Rolf Tamnes

Professor Emeritus

Rolf Tamnes er tilknyttet Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI.

Tamnes er dr.philos. fra 1991 og cand.philol. fra 1978, begge fra Universitetet i Oslo. Tamnes’ ekspertise er sikkerhets- og forsvarspolitikk, nordisk sikkerhet og sikkerhet i nordområdene.

Han var forsker og senere professor ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole 1981–2021, direktør for instituttet 1996–2012 og professor II ved Universitetet i Oslo 1995–2009. 

Tamnes har hatt forskningsopphold ved Woodrow Wilson Center og Center for Strategic and International Studies i Washington DC og ved St Antony’s College i Oxford. 

Tamnes var medlem av Forsvarspolitisk utvalg 1999–2000 og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 2001–2003. 

Han ledet Ekspertgruppen for forsvaret av Norge 2014–2015, var medlem av Afghanistanutvalget 2015–2016 og er medlem av Forsvarskommisjonen 2022–2023. Tamnes er medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi og Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Se oversikt over Tamnes' tidligere publikasjoner i CRIStin.


Utdanning

2012 Executive Education, Harvard Kennedy School

1991 Dr. philos, Universitetet i Oslo

1978 Cand. philos, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2021- Forsker I, NUPI

2014 Gjesteforsker, St Antony's College, Oxford

1996-2012 Direktør, Institutt for forsvarsstudier (IFS)

1995-2009 Professor II, Universitetet i Oslo

2008-2012 Leder for forskningsprogrammet Geopolitikk i det høye nord

2006 Gjesteforsker, Center for Strategic and International Studies

2015-2006 Gjesteforsker, Woodrow Wilson Center

1981-2021 Forsker/professor, Institutt for forsvarsstudier (IFS)

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler