Selv om Nagorno-Karabakh ikke er en internasjonalt anerkjent stat, har denne enklaven både egen nasjonalsang, eget flagg og egen president. Siden oppløsningen av sovjetunionen har området vært preget av en dyptgående etnisk konflikt mellom armenere og aserbajsdjanere, men sistnevnte folkegruppe er blitt drevet ut fra territoriet i kjølvannet av den blodige borgerkrigen der på første halvdel av 1990-tallet.

Sist helg ble det figjen meldt om trefninger i regionen, som er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men som kontrolleres av armenske separatister. Kampene har fortsatt utover uken.

Men hva er egentlig Nagorno-Karabakh, hva er det som skjer der nå og hvorfor er det viktig for verden rundt?

I denne episoden av NUPI-podden møter du seniorforsker Helge Blakkisrud, som har forsket på ikke-anerkjente stater som Nagorno-Karabakh i en årrekke, nå blant annet i det NFR-finansierte forskningsprosjektet DeFacto.