Russian Repertoires of Power in the MENA region (RUSMENA)

2021 - 2024 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Hovedmålet med RUSMENA-prosjektet er å kartlegge hvordan russiske maktpraksiser har påvirket utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA-regionen) i perioden mellom 2011 og 2021.

I løpet av det siste tiåret har Russland kommet tilbake som en mer aktiv aktør i Midtøsten og i Nord-Afrika. Dette har utløst en ny dynamikk i regionen der også andre aktører har vitale interesser. Russlands tilnærming til konflikter i regionen i kjølvannet av den arabiske våren og Russlands direkte inngripen i krigen i Syria har resultert i fornyet interesse for russiske maktpraksiser.

RUSMENA-prosjektet bruker begrepet ‘maktrepertoar’ som et analytisk verktøy for å kartlegge russiske maktpraksiser i MENA-regionen - 20 land som strekker seg fra Iran i øst til Marokko i vest. Når Russland har valgt å intervenere i regionen har man tatt i bruk forskjellige maktinstrumenter for å oppnå sine strategiske mål.

Vi antar at måten Russland bruker forskjellige maktinstrumenter er forankret i russisk strategisk kultur, og at Russland kombinerer tradisjonelle maktpraksiser med nye tilnærminger til makten for å oppnå disse målene på den mest effektive måten.

'Maktrepertoarer’ forstås i dette prosjektet som et sett med tilgjengelige tilnærminger og et relativt stabilt utvalg av taktikker som forskjellige aktører benytter når de konkurrerer om innflytelse, i dette tilfellet i en region som er av stor strategisk betydning ikke bare for Russland, men også for andre stormakter.

MENA-regionen har alltid vært et område med stormaktkonkurranse. Som en av stormaktene som konkurrerer om innflytelse, har Russland brukt forskjellige maktinstrumenter for å forfølge sine mål og har vært i stand til å fylle en maktnisje ved å føre en overraskende aktiv, kostnadseffektiv og utfordrende politikk i regionen. Ved å undersøke kontinuitet, variasjon, endring og innovasjon i russiske tilnærminger til regionen, vil vi kunne få et mer nyansert og detaljert bilde av viktige aspekter ved russisk politikkutforming i regionen, og mer generelt.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under NORRUSS/UTENRIKS-programmet.

Artikler

RUSMENA rundebord i Roma og Firenze 1. og 2. juni 2022

June 14, 2022

NUPI-prosjektet 'Russian repertoires of power in the MENA region' (RUSMENA) organiserte to dager med rundebord i Italia i begynnelsen av juni 2022.

News

NUPI tildelt finansiering for fem forskningsprosjekter fra Norges forskningsråd

December 16, 2020

Norges forskningsråd finansierer fem nye NUPI-ledede prosjekter.