Er Sikkerhetsrådet i krise?

Har krigen i Ukraina dyttet sikkerhetsrådet ut i en eksistensiell krise?

Spørsmålet har kommet til uttrykk i flere debatter, både i Norge og internasjonalt, i kjølvannet av krigen i Europas nest største land. Og det er kanskje ikke så rart at man kan trekke denne konklusjonen. Russlands veto blokkerer alle Ukraina-resolusjoner, og rådet ser derfor handlingslammet ut.

Men er det egentlig det?

For å få svar på spørsmålet, har NUPI-podkasten Utenrikshospitalet dratt på et minifeltarbeid til FN.

Seniorforsker Niels Nagelhus Schia og kommunikasjonsrådgiver Therese Leine fra NUPI har observert møter i Sikkerhetsrådet og generalforsamlingen, snakket med nøkkelpersoner i den norske delegasjonen til Sikkerhetsrådet, FN-eksperter – og sist, men ikke minst, Ukrainas ambassadør til FN, Serhij Kyslytsia. For hvem er vel bedre til å avgjøre om rådet fungerer eller ikke, enn ham? 

 

Forsvar på grensa

Hvor viktig er forsvaret i nord for Norges sikkerhet? Hvor stor er faren for en russisk invasjon av Finnmark? Og hva med trusler som kan forsere landegrenser, fordi de er usynlige? Har innretningen av Forsvaret endret seg etter den russiske invasjonen av Ukraina? Og ikke minst: Hvordan vil svensk og finsk NATO-medlemskap påvirke norsk forsvar og sikkerhet?

I denne episoden av Utenrikshospitalet, har vi tatt turen til Øst-Finnmark, noen titalls meter fra den norsk-russiske grensa, og møtt sjefen for Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), Michael Spanne Rozmara og en av hans soldater, Vebjørn Sandaker. Vi har også tatt en prat med NUPI-forsker Ole Martin Stormoen for å høre hva han tenker om disse spørsmålene.

Intervjuene er tatt opp i mai og begynnelsen av juni 2022.

 

Krig i Europa – Hva skjer med Nordens forsvars- og sikkerhetspolitikk?

Hvilken diagnose kan vi sette på Norden? Og hvordan ser bildet ut nå som Russland har invadert Ukraina?

Norge, Danmark og Island har NATO i ryggen. Men verken Sverige eller Finland er medlem i NATO. Og Norge og Island er ikke med i EU. Hvor enkelt er det å samarbeide for de nordiske landene, når de har så forskjellige tilknytninger? Blir krigen i Ukraina et vendepunkt for sikkerhets- og forsvarspolitikken i Norden? Er det sannsynlig at Finland og Sverige vil søke seg til NATO nå?

Før Ukraina-krigen så NUPI-forskerne Kristin Haugevik og Øyvind Svendsen på hvordan Norge, Danmark, Sverige og Finland oppfører seg i sikkerhets- og forsvarspolitikken sammen med nordiske kolleger i en rapport som kan lastes ned gratis her. I denne episoden av Utenrikshospitalet, dykker vi dypere ned i dette.

Programleder er kommunikasjonsrådgiver Ane Teksum Isbrekken.

 

Propaganda og ytringsfrihet i Russland

Hva er det som har skjedd med ytringsfriheten i Russland? Og hvilke følger har dette for de det gjelder? Tror russerne på Putins narrativ om invasjonen i Ukraina? Og hvordan ser fremtiden for ytringsfrihet i Russland ut? 

Denne episoden er med NUPI-forsker Natalia Moen-Larsen og seniorforsker ved IFS Håvard Bækken. Podkasten ledes av Marie Furhovden.

 

Hvorfor er vi redde for Huawei?

Har du sett tallet 5 og bokstaven G poppe opp øverst på mobilen din i det siste?

Episode to av Utenrikshospitalet ser sammen med seniorforsker Karsten Friis (NUPI) og direktør Olav Lysne (SimulaMet) nærmere på hva som egentlig gjør at kinesiske selskaper som Huawei har blitt en sikkerhetstrussel i USA og Europa. Hva er egentlig legitim frykt for sikkerhet, og hva er et resultat av maktkamp? Kan man i det hele tatt skille de to fra hverandre? Og ser bildet annerledes ut i USA og Europa, når det gjelder hvordan vi forholder oss til Kina? Og hvordan forholder Norge seg til alt dette?

 

Hacker telefonen din fra tusenvis av mil unna – uten at du merker det

Teknologi som kan overvåke telefonen din kan forhindre terrorisme og kriminalitet. Men hva skjer når teknologien som i utgangspunktet skulle bidra til en bedre verden, havner i hendene på ikke-demokratiske regimer? Og hvem har ansvaret for å sørge for at det ikke skjer?

NUPI-forsker Lars Gjesvik og tidligere NUPI-kollega Johann Ole Willers har sammen med Winnona DeSombre (Belfer Centre, Harvard Kennedy School) undersøkt hvordan overvåkningsteknologi utviklet for statlige aktører, markedsføres mot også ikke-demokratiske regimer.

I denne første episoden av NUPIs nye podkast-satsning Utenrikshospitalet, går Gjesvik og Willers i dybden på denne teknologien, og de problematiske sidene ved den.