SkattJakt-nettverket

Forskningsprogram

Innenriks inntektsmobilisering (domestic revenue mobilisation - DRM) er avgjørende for myndigheters evne til å foreta investeringer som fremmer sosial og økonomisk utvikling, og er en integrert del av FNs bærekraftmål (SDG 2030). Skatteinnkreving spiller også en avgjørende rolle i statsbygging ved å skaffe ressursene som trengs for å finansiere statlige kjerneaktiviteter, samt å danne grunnlaget for en sosial kontrakt mellom borgere og staten.

Hvordan man kan forbedre skattesystem og forhindre ulovlige kapitalstrømmer er spørsmål av stor betydning, ettersom svarene kan forme politikken som trengs for å anspore bærekraftig vekst. Hvis dette skal skje, er det behov for kunnskapsdeling, diskusjoner og interaksjoner mellom forskjellige typer interessenter.

Formålet med Skattjakt-nettverket er å tilrettelegge for slik interaksjon ved å samle forskere, politiske beslutningstakere og sivilsamfunnet som arbeider med spørsmål knyttet til skattesystem og kapitalstrømmer i utviklingsland, med særlig fokus på Afrika sør for Sahara.

Gjennom organisering av seminarer, podcaster og publisering av sammenfattetede og lett tilgjengelige forskningrapporter og blogginnlegg, tar nettverket sikte på å legge til rette for diskusjoner og erfaringsutveksling, med mål om å skape og dele kunnskap for å styrke DRM i utviklingsland og bidra til utformingen av nye internasjonale forskningsagendaer.

Koordinerende institusjoner og ledelse

Siste publikasjoner

Fjeldstad & Therkildsen (2020) Implications of the Covid-19 pandemic for revenue generation in poor African countries. DIIS Working Paper - Implications of the Covid-19 pandemic - Pdf

Pandemisamtalene

Pandemisamtalene er SkattJakt-nettverkets filmserie om de økonomiske og skattemessige konsekvensene av COVID-19. Her møter du forskere fra Norge og Afrika.

Episode 1: Kenya
Episode 2: Nigeria
Episode 3: Senegal

Bistandsaktuelt skrev om Pandemisamtalene i januar 2021. Les artikkelen her: Slik er afrikanske forskeres nye hverdag

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig assistent for SkattJakt-nettverket er Viljar Haavik.

Nyheter

News

Skattjakt-nettverket: Webinar

November 4, 2020

Skatt er nøkkelen til statsbygging og vegen ut av sårbarheit. Eit viktig tema som former grunnlaget for Skattjakt-nettverket.

News

Tollkorrupsjon: På tide med en ny tilnærming

October 15, 2020

Toll blir ofte oppfattet som en av de mest korrupte institusjonene i utviklingsland. Selv om det er vanskelig og komplekst, er det mulig å bekjempe korrupsjon i tollvesenet, men det krever en tilnærming som er mindre sentrert rundt innføring av normer og praksis fra utviklede lan1

News

Tax for Development Webinar-serie

October 14, 2020

En ny webinarserie med det siste av forskning og intitativer for styrking av intern inntektsmobilisering i utviklingsland, med fokus på Afrika sør for Sahara.

News

MENINGER: En gylden mulighet for skatteetikk

October 29, 2019

Oljefondets etiske retningslinjer er oppe til vurdering. Et nytt «skatteunndragelsespunkt» må med i uttrekkskriteriene.

News

Samleside for medieklipp TaxCapDev

September 24, 2019

Her finner du pocaster og videoklipp relatert til skattjakt-nettverket. 

News

Skatt og sårbare stater: Utfordringer for norsk bistand

September 10, 2019

Stater trenger egen inntekt for å fungere og skattesystemet spiller en viktig rolle. Hvordan jobber Norge med skatt i sårbare stater?

News

Skattlegging og skattereform i Afrika

April 26, 2019

Lærdom fra Tanzania

News

Informasjon verdt å drepe for

April 2, 2019

Er gravejournalistikk viktig for å avdekke hemmelighold i finansverdenen? 

News

Kan skattlegging hjelpe stater ut av sårbarhet?

December 17, 2018

Ledende forskere på feltet mener at skattlegging er puslespillbiten som mangler innen freds- og statsbygging.

News

ANALYSE: Kurdisk statsbygging og kampen om naturressurser i dagens Irak

December 11, 2018

Hvilken rolle har skattlegging og naturressursforvaltning i kurdisk statsbygging?

News
The image shows a baby and a mother mountain gorilla

Mellomstatleg samarbeid om naturressursar i Aust-Afrika

December 5, 2018

Korleis kan mellomstatleg samarbeid om naturvern og forvaltning av naturressursar i Aust-Afrika bidra til å skape fredeleg sameksistens i ei krigssone? Eit eksempel frå Uganda-Rwanda-DR Kongo kan vere lovande.

News

KRONIKK: Skattlegging – veien ut av sårbarhet?

November 5, 2018

Sårbare stater er blitt det nye innsatsområdet for internasjonal bistand.

News

Skatt er den nye kvinnekampen

July 3, 2018

Det er nå økt oppmerksomhet omkring hvordan skatteregimer og kapitalflukt påvirker kvinners liv. I forbindelse med at kampen mot ulovlig kapitalflyt tolkes i et menneskerettighetsperspektiv, får skattespørsmål også relevans opp mot likestillingsproblemati1

News

NY BOK: Taxing Africa: Coercion, Reform and Development

May 9, 2018

En ny bok om skattleging i Afrika skrevet av Mick Moore (ICTD), Wilson Prichard (ICTD) and Odd-Helge Fjeldstad (CMI).

News

RAPPORT: Skatt og sårbare stater

April 13, 2018

TaxCapDev-nettverket har 9 anbefalinger for hvordan Norge kan bidra til utvikling av skattesystemer i sårbare stater. 

News

Boklansering: Perspectives on international taxation and capital flight from Africa.

March 16, 2018

– Hvordan påvirker det internasjonale skattesystemet de nasjonale inntektssystemene i Afrika? Ny bok fra Skattjakt/TaxCapDev-nettverket lansert i Norge

News

Skatteutfordring i afrikanske land

October 18, 2017

Skatt er nøkkelen til utvikling, men flere afrikanske land møter på utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Hva slags løsninger finnes? Dette var blant spørsmålene diskutert blant ledende forskere under EADI-konferansen i Bergen. 

News

Ny bok: Perspektiver på ulovlig kapitalflukt fra Afrika

October 12, 2017

Ny bok fra Skattjakt-nettverket

News

MENINGER: Oljefondets investering i skattesnusk

September 13, 2017

Oljefondet er tungt inne i sveitsisk storbank involvert i store skatteskandeler.

News

Skatt og kapitalflukt: Vil Norge leve opp til ambisjonene?

August 21, 2017

Splid i politikerdebatt arrangert av SkattJakt-nettverket på Arendalsuka.

News

Internasjonal skatt ved et veiskille

August 8, 2017

I en verden med Trump og Brexit – hvem bestemmer internasjonal skattepolitikk? 

News
chatham house

– Tiltak mot ulovlig kapitalflukt har mislyktes i stor grad

May 26, 2017

Er det mulig å stoppe skatteunndragelse og terrorfinansiering?

News

Ny studie: Ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland vokser

May 3, 2017

Ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland øker og tallene er store; kun i 2014 var kapitalflukten estimert til rundt rundt 1 trillion amerikanske dollar, viser ny rapport fra Global Financial Integrity. 

News

Ett år siden Panama Papers, var det bare et blaff?

April 4, 2017

Oppmerksomheten var stor, men fikk avsløringen reelle konsekvenser? spør SkattJakt-nettverket.

News

SkattJakten fortsetter

March 15, 2017

Skattjakt-perioden forlenges og går nå over i SkattJakt II. I den nye perioden utvides også nettverket, og for SkattJakt II har vi fått med oss Tax Justice Network Norge (TJN-Norge) på laget. Fremover skal nettverket samarbeide om flere spennende arrangementer. 

News

Norges innsats i skattejakten

December 21, 2016

Ny rapport vurderer Norges innsats mot skatteunndragelse: på god vei innenfor flere områder, men får strykkarakter for skatteavtaler. –  Flere av Norges skatteavtaler er skadelige for utviklingsland, sier rapporten.

News

Nytt skatteparadis i Nairobi?

December 13, 2016

Vil etableringen av det nye internasjonale finanssenteret i Nairobi (NIFC) være nøkkelen til Kenyas økonomiske utvikling, eller vil det vise seg å bli enda et skatteparadis? 

News

Utviklingsland er netto-kreditorer i verdensøkonomien

December 7, 2016

Utviklingsland har fungert som netto-kreditorer for resten av verden, der skatteparadis har spilt en stor rolle i flukten av uregistrert kapital, viser ny rapport fra forskningsprosjekt i SkattJakt-nettverket

News

SkattJakt-Konferansen 2016

November 23, 2016

Skatteparadis og utviklingsland – hvilke konsekvenser ser vi og hvordan begrense den stadig økende kapitalflukten fra utviklingsland? 21-22 november møttes ledende forskere og eksperter i Bergen for å diskutere disse problemstillingene samt presentere den nyeste forskninge1

Publikasjoner

Publication

Building tax systems in fragile states. Challenges, achievements and policy recommendations

2018
This report systematises and analyses existing knowledge on taxation in fragile states. Efforts to support domestic revenue mobilisation in conflict situations ...
Publication : ARTIKKEL

Global wealth chains in the international political economy

2014
This work is funded by the ‘Systems of Tax Evasion and Laundering: Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy’(STEAL 2012-15) ...

