Hopp til innhold
NUPI skole

Skatt og kapitalflukt: Vil Norge leve opp til ambisjonene?

Splid i politikerdebatt arrangert av SkattJakt-nettverket på Arendalsuka.

Fra venstre: Odd-Helge Fjeldstad (CMI), Sigrid Jacobsen (TJN-Norge), Morten Bøås (NUPI), Snorre Valen (SV), Truls Wickholm (AP), og Heidi Nordby Lunde (Høyre). 

Foto: Frida Kvamme/NUPI

Fra venstre: Odd-Helge Fjeldstad (CMI), Sigrid Jacobsen (TJN-Norge), Morten Bøås (NUPI), Snorre Valen (SV), Truls Wickholm (AP), og Heidi Nordby Lunde (Høyre). 

Foto: Frida Kvamme/NUPI

Arrangementet "Skatt og kapitalflukt: Vil Norge leve opp til ambisjonene?" fant sted på Arendalsuka 16. august og ble arrangert av SkattJakt-nettverket som koordineres av NUPI. Her kom norske politikere til en diskusjon om veivalg i politikken om skatt og utvikling i forkant av kommende Stortingsperiode, der de ble utfordret blant annet på følgende spørsmål: Hvilket lederskap og prioriteringer skal Norge ta i det internasjonale skattearbeidet? 

– Skatt er nøkkelen til utvikling og en absolutt forutsetning for å nå bærekraftsmålene. Likevel diskuteres skatt sjelden i utviklingsland, bortsett fra når det kommer til skattlegging av multinasjonale selskap, fortalte Odd-Helge Fjeldstad, seniorforsker ved Christian Michelsen Institutt.

Olav Lundstøl fra Norad fortalte videre om Norges bistandsengasjement innenfor skatt i utviklingsland, blant annet gjennom bistandsprogrammet ”Skatt for Utvikling” som har som mål å styrke skatteadministrasjonen i utviklingsland.

– Tall fra OECD viser også at skattebistand er noe av den mest effektive bistanden man kan drive med, der skattebistand har en nytte/kostnads rate på 50-100/1.  Likevel utgjør skattebistand kun 0.3% av Norges bistandsbudsjett. Norge har gjennom Addis Tax Initiative (ATI) forpliktet seg til å gi 260 millioner NOK til skattebistand innen 2020, men i dag viser tallet kun 40 millioner, fortalte Olav Lundstøl fra Norad.

– Norad og Skatteetaten har strategien for fremtidig skattebistand klar. Hvilke partier vil satse på dette, spør Lundstøl videre.

– Vi skal gå sakte sammen

Heidi Nordby Lunde (H) understreket at nåværende regjering er for skatt, både her hjemme og i utlandet.

– Vi skal følge opp Addis Tax Initiative og Skatt for utvikling. Vi ønsker å endre det nåværende regime med skatteparadis og hemmelighold, men det er viktig å sørge for at land henger med. Vi skal gå sakte sammen, sa Lunde.

På tide å ta av hanskene

Snorre Valen var enig om at det var viktig å ha med alle land, men understreket at en progressiv holdning fra Norges side, og samtidig samarbeide innenfor BEPS-prosjektet, ikke er en motsetning. Han var dermed tydelig på at det var på tide for Norge å ta på seg en lederrolle innenfor arbeidet mot ulovlig kapitalflukt.

– Vi skal doble bidraget til ATI og starter med 50 millioner. Vi skal oppdatere dagens Land-for-land-rapportering (LLR) til å gjelde alle selskaper, trekke oljefondet ut av alle skatteparadis og avskaffe taushetsplikt for advokater innenfor skatteplanlegging. Det er på tide å ta av hanskene,  sa Valen.

Heidi Nordby Lunde var på sin side opptatt av at det er viktig å ikke innføre kontraproduktive tiltak  i Norge som har god intensjon, men som kan ende opp med å skade næringslivet. Blant annet var hun skeptisk til å gjøre informasjon om selskaper offentlig, ettersom dette er et dårlig insentiv for økt konkurranse.

Truls Wickholm var derimot uenig i dette, og la seg nærmere SV i når det gjaldt tiltak innad i Norge.

– Vi burde gjøre langt mer enn det vi gjør i dag. Store avsløringer gjøres ofte av sivilsamfunn og journalister, vi trenger åpenhet.  Blant annet burde vi kutte ned i advokaters taushetsplikt siden vi har sett flere tilfeller der de aktivt bidrar til å unndra skatt. I tillegg burde dagens LLR-regelverket inkludere rapportering fra skatteparadis, sa Wickholm.

OECD eller FN eller begge deler?

I det internasjonale perspektivet fokuserte Wickholm på at de fleste utviklingsland ikke har vært med å utarbeide BEPS-prosjektet.

– Vi trenger FN. Å finansiere FNs skattearbeid kan være en løsning, uttalte Wickholm.

Dette ble støttet av Sigrid Klæboe Jacobsen, leder av Tax Justice Network.

– Eneste måte å få utviklingslandene med på, er å støtte skattearbeidet i FN, sa Jacobsen.

De neste 4 årene

– Mange svake stater mangler utdanning, helsetilbud, sikkerhet og mye mer, men det viktigste som må på plass og som er en forutsetning for utvikling i svake stater, er et ordentlig skattesystem, fortalte seniorforsker Morten Bøås fra NUPI.

Om Norges strategi for dette skal være å gå sakte sammen med det internasjonale arbeidet i BEPS, eller om det er på tide for Norge å ta av hanskene, vil bli klart etter valget 11. september. 

Temaer

  • Økonomisk vekst
  • Utviklingspolitikk
  • Utenrikspolitikk
  • FN

Fakta

  • Fra nettverket satt Morten Bøås fra NUPI, Odd-Helge Fjeldstad fra CMI og Sigrid Klæboe Jacobsen, leder av Tax Justice Network Norge, i panelet. I tillegg besto panelet av Olav Lundstøl fra Norad, og politikerne Snorre Valen fra SV, Truls Wickholm fra AP, og Heidi Nordby Lunde fra Høyre. 
  • NUPI koordinerer SkattJakt-nettverket, som bringer sammen norske forskere og eksperter for å styrke kunnskapsdelingen innenfor ulovlig kapitalflukt, skatt og utnyttelse av naturressurser. 
  • SkattJakt II er en videreføring av de opprinnelige TaxCapDev-prosjektene, i tillegg til at Tax Justice Network Norge nå er inkludert i nettverket.
  • Tax Justice Network har laget to podcasts fra arrangementet som kan lastes ned her