Klikk deg inn her for å se et opptak av arrangementet.

I lys av koronapandemien og andre pågående kriser satser EU nå tungt på å styrke sin motstandsdyktighet og sikre tilgang til kritiske innsatsfaktorer. I dette arbeidet er det å sikre tilgang til legemidler og medisinsk utstyr et viktig element. EU gjør nå flere grep for å skape robuste forsyningskjeder og dermed styrke forsyningssikkerheten for legemidler og medisinsk utstyr. Videre skal Helsekrisemyndigheten, HERA – Health Emergency Response Authority, både i freds- og krisetid, være et bindeledd mellom forskning, utvikling, produksjon, innkjøp og distribusjon av kriserelevante medisinske mottiltak. På denne måten vil EU forsøke å sikre forsyningskjeder for medisinske mottiltak, og ivareta Europas tilgang til legemidler og medisinsk utstyr i en krise. 

HERA omfatter ikke Norge per i dag, men regjeringen har konkludert at Norge skal søke en avtale med EU om full deltagelse i det Europeiske helseberedskapssamarbeidet. Dette seminaret vil bidra til å svare på en rekke spørsmål knyttet til denne tematikken:

  • Hvordan vil Norge og norsk industri påvirkes av EUs helsesatsing og økte fokus på motstandsdyktighet i en verden i endring?
  • Hvilke konsekvenser får de europeiske satsingene på økt motstandsdyktighet for et lite land som Norge?
  • Hva skal til for at norsk næringsliv skal komme i inngrep i europeiske investeringer og utviklingsprosjekter?
  • Hvordan kan Norge og norsk næringsliv bidra til å styrke europeisk autonomi?

Dette arrangementet er et samarbeid mellom NUPI og Helse- og omsorgsdepartementet.