Manus sendes inn elektronisk via IPs portal. Merk artikkelen «Ordingprisen 2017». Følg linken:https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol

Ordingprisen er tidsskriftet Internasjonal Politikk sin årlige pris for beste fagartikkel, skrevet av en bachelor- eller masterstudent fra et av de nordiske landene. Deltakerne må være under utdannelse eller ha avsluttet sin grad i kalenderåret 2016 eller 2017.

Bidraget kan være spesialskrevet til konkurransen, eller det kan være et tilpasset kapittel fra et lengre arbeid, et eksamensarbeid, en seminaroppgave eller lignende.

- I tillegg til prisen, fagfellevurdering, publisering i tidsskriftet og publiseringspoeng vinner du også heder og ære. Dette er en gyllen mulighet til å sparke i gang forskerkarrieren og til å bli lest av etablerte forskere, byråkrater og eksperter, sier seniorforsker og IP-redaktør Niels Nagelhus Schia.

- Noe av det lureste du kan gjøre

Bjørnar Sverdrup-Thygeson vant prisen i 2011, og jobber nå som forsker på NUPI. Vinnerbidraget handlet om kinesisk diplomati i Song-dynastiet. Artikkelen var basert på en kursoppgave i et diplomatifag han skrev første året av mastergraden i internasjonale relasjoner ved Universitetet i Ås.

- I tillegg til den verdifulle erfaringen det er å få muligheten til å publisere, er en fagfellevurdert publikasjon underveis i studieløpet noe av det lureste du kan gjøre, har jeg fått erfare. For en nåværende student, uansett hva slags Ivy League-universitet man ønsker å søke på, vil man være veldig glad for å ha en pris og en fagfellevurdert publisering på CV-en, sier Sverdrup-Thygeson.

Etter han hadde fått Ordingprisen kom NUPI-forskeren inn på University of Oxford.

- Prisen var nok ingen ulempe i den inntaksprosessen, sier han.

Slik gjør du det

Temaet for bidrag kan være hva som helst innenfor fagfeltet internasjonal politikk og beslektede emner. Juryen oppfordrer særlig til å sende inn arbeid som utfordrer etablerte rammer og faggrenser.
Manus bør ikke overskride 60.000 tegn med mellomrom og må tilpasses IPs mal for referanser og bibliografi. Bidrag som er publisert tidligere eller er under vurdering i andre fagtidsskrifter vil ikke bli vurdert.
Den første vurderingen av innsendte manus gjøres av redaksjonen og de beste bidragene vil bli sendt videre til eksterne fagfeller. De overordnede vurderingskriteriene er:

  • relevans for IP
  • originalitet og argumentasjonsstyrke
  • allmenn interesse og tilgjengelighet

Dersom redaksjonen og komiteen vurderer kvaliteten som høy nok vil vinnerbidraget bli publisert i IP i 2018.
Manus kan sendes inn på alle de skandinaviske språkene eller engelsk, men merk at vurderingen av engelskspråklige manus skjer under forutsetning av at forfattere selv bidrar til oversettelse dersom bidraget aksepteres for trykking.

Send inn bidragene merket Ordingprisen 2017 her innen 14. desember 2017.