Mali har stått overfor flere store kriser de siste tiårene. Landet har opplevd tre militærkupp på bare ett tiår, det har sett en økning i væpnede islamistiske angrep på sivile og flere enn 385 000 innbyggere er internt fordrevne, ifølge Human Rights Watch

Til tross for at livet går sin vante gang i hovedstaden Bamako, er andre deler av Mali sterkt preget av dødelige konflikter mellom jihadistiske opprørsgrupper og den maliske statens væpnede styrker. Siden 2012 har Malis historie vært preget av voldelig ekstremisme fra disse jihadistiske opprørsgruppene, men det er mye mer til fortellingen om Mali enn overskrifter om vold og ødeleggelse.

Motstandsdyktighet og drivkrefter i Mali

I denne episoden av NUPI-podkasten The World Stage, sitter Abdoul Wakhab Cissé og Morten Bøås ved Nigers elvebredd. Den majestetiske elven renner fra høyslettene i Guinea, gjennom Mali og Niger, før den finner veien gjennom Nigeria og ut i Atlanterhavet. Sammen diskuterer Cissé og Bøås manifesteringen av voldelig ekstremisme i Mali og i nabolandene i Sahel, som Niger og Burkina Faso.

Mali og Sahel omtales ofte som muliggjørende miljøer ("enabling environments"), som innebærer at alle faktorer som man tradisjonelt sett har lagt til grunn for fremveksten av voldelig ekstremisme er til stede. Men hvordan ser dette egentlig ut i praksis? 

Hvilken rolle spiller den maliske staten, dens undertrykkelse og hardhendte reaksjoner overfor innbyggerne? Hvilken rolle spiller religion som drivkraft for radikalisering? Hva forbedrer motstandsdyktighet? Og hvordan ser fremtiden ut for Mali og Sahel? 

PREVEX-prosjektet

Denne podkastepisoden er en del av det EU-finansierte PREVEX-prosjektet som søker å forstå hvilke drivkrefter som styrer voldelig ekstremisme, og hvordan lokalsamfunn svarer og står imot dette gjennom ulike former for motstandsdyktighet. Et av de mer overraskende funnene i prosjektet er at selv om mennesker i muliggjørende miljøer ofte har utallige grunner til å være sinte, radikaliseres likevel ikke. I stedet prøver de på ulike måter søker å stå imot og forbli motstandsdyktige. Dette ser forskerne også beviser på i Mali og i Sahel. 

Morten Bøås er Forsker 1 på NUPI og prosjektleder for PREVEX.

Abdoul Wakhab Cissé er seniorforsker ved The Alliance for Good Governance in Africa (ARGA. ARGA er en tenketank og et uavhengig forskningsinstitutt med kontorer I Mali, Niger og i Burkina Faso. 

PREVEX er finansiert av midler fra EUs Horizon 2020-program og har tildelingsnummer 870724. Les mer om prosjektet her.

Om du heller ønsker å høre denne samtalen som en podkast, så kan du gjøre det via spilleren under. Du finner den også på Spotify, Apple podcast og Google podcasts.