false = not relative url Anne Funnemark | NUPI

Anne Funnemark

Vitenskapelig assitent

Anne Funnemark er vitenskapelig assistent og jobber med prosjektene Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) og MCDC Climesec hos NUPI. Hun er en del av Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling og Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Anne fullførte sin har en LLM i International Human Rights Law ved University of Edinburgh i 2020. Som en del av masteren skrev hun prosjektbasert masteroppgave for the Political Settlements Research Programme (PSRP), og jobbet senere hos PSRP som forskningsassistent. Annes forskningsinteresser inkluderer klima og konflikt, internasjonal miljølov og klimarettferdighet og menneskerettigheter i fredsvataler. Anne har også en MA i International Relations fra University of Edinburgh og arbeidserfaring fra skotske miljø- og utviklingsorganisasjoner. 


UTDANNING:

2020 Masters of Law (LLM), Internasjonale menneskerettigheter, Juridisk fakultet, University of Edinburgh

2019 Masters of Art (MA), Internasjonale relasjoner, Samfunnsvitenskapelig fakultet, University of Edinburgh

ARBEIDSERFARING:

2021 -          Vitenskapelig assistent, NUPI

2020 - 2021 Vitenskapelig assistent, Political Settlements Research Programme (PSRP)

2020 - 2021 Rådgiver, Scottish Environment LINK

2020             Praktikant, Political Settlements Research Programme (PSRP)

2020             Interim Campaign Director, Jubilee Scotland

2019 - 2020 Kampanjedirektør (midlertidig), Jubilee Scotland

2018             Praktikant, Palestinian Peace Coalition (PPC)

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler