Russian Repertoires of Power in the MENA region (RUSMENA)

2021 - 2024 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Hovedmålet med RUSMENA-prosjektet er å kartlegge hvordan russiske maktpraksiser har påvirket utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA-regionen) i perioden mellom 2011 og 2021.

I løpet av det siste tiåret har Russland kommet tilbake som en mer aktiv aktør i Midtøsten og i Nord-Afrika. Dette har utløst en ny dynamikk i regionen der også andre aktører har vitale interesser. Russlands tilnærming til konflikter i regionen i kjølvannet av den arabiske våren og Russlands direkte inngripen i krigen i Syria har resultert i fornyet interesse for russiske maktpraksiser.

RUSMENA-prosjektet bruker begrepet ‘maktrepertoar’ som et analytisk verktøy for å kartlegge russiske maktpraksiser i MENA-regionen - 20 land som strekker seg fra Iran i øst til Marokko i vest. Når Russland har valgt å intervenere i regionen har man tatt i bruk forskjellige maktinstrumenter for å oppnå sine strategiske mål.

Vi antar at måten Russland bruker forskjellige maktinstrumenter er forankret i russisk strategisk kultur, og at Russland kombinerer tradisjonelle maktpraksiser med nye tilnærminger til makten for å oppnå disse målene på den mest effektive måten.

'Maktrepertoarer’ forstås i dette prosjektet som et sett med tilgjengelige tilnærminger og et relativt stabilt utvalg av taktikker som forskjellige aktører benytter når de konkurrerer om innflytelse, i dette tilfellet i en region som er av stor strategisk betydning ikke bare for Russland, men også for andre stormakter.

MENA-regionen har alltid vært et område med stormaktkonkurranse. Som en av stormaktene som konkurrerer om innflytelse, har Russland brukt forskjellige maktinstrumenter for å forfølge sine mål og har vært i stand til å fylle en maktnisje ved å føre en overraskende aktiv, kostnadseffektiv og utfordrende politikk i regionen. Ved å undersøke kontinuitet, variasjon, endring og innovasjon i russiske tilnærminger til regionen, vil vi kunne få et mer nyansert og detaljert bilde av viktige aspekter ved russisk politikkutforming i regionen, og mer generelt.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under NORRUSS/UTENRIKS-programmet.

Artikler

RUSMENA rundebord i Roma og Firenze 1. og 2. juni 2022

June 14, 2022

NUPI-prosjektet 'Russian repertoires of power in the MENA region' (RUSMENA) organiserte to dager med rundebord i Italia i begynnelsen av juni 2022.

News

NUPI tildelt finansiering for fem forskningsprosjekter fra Norges forskningsråd

December 16, 2020

Norges forskningsråd finansierer fem nye NUPI-ledede prosjekter.

Prosjektleder

Temaer
Russland og Eurasia  Midtøsten og Nord-Afrika  Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Energi  Diplomati  Utenrikspolitikk
Deltakere

Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

 

Eksterne

Irina Zvyagelskaya, the Institute of International Relations and Economy (IMEMO), Russland

Jeff Mankoff, National Defence University, USA

Siri Neset, Christian Michelsens institutt (CMI), Norge

Iver B.Neumann, Fridtjof Nansens institutt (FNI), Norge