Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Rolf Tamnes

Professor Emeritus
Rolf_Tamnes_11.jpg

Kontaktinfo og filer

rolf.tamnes@nupi.no
+47 990 92 280
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Rolf Tamnes er tilknyttet Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI.

Tamnes er dr.philos. fra 1991 og cand.philol. fra 1978, begge fra Universitetet i Oslo. Tamnes’ ekspertise er sikkerhets- og forsvarspolitikk, nordisk sikkerhet og sikkerhet i nordområdene.

Han var forsker og senere professor ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole 1981–2021, direktør for instituttet 1996–2012 og professor II ved Universitetet i Oslo 1995–2009. 

Tamnes har hatt forskningsopphold ved Woodrow Wilson Center og Center for Strategic and International Studies i Washington DC og ved St Antony’s College i Oxford. 

Tamnes var medlem av Forsvarspolitisk utvalg 1999–2000 og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 2001–2003. 

Han ledet Ekspertgruppen for forsvaret av Norge 2014–2015, var medlem av Afghanistanutvalget 2015–2016 og er medlem av Forsvarskommisjonen 2022–2023. Tamnes er medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi og Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Se oversikt over Tamnes' tidligere publikasjoner i CRIStin.

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Norden
 • Konflikt
 • Styring
 • Historisk IR

Utdanning

2012 Executive Education, Harvard Kennedy School

1991 Dr. philos, Universitetet i Oslo

1978 Cand. philos, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2021- Forsker I, NUPI

2014 Gjesteforsker, St Antony's College, Oxford

1996-2012 Direktør, Institutt for forsvarsstudier (IFS)

1995-2009 Professor II, Universitetet i Oslo

2008-2012 Leder for forskningsprogrammet Geopolitikk i det høye nord

2006 Gjesteforsker, Center for Strategic and International Studies

2015-2006 Gjesteforsker, Woodrow Wilson Center

1981-2021 Forsker/professor, Institutt for forsvarsstudier (IFS)

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The defence of northern Europe: new opportunities, significant challenges

With Finland and Sweden joining NATO, the Nordics will be united for the first time in a military alliance encompassing not only northern Europe but also the broader transatlantic region. It will eventually fortify northern European security, but several obstacles must be overcome first. NATO has done a formidable job since 2014 in updating its defence plans, cumulating in the Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area (DDA) family of plans approved in Vilnius 2023. Now Finland and Sweden need to be incorporated into these plans. A more challenging task is to implement NATO's New Force Model which is tremendously ambitious. Finland and Sweden's contributions will be important, but new investments must be made. NATO's Command Structure is yet to be fully reformed and fitted to the DDA. Joint Force Command Norfolk must urgently be staffed, without undue politicization in NATO. Nordic defence buildup can draw on regional cooperation in particular in five areas: in strengthening the area's command design through functional double-hatted headquarters; developing close air power cooperation through e.g. a Combined Joint Air Operations Centre; strengthening total defence cooperation across borders and expanding logistical infrastructure; establishing joint intelligence task forces; and joint training and exercises. The contributions of the United States and United Kingdom are indispensable when it comes to upholding the alliance's guarantee in northern Europe. The recent signing of Defense Cooperation Agreements between the US and the Nordics reinforces this—together with an increased presence of air and naval assets in the region. The same applies to the UK and the Joint Expeditionary Force which now has shifted its focus towards northern Europe. This engagement is a crucial addition to Nordic and NATO plans and activities in a period when growth in Nordic defence structures is occurring at a relatively slow pace. Only after the weaknesses and hurdles are addressed will the deterrence and defence of the region attain a fully credible level.

