Etter krigsutbruddet i Ukraina 24. februar 2022 ble alt akademisk samarbeid med russiske institusjoner lagt på is. I henhold til den opprinnelige timeplanen skulle RUSMENA organisere et seminar i Moskva for å diskutere spørsmål knyttet til Russlands rolle i MENA-regionen med russiske eksperter og andre relevante aktører. Siden dette ikke lenger var mulig på grunn av krigsutbruddet i Ukraina og motvilje fra russiske partnere involverte i prosjektet, bestemte prosjektdeltakerne seg for å organisere en serie møter om disse spørsmålene med ledende europeiske eksperter som fokuserer i sin forskning på utviklingen i Midtøsten og i Nord-Afrika.

 

Ettersom et av medlemmene av RUSMENA-teamet, Tine Gade, er også tilknyttet European University Institute (EUI) i Firenze som har i flere år hatt programmet MEDirections, med fokus på utviklingen i Midtøsten, organiserte teamet et rundebord med EUI-eksperter på Midtøsten og Nord-Afrika for å diskutere Russlands rolle og oppfatninger i denne regionen. Arrangementet ble organisert i samarbeid med EUI i deres lokaler i Firenze 2. juni 2022 og involverte alle medlemmer av RUSMENA-teamet, samt ledende vestlige eksperter på Midtøsten og Nord-Afrika med førstehåndskunnskap om situasjonen i regionen. Noen av de lokale aktørene som kunne dele sine meninger om Russlands rolle i regionen, spesielt i Syria, ble også involvert. Detaljer om temaene som ble diskutert på dette arrangementet og eksperter som var involvert i denne diskusjonen, finnes i programmet:

 

 

Ettersom teamet også fikk vite at et nytt MENA-relatert forskningsinitiativ – Mediterranean Platform – var i ferd med å bli lansert ved LUISS-universitetet i Roma, bestemte prosjektdeltakerne seg for å kombinere arrangementet i Firenze med et rundebord i Roma som involverte de fleste medlemmene av RUSMENA-teamet og Roma-baserte eksperter på utviklingen i denne regionen. Programmet for dette arrangementet samt deltakerlisten finner du her:

 

 

Alt i alt ga begge arrangementene en veldig god mulighet for RUSMENA til å få en bedre forståelse av hvordan Russlands rolle i regionen blir sett på fra et regionalt perspektiv og av det vestlige ekspertmiljøet med dyp kunnskap om utviklingen i denne regionen. Prosjektdeltakerne forventer at disse to viktige begivenhetene kun er det første skrittet i utviklingen av et tettere samarbeid mellom medlemmer av RUSMENA-prosjektet og andre europeiske ekspertmiljøer som jobber med spørsmål knyttet til utviklingen i MENA-regionen hvor ikke bare Russland, men også andre aktører, er aktive og må samhandle.