Anne Funnemark

Tidligere ansatt

Anne Funnemark var vitenskapelig assistent og jobbet med prosjektene Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) og MCDC Climesec hos NUPI. Hun var en del av Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling og Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

 


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler