Hopp til innhold
NUPI skole

NUPI seminar om NATO og nordisk sikkerhet

RUSI-CSIS.png

14 juni møttes eksperter i Oslo for å diskutere fremtidige utfordringer og muligheter i det transatlantiske forholdet som et ledd i et samarbeid mellom NUPI, Center for Strategic and International Studies (CSIS) og Royal United Service Institute (RUSI). Her deltok forskere fra de tre institusjonene, representanter fra utenriks- og forsvarsdepartementet og forskere fra en rekke andre forskningsinstitusjoner. 

 

Diskusjonen vektla Europas grunnleggende utfordringer. I dag er Europa i krig, Russland blir sett på som en direkte trussel, Kina er en fremtredende global aktør og terrorisme utgjør fremdeles en asymmetrisk trussel. Vi kan på dette stadiet, ikke forutsi utfallet av krigen i Ukraina og spørsmål knyttet til krigens utfall ble diskutert under seminaret.

Finsk og svensk NATO medlemskap vil ha stor innvirkning på den strategiske balansen i Europa. Begge land er godt forberedt på å ta del i alliansen, men den strategiske kulturen i begge landene vil måtte endres, og en rekke operasjonelle spørsmål må løses. Spørsmål som ble drøftet var blant annet hva fremtiden blir for nordisk samarbeid og NORDEFCOs agenda? Er det fare for at de nye medlemmene blir knyttet til et annet regional hovedkvarter enn Norge, som potensielt kan vanskeliggjøre nordisk samarbeid? Hva er prioriteringene til Storbritannia og USA i Nord-Europa, og hvordan passer det inn i dere bredere strategiske prioriteringer?

 

Temaer

  • NATO
  • Norden