Det er hovedtema i nye Internasjonal Politikk.

Litt over et år er gått siden brexit-avstemningen, og forhandlingene om Storbritannias utmeldelsesvilkår pågår for fullt.

Uavhengig av utfallet vil brexit prege europeisk politikk i mange år fremover, og det vil endre både Storbritannias rolle i Europa og dynamikken internt i EU.

Landene i Norden har historisk sett tette bånd til Storbritannia. I denne temautgaven av Internasjonal Politikk (IP) spør vi hvordan brexit vil påvirke de nordiske landenes forhold til EU og til Storbritannia.

I fjor gikk IP over til å bli et heldigitalt tidsskrift, og alt innholdet er fritt tilgjengelig på nett. Les nummeret her.