 • Forsvar
 • NATO
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Norden
Screenshot 2024-02-29 at 10.44.44.png
 • Forsvar
 • NATO
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Norden
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Våre eksperter på Russland og krigen i Ukraina

Mediehenvendelser i forbindelse med de dramatiske hendelsene som pågår i Russland kan henvendes til våre eksperter på Russland og krigen i Ukraina.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
Screenshot 2023-06-24 at 11.19.22.png
Jagerfly fotografert på US Army Alaska 4th Brigade Combat Team mai 2022 Foto Forsvarets mediearkiv_169.jpg
Forskningsprosjekt
2022 - 2023 (Pågående)

Transatlantic Security – Challenges and Opportunities

I dette prosjektet analyserer NUPI utvikling i transatlantisk sikkerhetspolitikk sammen med forskere fra CSIS i USA og RUSI i Storbritannia. Målet med prosjektet er å bidra til økt forståelse for dage...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
Publikasjoner
Publikasjoner

Den norske Atlanterhavskomité: Spranget inn i fremtiden

Europa er i krig. Putins overfall på Ukraina 24. februar 2022 utgjør et vendepunkt i europeisk sikkerhet. Krigen er også et foreløpig klimaks i russisk revisjonisme, som har aner tilbake til 1990 og som ble mer markant fra 2007 og 2014. Noen så krigen komme. Fra oktober 2021 ble innsiktsfulle analytikere og aktører i etterretnings- og beslutningskretser i USA, NATO Belgia og enkelte miljøer i Norge stadig mer sikre på at det gikk mot krig. De innerste sirkler hadde tilgang til svært god etterretning. Personer i posisjon med dyp innsikt i russisk historie så med stigende uro på at Russlands blodstenkte imperietradisjon gjenoppsto, brutal og usminket – denne utrivelige uvanen hos romanover og kommunister til å fortære naboer. Beleste personer i posisjon med bred kunnskap om styresett så at det autoritære russiske regimet gikk i totalitær retning og kapslet seg inn, noe vi gjenkjenner fra andre totalitære regimer. Eksperter i det offentlige rom så ikke krig som sannsynlig, med noen unntak. Det var ikke rasjonelt, liksom. De hadde heller ikke forestilt seg at Sovjet-imperiet ville rakne. Vi ser hva vi har sett før: At eksperter er best til å forklare i ettertid at slik måtte det nødvendigvis gå. Og til å klandre politikerne for at de ikke reagerte i tide. Ingen vet hvor lenge krigen vil vare og hvor lenge Putins Russland vil forbli en paria. Man registrerer at en rekke europeiske statsledere verker etter å skape fred, flere av dem på en slik måte at de selv kan skinne. Her skal vi skue bortenfor selve krigen og ha et særlig øye til tradisjonell makt- og interessepolitikk: Hva er de langsiktige utfordringer og trusler av betydning for Norge? Hvordan bør vi innrette vår sikkerhetspolitikk og vårt forsvar? Dette er en tid med store utfordringer, men også mange muligheter. Kriser skaper muligheter. Det finnes anledning til å gjøre Norge bedre rustet til å håndtere store endringer i geopolitikk og teknologi. Vi skal dvele ved omgivelsene, spesielt Russland og nord. Vi skal drøfte Norden i NATO som sikkerhetspolitisk prosjekt. Vi skal diskutere Forsvarets design, spesielt evnen til å tenke konsistent fra tanke til handling. Og vi skal til sist fremsette fem frimodige postulater, som overskrider konvensjonell tenkning, om hva Norge vil kunne prioritere i årene fremover.

 • Norden
 • Hav
Screenshot 2022-06-16 at 11.26.54.png
 • Norden
 • Hav
Program
2022 - 2024 (Pågående)

Norge i stormaktspolitikken - Geopolitikk, teknologi og klima (NISP)

Vår samtid preges av endringer i geopolitisk maktdynamikk, hurtiggående teknologisk utvikling og klimaendringer. I dette forskningsprogrammet analyserer NUPI hvordan utviklingen endrer den sikkerhetsp...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPIs ekspertise på Ukraina-konflikten

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige eksperter og relevant forskning på Ukraina-konflikten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Putin Zelensky og Stoltenberg.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg