Hopp til innhold
NUPI skole

Program

SkattJakt-nettverket

Temaer

 • Internasjonal økonomi
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • EU

Arrangementer

29. mai 2024
08:30 - 10:00
NUPI
Norsk
Kan en skattekonvensjon i FN bidra til å bekjempe global ulikhet?
30. aug. 2022
13:30 - 15:00
NUPI
Engelsk
Sårbare statar og skatt: refleksjonar frå Afghanistan, Liberia og Sahel-regionen
31. mai 2021
17:00 - 18:00
Zoom
Engelsk
Når ‘lommer av effektivitet' betyr noko politisk: Regulering av utvinningsindustri og skattlegging i Uganda og Tanzania
8. jun. 2022
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
Boksamtale: Vegsperringar og den politiske økonomien i valden
9. sep. 2021
16:00 - 17:15
Microsoft Teams
Engelsk
Langtidseffektar av covid-19-pandemien på nasjonal skattlegging i Afrika sør for Sahara
12. apr. 2021
17:00 - 18:00
Zoom
Engelsk
Uformelle elitar som lokale byråkratar: Kvifor det å jobbe som skatteoppkrevjar aukar den lokale ansvarskjensla for byhøvdingar i Kongo
8. mar. 2021
17:00 - 18:00
Zoom
Engelsk
Elektronisk betalingsteknologi og skattekapasitet: Bevis frå Uruguays reform for økonomisk inkludering
8. feb. 2021
17:00 - 18:00
Zoom
Engelsk
Skatteoverhalding, kultur og lokale institusjonar: Arven frå førkolonial sentralisering i Uganda
25. nov. 2020
15:00 - 16:15
Webinar
Engelsk
Å byggje skattesystem i sårbare statar
16. nov. 2020
17:00 - 18:00
Webinar - Zoom
Engelsk
Forbetring av skattesamsvar og inntektsinnsamling: Bevis frå Uganda
12. aug. 2019
18:30 - 20:00
Kitchen & Bar, Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
Norsk
Arendalsuka 2019: Skatt, statsbygging og sårbare statar
6. nov. 2018
21:00 - 18:00
Forskningsparken, Oslo
Engelsk
The New Politics of Development: Fragility, Taxation and State-building
11. des. 2017
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
Korleis missa ein milliard: Afrikas tap frå gruveindustrien
15. aug. 2017
17:00 - 18:00
Arendal. Clarion Hotel Tyholmen
Norsk
Skatt og kapitalflukt: Vil Noreg leve opp til ambisjonane?
3. apr. 2017
14:00 - 15:30
NUPI
Engelsk
Væpna gruppers skattekollekt i DR Kongo
20. nov. 2016
11:00 - 18:00
Bergen
Engelsk
Skattjakt-konferansen 2016
6. jun. 2016
16:00 - 17:30
C.J. Hambros plass 2 D
Engelsk
Mineralsektoren i Nord Kivu, den Demokratiske Republikken Kongo (DR Kongo): moglegheiter og utfordringar.
2. jun. 2016
12:00 - 14:00
C.J. Hambros plass 2 D
Engelsk
Kan global aktivisme påverke den offentlege debatten rundt konfliktmineral i den Demokratiske Republikken Kongo?
10. feb. 2016
15:00 - 17:00
NUPI
Engelsk
Sluttseminaret for STEAL-prosjektet: Skattesvik og kvitvasking
20. jan. 2016
16:00 - 18:00
NUPI
Engelsk
Fører demokratisering til betre skattlegging? Erfaringar frå Benin
10. mai 2021
17:00 - 18:00
Zoom
Engelsk
Uformell skattlegging og samfunnsdriven utvikling: Bevis frå sør-sentrale Somalia

Innenriks inntektsmobilisering (domestic revenue mobilisation - DRM) er avgjørende for myndigheters evne til å foreta investeringer som fremmer sosial og økonomisk utvikling, og er en integrert del av FNs bærekraftmål (SDG 2030). Skatteinnkreving spiller også en avgjørende rolle i statsbygging ved å skaffe ressursene som trengs for å finansiere statlige kjerneaktiviteter, samt å danne grunnlaget for en sosial kontrakt mellom borgere og staten.

Hvordan man kan forbedre skattesystem og forhindre ulovlige kapitalstrømmer er spørsmål av stor betydning, ettersom svarene kan forme politikken som trengs for å anspore bærekraftig vekst. Hvis dette skal skje, er det behov for kunnskapsdeling, diskusjoner og interaksjoner mellom forskjellige typer interessenter.

Formålet med Skattjakt-nettverket er å tilrettelegge for slik interaksjon ved å samle forskere, politiske beslutningstakere og sivilsamfunnet som arbeider med spørsmål knyttet til skattesystem og kapitalstrømmer i utviklingsland, med særlig fokus på Afrika sør for Sahara.

Gjennom organisering av seminarer, podcaster og publisering av sammenfattetede og lett tilgjengelige forskningrapporter og blogginnlegg, tar nettverket sikte på å legge til rette for diskusjoner og erfaringsutveksling, med mål om å skape og dele kunnskap for å styrke DRM i utviklingsland og bidra til utformingen av nye internasjonale forskningsagendaer.

Koordinerende institusjoner og ledelse

Siste publikasjoner

Fjeldstad & Therkildsen (2020) Implications of the Covid-19 pandemic for revenue generation in poor African countries. DIIS Working Paper - Implications of the Covid-19 pandemic - Pdf

Pandemisamtalene

Pandemisamtalene er SkattJakt-nettverkets filmserie om de økonomiske og skattemessige konsekvensene av COVID-19. Her møter du forskere fra Norge og Afrika.

Episode 1: Kenya
Episode 2: Nigeria
Episode 3: Senegal

Bistandsaktuelt skrev om Pandemisamtalene i januar 2021. Les artikkelen her: Slik er afrikanske forskeres nye hverdag

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig assistent for SkattJakt-nettverket er Viljar Haavik.

Aktuelt

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Skattjakt-nettverket: Webinar

Skatt er nøkkelen til statsbygging og vegen ut av sårbarheit. Eit viktig tema som former grunnlaget for Skattjakt-nettverket.

 • Internasjonal økonomi
 • Europa
 • Afrika
 • Sårbare stater
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Tollkorrupsjon: På tide med en ny tilnærming

Toll blir ofte oppfattet som en av de mest korrupte institusjonene i utviklingsland. Selv om det er vanskelig og komplekst, er det mulig å bekjempe korrupsjon i tollvesenet, men det krever en tilnærming som er mindre sentrert rundt innføring av normer og praksis fra utviklede land.

 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Sårbare stater
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Tax for Development Webinar-serie

En ny webinarserie med det siste av forskning og intitativer for styrking av intern inntektsmobilisering i utviklingsland, med fokus på Afrika sør for Sahara.

 • Internasjonal økonomi
 • Globalisering
 • Afrika
Nyheter
Nyheter

MENINGER: En gylden mulighet for skatteetikk

Oljefondets etiske retningslinjer er oppe til vurdering. Et nytt «skatteunndragelsespunkt» må med i uttrekkskriteriene.

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Menneskerettigheter
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Samleside for medieklipp TaxCapDev

Her finner du pocaster og videoklipp relatert til skattjakt-nettverket. 

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Skatt og sårbare stater: Utfordringer for norsk bistand

Stater trenger egen inntekt for å fungere og skattesystemet spiller en viktig rolle. Hvordan jobber Norge med skatt i sårbare stater?

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Sårbare stater
 • Nasjonsbygging
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Skattlegging og skattereform i Afrika

Lærdom fra Tanzania

 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Styring
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Informasjon verdt å drepe for

Er gravejournalistikk viktig for å avdekke hemmelighold i finansverdenen? 

 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Menneskerettigheter
 • Styring

Kan skattlegging hjelpe stater ut av sårbarhet?

Ledende forskere på feltet mener at skattlegging er puslespillbiten som mangler innen freds- og statsbygging.

 • Internasjonal økonomi
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Sårbare stater
Nyheter
Nyheter

ANALYSE: Kurdisk statsbygging og kampen om naturressurser i dagens Irak

Hvilken rolle har skattlegging og naturressursforvaltning i kurdisk statsbygging?

 • Utviklingspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
Nyheter
Nyheter

Mellomstatleg samarbeid om naturressursar i Aust-Afrika

Korleis kan mellomstatleg samarbeid om naturvern og forvaltning av naturressursar i Aust-Afrika bidra til å skape fredeleg sameksistens i ei krigssone? Eit eksempel frå Uganda-Rwanda-DR Kongo kan vere lovande.

 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Konflikt
The image shows a baby and a mother mountain gorilla
Nyheter
Nyheter

KRONIKK: Skattlegging – veien ut av sårbarhet?

Sårbare stater er blitt det nye innsatsområdet for internasjonal bistand.

 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Humanitære spørsmål
 • Styring
Nyheter
Nyheter

Skatt er den nye kvinnekampen

Det er nå økt oppmerksomhet omkring hvordan skatteregimer og kapitalflukt påvirker kvinners liv. I forbindelse med at kampen mot ulovlig kapitalflyt tolkes i et menneskerettighetsperspektiv, får skattespørsmål også relevans opp mot likestillingsproblematikk og kvinners rettigheter.

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Sør- og Mellom-Amerika
Nyheter
Nyheter

NY BOK: Taxing Africa: Coercion, Reform and Development

En ny bok om skattleging i Afrika skrevet av Mick Moore (ICTD), Wilson Prichard (ICTD) and Odd-Helge Fjeldstad (CMI).

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika

RAPPORT: Skatt og sårbare stater

TaxCapDev-nettverket har 9 anbefalinger for hvordan Norge kan bidra til utvikling av skattesystemer i sårbare stater. 

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Asia
Nyheter
Nyheter

Boklansering: Perspectives on international taxation and capital flight from Africa.

– Hvordan påvirker det internasjonale skattesystemet de nasjonale inntektssystemene i Afrika? Ny bok fra Skattjakt/TaxCapDev-nettverket lansert i Norge

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Styring
Nyheter
Nyheter

Skatteutfordring i afrikanske land

Skatt er nøkkelen til utvikling, men flere afrikanske land møter på utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Hva slags løsninger finnes? Dette var blant spørsmålene diskutert blant ledende forskere under EADI-konferansen i Bergen. 

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Nyheter
Nyheter

Ny bok: Perspektiver på ulovlig kapitalflukt fra Afrika

Ny bok fra Skattjakt-nettverket

Nyheter
Nyheter

MENINGER: Oljefondets investering i skattesnusk

Oljefondet er tungt inne i sveitsisk storbank involvert i store skatteskandeler.

 • Økonomisk vekst
 • Utenrikspolitikk
 • Styring
Nyheter
Nyheter

Skatt og kapitalflukt: Vil Norge leve opp til ambisjonene?

Splid i politikerdebatt arrangert av SkattJakt-nettverket på Arendalsuka.

 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • FN
Nyheter
Nyheter

Internasjonal skatt ved et veiskille

I en verden med Trump og Brexit – hvem bestemmer internasjonal skattepolitikk? 

 • Utviklingspolitikk
 • Regioner
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
Nyheter
Nyheter

– Tiltak mot ulovlig kapitalflukt har mislyktes i stor grad

Er det mulig å stoppe skatteunndragelse og terrorfinansiering?

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Utviklingspolitikk
 • Internasjonale organisasjoner
chatham house
Nyheter
Nyheter

Ny studie: Ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland vokser

Ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland øker og tallene er store; kun i 2014 var kapitalflukten estimert til rundt rundt 1 trillion amerikanske dollar, viser ny rapport fra Global Financial Integrity. 

