Hopp til innhold
NUPI skole
290323_Norske sårbarheter i et Europa i endring.png

Arrangement

Er Norge klar for en ny pandemi uten et EU-samarbeid?

I møte med en rekke kriser, og særlig etter erfaringene med koronapandemien, har Europa tatt flere grep for å styrke sin felles motstandsdyktighet. Hva betyr dette for Norge?
29 mars 2023
10:00 Europe/Oslo
Språk: Norsk
Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet
Seminar

Temaer

 • Regional integrasjon
 • Europa
 • Pandemier
 • Styring
 • EU
 • Norsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt

Klikk deg inn her for å se et opptak av arrangementet.

I lys av koronapandemien og andre pågående kriser satser EU nå tungt på å styrke sin motstandsdyktighet og sikre tilgang til kritiske innsatsfaktorer. I dette arbeidet er det å sikre tilgang til legemidler og medisinsk utstyr et viktig element. EU gjør nå flere grep for å skape robuste forsyningskjeder og dermed styrke forsyningssikkerheten for legemidler og medisinsk utstyr. Videre skal Helsekrisemyndigheten, HERA – Health Emergency Response Authority, både i freds- og krisetid, være et bindeledd mellom forskning, utvikling, produksjon, innkjøp og distribusjon av kriserelevante medisinske mottiltak. På denne måten vil EU forsøke å sikre forsyningskjeder for medisinske mottiltak, og ivareta Europas tilgang til legemidler og medisinsk utstyr i en krise. 

HERA omfatter ikke Norge per i dag, men regjeringen har konkludert at Norge skal søke en avtale med EU om full deltagelse i det Europeiske helseberedskapssamarbeidet. Dette seminaret vil bidra til å svare på en rekke spørsmål knyttet til denne tematikken:

 • Hvordan vil Norge og norsk industri påvirkes av EUs helsesatsing og økte fokus på motstandsdyktighet i en verden i endring?
 • Hvilke konsekvenser får de europeiske satsingene på økt motstandsdyktighet for et lite land som Norge?
 • Hva skal til for at norsk næringsliv skal komme i inngrep i europeiske investeringer og utviklingsprosjekter?
 • Hvordan kan Norge og norsk næringsliv bidra til å styrke europeisk autonomi?

Dette arrangementet er et samarbeid mellom NUPI og Helse- og omsorgsdepartementet.

Talere

Ingvild Kjerkol
Helse- og omsorgsminister (Ap)
Jan Christian Vestre
Næringsminister (Ap)
Ole J. Dahlberg
Administrerende direktør, Curida
Ann-Tove Kongsnes
Viseadministrerende direktør, Investinor
Grete Karin Berg
Spesialrådgiver, Regioner og samfunn, NHO
Marianne Riddervold
Forsker I (bistilling)
Øyvind Svendsen
Seniorforsker
Håkon Haugli
Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Relaterte prosjekter

Norge og EU grafikk 169 Foto Shutterstock.jpg
Forskningsprosjekt
2022 - 2024 (Pågående)

Norge og EU mot 2030

Dette prosjektet ser nærmere på utviklingen på viktige områder i forholdet mellom Norge og EU mot 2030....

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Klima
 • Styring
 • EU
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Klima
 • Styring
 • EU
29 mars 2023
10:00 Europe/Oslo
Språk: Norsk
Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet
Seminar

Temaer

 • Regional integrasjon
 • Europa
 • Pandemier
 • Styring
 • EU
 • Norsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt