET 

MALI FACT SHEET 

SAHEL FACT SHEET 

AFGHANISTAN FACT SHEET 

SOUTH SUDAN FACT SHEET

IRAQ FACT SHEET

SUDAN FACT SHEET