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Regioner
 • Afrika
 • Asia
 • Sør- og Mellom-Amerika
Nyheter
Nyheter

Ett år siden Panama Papers, var det bare et blaff?

Oppmerksomheten var stor, men fikk avsløringen reelle konsekvenser? spør SkattJakt-nettverket.

 • Internasjonal økonomi
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
Nyheter
Nyheter

SkattJakten fortsetter

Skattjakt-perioden forlenges og går nå over i SkattJakt II. I den nye perioden utvides også nettverket, og for SkattJakt II har vi fått med oss Tax Justice Network Norge (TJN-Norge) på laget. Fremover skal nettverket samarbeide om flere spennende arrangementer. 

 • Internasjonal økonomi
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Nyheter
Nyheter

Norges innsats i skattejakten

Ny rapport vurderer Norges innsats mot skatteunndragelse: på god vei innenfor flere områder, men får strykkarakter for skatteavtaler. –  Flere av Norges skatteavtaler er skadelige for utviklingsland, sier rapporten.

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Asia
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Nyheter
Nyheter

Nytt skatteparadis i Nairobi?

Vil etableringen av det nye internasjonale finanssenteret i Nairobi (NIFC) være nøkkelen til Kenyas økonomiske utvikling, eller vil det vise seg å bli enda et skatteparadis? 

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
Nyheter
Nyheter

Utviklingsland er netto-kreditorer i verdensøkonomien

Utviklingsland har fungert som netto-kreditorer for resten av verden, der skatteparadis har spilt en stor rolle i flukten av uregistrert kapital, viser ny rapport fra forskningsprosjekt i SkattJakt-nettverket

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
Nyheter
Nyheter

SkattJakt-Konferansen 2016

Skatteparadis og utviklingsland – hvilke konsekvenser ser vi og hvordan begrense den stadig økende kapitalflukten fra utviklingsland? 21-22 november møttes ledende forskere og eksperter i Bergen for å diskutere disse problemstillingene samt presentere den nyeste forskningen. 

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Afrika
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Building tax systems in fragile states. Challenges, achievements and policy recommendations

This report systematises and analyses existing knowledge on taxation in fragile states. Efforts to support domestic revenue mobilisation in conflict situations require a different approach and other means than in the more stable developing countries. On that basis, the study discusses possible entry points for Norwegian support to domestic revenue mobilisation in ways that may contribute to strengthen state-building and improve government legitimacy. Complexity, limited experience and security concerns suggest that one should be cautious to adopt bilateral technical assistance programmes of the kind implemented in other developing countries. Instead, the study argues in favour of engagement via multilateral institutions, including multi-donor trust funds and other forms of pooled resources. The report recommends nine entry points for Norwegian support to taxation in fragile states: 1. Do no harm 2. Safeguard donor coordination, but ensure a certain humility 3. Support customs administration 4. Capacitate management and taxation of natural resources 5. Support the United Nations Tax Committee 6. Improve taxpayer-tax administration relations 7. Remember the sub-national tax system 8. Support civil based organisations 9. Develop research capacity

 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Asia
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Asia
Publikasjoner
 • Afrika
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Global wealth chains in the international political economy

This work is funded by the ‘Systems of Tax Evasion and Laundering: Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy’(STEAL 2012-15) project funded by the TaxCapDev program under the Research Council of Norway (#212210/H30), and based at the Norwegian Institute of International Affairs.

 • Internasjonal økonomi
 • Styring
 • Internasjonal økonomi
 • Styring

Prosjekter

En mann viser fram svære bunker med pengesedler på gata i Mogadishu, Somalia
Forskningsprosjekt
2014 - 2017 (Avsluttet)

Follow the money: the role of cross-border networks in natural resource extraction, stolen assets recovery, and tax havens and the regulation of cross-border capital flows from extractive industry in East Africa (FOLLOW)

Dette forskningsprosjektet vil studere i detalj den formelle og uformelle reguleringen av flyten av naturressurser og andre kilder til velstand på tvers av nasjonale grenser, med et spesielt fokus på ...

