Hopp til innhold
NUPI skole

Ønsker ingen ny pandemi uten EU-samarbeid

Norge jobber for full tilknytning til EUs styrkede helseberedskapssamarbeid på så like vilkår som EU-landene som mulig.

F.v.: Ordstyrer Øyvind Svendsen (NUPI), Grete Karin Berg (NHO Geneo), Håkon Haugli (Innovasjon Norge), statsråd Ingvild Kjerkhol, Ann-Tove Kongsnes (Investinor) og Ole J. Dahlsberg (Curida).

Foto: NUPI

– I møte med alvorlig grensekryssende helsetrusler, kan ingen land klare seg alene, sa helseminister Ingvild Kjerkhol til de fremmøtte under seminaret «Er Norge klar for en ny pandemi uten et EU-samarbeid?», arrangert av NUPI og Helse- og omsorgsdepartementet 29. mars 2023.

I lys av koronapandemien gjør EU nå flere grep for å skape robuste forsyningskjeder og styrke forsyningssikkerheten for legemidler og medisinsk utstyr. EUs helsekrisemyndighet, HERA, skal være et bindeledd mellom forskning, utvikling, produksjon, innkjøp og distribusjon av kriserelevante medisinske mottiltak. Slik vil EU forsøke å sikre forsyningskjeder for medisinske mottiltak, og ivareta Europas tilgang til legemidler og medisinsk utstyr i en krise.

Men Norge er utenfor EU og HERA omfattes ikke av EØS-avtalen. Norge er heller ikke i formelle forhandlinger med et EU som har nok å gjøre med krig i Europa.

Helseministeren sa at Norge ønsker full tilknytning til EUs styrkede helseberedskapssamarbeid på så like vilkår som EUs medlemsstater som mulig.

– På den måten vil Norge være like godt rustet som våre nordiske og europeiske naboland ved neste helsekrise, sa Kjerkhol.

Statsråden understrekte også at mulighetene dette gir for norsk helsenæring står sentralt i regjeringens arbeid.

– Vår felles helsetjeneste og helseberedskap trenger en konkurransedyktig og bærekraftig helsenæring som kan hevde seg i Europa. Norge trenger verdiskapingen helsenæringen gir, sa Kjerkhol.

På seminaret var det også innlegg ved statssekretær Anne Marit Bjørnflaten i Nærings- og fiskeridepartementet, Marianne Riddervold (NUPI/Høyskolen i Innlandet), Grete Karin Berg (NHO Geneo) og Ole J. Dahlberg (Curida).

De to sistnevnte deltok også i den påfølgende panelsamtalen sammen med statsråd Kjerkhol, Håkon Haugli (Innovasjon Norge) og Ann-Tove Kongsnes (Investinor), ledet av NUPI-forsker Øyvind Svendsen. 

Se hele arrangementet her:

Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Norge og EU mot 2030