Hopp til innhold
NUPI skole

Klima, fred og sikkerhet i Irak

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet i Irak.
Photo: Mohammed Alsoufi/Flickr

Irak er svært utsatt for ekstremvær som følge av klimaendringer. Tørke, flom, hetebølger og sandstormer har en negativ påvirkning på miljøet, landbruket, vanntilgjengeligheten, helsen og andre aspekter av hverdagslivet til Iraks befolkning. Konsekvensene av klimaendringene undergraver utviklingen i landet og forverrer eksisterende sårbarheter, som kombinert med andre faktorer øker risikoen for ustabilitet og konflikt.

  • Tørke og vannmangel har en negativ påvirkning på landbruket og mattilgjengeligheten og forverrer livsusikkerheten. Kvinner og jenter er uforholdsmessig påvirket grunnet eksisterende kjønnsnormer og vedvarende ulikheter.
  • Tap av levebrød, delvis som følge av klimaendringer og miljøforringelse, bidrar til økt intern migrasjon og forflytning og kan forverre eksisterende spenninger i ressurspressede vertsområder.
  • Væpnede grupper og militser utnytter økonomiske vanskeligheter, som forverres av virkningene av klimaendringer, for å rekruttere og skaffe støtte. Vold og tvang fra væpnede aktører hindrer innsatsen for å redusere klimasårbarhet.
  • Et svakt styresystem og politisk konkurranse legger til rette for utnyttelse fra eliten og korrupsjon og undergraver klimatilpasning og motstandsdyktigheten til befolkningen. Dette bidrar til økt marginalisering, ekskludering og forverrer situasjonen til de mest sårbare gruppene i landet.

Du kan lese faktaarket og dets anbefalinger her. En PDF-versjon av faktaarket kan lastes ned her.

Videre lesning:

 

Flere faktaark fra CPSR prosjektet:

Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Climate-related Peace and Security Risks