 • Internasjonal økonomi
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonal økonomi
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Konflikt
 • Styring
Forskningsprosjekt
2011 - 2015 (Avsluttet)

Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL)

Prosjektet ser på hvordan kapital beveger seg over landegrensene i dagens globaliserte økonomi....

 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonal økonomi

Temaer

 • Internasjonal økonomi
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • EU

Arrangementer

29. mai 2024
08:30 - 10:00
NUPI
Norsk
Kan en skattekonvensjon i FN bidra til å bekjempe global ulikhet?
30. aug. 2022
13:30 - 15:00
NUPI
Engelsk
Sårbare statar og skatt: refleksjonar frå Afghanistan, Liberia og Sahel-regionen
31. mai 2021
17:00 - 18:00
Zoom
Engelsk
Når ‘lommer av effektivitet' betyr noko politisk: Regulering av utvinningsindustri og skattlegging i Uganda og Tanzania
8. jun. 2022
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
Boksamtale: Vegsperringar og den politiske økonomien i valden
9. sep. 2021
16:00 - 17:15
Microsoft Teams
Engelsk
Langtidseffektar av covid-19-pandemien på nasjonal skattlegging i Afrika sør for Sahara
12. apr. 2021
17:00 - 18:00
Zoom
Engelsk
Uformelle elitar som lokale byråkratar: Kvifor det å jobbe som skatteoppkrevjar aukar den lokale ansvarskjensla for byhøvdingar i Kongo
8. mar. 2021
17:00 - 18:00
Zoom
Engelsk
Elektronisk betalingsteknologi og skattekapasitet: Bevis frå Uruguays reform for økonomisk inkludering
8. feb. 2021
17:00 - 18:00
Zoom
Engelsk
Skatteoverhalding, kultur og lokale institusjonar: Arven frå førkolonial sentralisering i Uganda
25. nov. 2020
15:00 - 16:15
Webinar
Engelsk
Å byggje skattesystem i sårbare statar
16. nov. 2020
17:00 - 18:00
Webinar - Zoom
Engelsk
Forbetring av skattesamsvar og inntektsinnsamling: Bevis frå Uganda
12. aug. 2019
18:30 - 20:00
Kitchen & Bar, Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
Norsk
Arendalsuka 2019: Skatt, statsbygging og sårbare statar
6. nov. 2018
21:00 - 18:00
Forskningsparken, Oslo
Engelsk
The New Politics of Development: Fragility, Taxation and State-building
11. des. 2017
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
Korleis missa ein milliard: Afrikas tap frå gruveindustrien
15. aug. 2017
17:00 - 18:00
Arendal. Clarion Hotel Tyholmen
Norsk
Skatt og kapitalflukt: Vil Noreg leve opp til ambisjonane?
3. apr. 2017
14:00 - 15:30
NUPI
Engelsk
Væpna gruppers skattekollekt i DR Kongo
20. nov. 2016
11:00 - 18:00
Bergen
Engelsk
Skattjakt-konferansen 2016
6. jun. 2016
16:00 - 17:30
C.J. Hambros plass 2 D
Engelsk
Mineralsektoren i Nord Kivu, den Demokratiske Republikken Kongo (DR Kongo): moglegheiter og utfordringar.
2. jun. 2016
12:00 - 14:00
C.J. Hambros plass 2 D
Engelsk
Kan global aktivisme påverke den offentlege debatten rundt konfliktmineral i den Demokratiske Republikken Kongo?
10. feb. 2016
15:00 - 17:00
NUPI
Engelsk
Sluttseminaret for STEAL-prosjektet: Skattesvik og kvitvasking
20. jan. 2016
16:00 - 18:00
NUPI
Engelsk
Fører demokratisering til betre skattlegging? Erfaringar frå Benin
10. mai 2021
17:00 - 18:00
Zoom
Engelsk
Uformell skattlegging og samfunnsdriven utvikling: Bevis frå sør-sentrale Somalia