Nå blir det mer spennende NUPI-forskning om bl.a. kinesisk diplomati, Russland i Midtøsten, Etiopia i forandring og nye former for havforvaltning og overvåkning og kriserespons i internasjonale organisasjoner. Gratulerer til de dyktige kollegene som vant frem - men også stor takk til alle fine medarbeidere NUPI som skrev gode søknader, men som ikke fikk støtte denne gang!

De følgende prosjektene fikk finansiering i denne runden:

  • ANGER – Chinese Anger Diplomacy (Prosjektleder Henrik Stålhane Hiim)
  • DEVINT – Public-Private Development Interfaces in Ethiopia (Prosjektleder Jon Harald Sande Lie)
  • RUSMENA – Russian Repretoires of Power in the MENA region (Prosjektleder Jakub Godzimirski)
  • N-SAFE – NGOs Securing Fisheries Environments: Understanding NGO-State Fisheries Protection Programs (Prosjektleder Patrick Cullen)

I tillegg fikk UiT-prosjektet Memory politics of the North, 1993-2023. An interplay perspective finansiering, med flere deltakere fra NUPI.