Hopp til innhold
NUPI skole

Nyskapende prosjekt styrket Norges utenrikspolitikk i Sikkerhetsrådet

I to år har forskere fra NUPI, PRIO og en rekke andre forskningsinstitutter rådført Utenriksdepartementet gjennom et nyskapende forskningsprosjekt.

Kristin Haugevik og Niels Nagelhus Schia.

Foto: Therese Leine

Norges periode som medlem av FNs sikkerhetsråd ble avsluttet den 31. desember 2022, etter to intensive år. Norges viktigste resultater ble drøftet på Stortinget den 19. januar, etter utenriksminister Anniken Huitfeldts redegjørelse om medlemskapet.

Perioden har vært preget av store hendelser, fra covid-19-pandemien, kuppet i Myanmar, væpnet konflikt i Etiopia, Talibans maktovertakelse i Kabul i 2021, til den russiske invasjonen av Ukraina i 2022.

Utenriksdepartementet jobber nå med å ta til seg lærdommer fra rådsperioden som kan være med på å bygge veien videre for Norges fremtidige utenrikspolitikk.

Andreas Løvold (UD) og Trine Heimerback (UD). 

 

Foto: NUPI

 

Kunnskapsbasert utenrikspolitikk

Dette var også på agendaen for det niende og siste Dialogforumet for Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd 2021-2022 den 17. januar.

Dialogforumets rundebord er blitt organisert i samarbeid med Utenriksdepartementet (UD), PRIO og NUPI. Gjennom 2021 og 2022 har rundebordsmøtene vært en arena for strategiske diskusjoner mellom forskningsmiljøene og beslutningstakere, med mål om å utvide kunnskapsbasen, styrke en kunnskapsbasert utenrikspolitikk, og å identifisere muligheter for Norge i Sikkerhetsrådet.

Møtene har samlet totalt omkring 80 ledende skandinaviske forskere fra over 25 forskjellige forskningsinstitusjoner. Møtene er blitt ledet av Utenriksdepartementets statssekretær, med aktiv deltakelse fra et bredt spekter av eksperter og beslutningstagere fra hele departementet inkludert FN-delegasjonen i New York.

— Dette er et innovativt grep som har lagt til rette for en veldig god dialog mellom forskere og utenriksdepartementet, sier seniorforsker Niels Nagelhus Schia, som har jobbet med prosjektet helt fra idéfasen.

Dialogen har bidratt til å støtte utenriksdepartementet med kunnskap om hva som rører seg på forskningsfronten på aktuelle temaer for Sikkerhetsrådets agenda, som for eksempel Afghanistan, klimasikkerhet, helsesikkerhet, Sahel og geopolitikk.

— Samtidig har forskerne som har deltatt, fått større forståelse for dynamikken i Sikkerhetsrådet og innsikt i hvordan det jobbes der for de ulike sakene. Dette har virkelig vært et samarbeid som har hatt en gjensidig nytteverdi, sier han.

Seniorforsker ved NUPI Niels Nagelhus Schia (t.v.) og Ulrika Möller, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Gøteborgs Universitet.

Foto: NUPI

 

Sentrale lærdommer

På siste møte ble som nevnt veien framover for Norges utenrikspolitikk diskutert under fanen «Norge etter medlemskapet i Sikkerhetsrådet: Hva er sentrale lærdommer for norske utenrikspolitiske hovedprioriteringer, multilateralt engasjement og FN-politikk fremover?».

Forskerne og representantene fra UD snakket blant annet om hvordan den valgte perioden har styrket Norges som utenrikspolitisk aktør. I tillegg ble det diskutert hvordan man kan dra nytte av innovative arbeidsmåter og prosesser som ble utviklet i tilknytning til det norske medlemskapet i Sikkerhetsrådet.

 

Om dialogforumets sekretariat

Dialogforumets sekretariat hadde ansvaret for å styre forumet. Sekretariatet utviklet konsepter og rammer for hvert enkelt møte, og koordinerte foredragsholdere og deltakere før møtene. Diskusjonene ved rundebordene fulgte Chatham House-regelen om konfidensialitet for å sikre uhindret deltagelse.

Sekretariatet har bestått av av Vegar Andreassen (UD), Niels Nagelhus Schia (NUPI), Louise Olsson (PRIO), Birthe Einen (PRIO) og Ida Rødningen (PRIO), under strategisk ledelse av Andreas Løvold (UD), Ulf Sverdrup (NUPI) og Henrik Urdal (PRIO).

Les også "Farvel Sikkerhetsrådet: Norge trer av" for å få en oversikt over hva NUPI har publisert om og under perioden Norge har vært medlem av FNs sikkerhetsråd.