Prosjekter

Project : Forskningsprosjekt

Follow the money: the role of cross-border networks in natural resource extraction, stolen assets recovery, and tax havens and the regulation of cr...

Dette forskningsprosjektet vil studere i detalj den formelle og uformelle reguleringen av flyten av naturressurser og andre kilder til velstand på tvers av nasjonale grenser, med et spesielt fokus på nettverkene involvert i denne virksomheten.
Project : Forskningsprosjekt

Systems of Tax Evasion and Laundering

Prosjektet ser på hvordan kapital beveger seg over landegrensene i dagens globaliserte økonomi.
Temaer
Afrika  Internasjonal økonomi  EU  Utenrikspolitikk
Arrangementer
tir. 30 aug. 2022
Event
Time: 13:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Sårbare statar og skatt: refleksjonar frå Afghanistan, Liberia og Sahel-regionen

Bli med oss 30. august når vi ser nærare på rolla skatt speler for statsbygging i dei sårbare statane Afghanistan, Liberia og i Sahel.

man. 31 mai 2021
Event
Time: 15:00 Europe/Oslo
Location: Zoom

Når ‘lommer av effektivitet' betyr noko politisk: Regulering av utvinningsindustri og skattlegging i Uganda og Tanzania

Vi er glade for å kunngjere dette semesterets femte og siste Tax for Development Webinar med Anne Mette Kjær (Aarhus universitet). Ho vil presentere studien “Wh-en ‘Pockets of effectiveness' matter politically: Extractive industry regulation and taxation in Uganda and Tanzania”.

ons. 8 jun. 2022
Event
Time: 16:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Boksamtale: Vegsperringar og den politiske økonomien i valden

8. juni kjem Peer Schouten til NUPI for å presentere den nye boka si som gir eit unikt innblikk i rolla vegsperringar speler i konfliktutvikling og statsformasjon i Sentral-Afrika.

tor. 9 sep. 2021
Event
Time: 16:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Langtidseffektar av covid-19-pandemien på nasjonal skattlegging i Afrika sør for Sahara

Korleis kan skattlegging i Afrika sør for Sahara sjå ut etter pandemien? Odd Helge Fjelstad (CMI) legg fram resultat frå ein ny studie på dette webinaret.

man. 12 apr. 2021
Event
Time: 15:00 Europe/Oslo
Location: Zoom

Uformelle elitar som lokale byråkratar: Kvifor det å jobbe som skatteoppkrevjar aukar den lokale ansvarskjensla for byhøvdingar i Kongo

Vi er glade for å kunngjere at dette semesterets tredje seminar i vår Tax for Development Webinar-serie vil finne stad tysdag 13. april kl. 15:00. Foredragshaldar er Jonathan Weigel (London School of Economics). Han vil presentere artikkelen “Informal elites as local bureaucrats: Why working as a t1

man. 8 mar. 2021
Event
Time: 15:00 Europe/Oslo
Location: Zoom

Elektronisk betalingsteknologi og skattekapasitet: Bevis frå Uruguays reform for økonomisk inkludering

Vi er glade for å kunngjere dette semesterets andre webinar i vår Tax for Development Webinar-serie med Anne Brockmeyer som skal snakke om reforma for økonomisk inkludering i Uruguay.

man. 8 feb. 2021
Event
Time: 15:00 Europe/Oslo
Location: Zoom

Skatteoverhalding, kultur og lokale institusjonar: Arven frå førkolonial sentralisering i Uganda

Vi er glade for å kunngjere dette semesterets første webinar i vår Tax for Development Webinar-serie med Merima Ali (CMI og Syracuse University).

ons. 25 nov. 2020
Event
Time: 13:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

Å byggje skattesystem i sårbare statar

Korleis kan internasjonale givarar bidra der institusjonane er svake?

man. 16 nov. 2020
Event
Time: 15:00 Europe/Oslo
Location: Webinar - Zoom

Forbetring av skattesamsvar og inntektsinnsamling: Bevis frå Uganda

Velkommen til det tredje webinaret i Tax for Development Webinar-serien der Maria Jouste vil presentere studien "Do tax administrative interventions targeted at small businesses improve tax compliance and revenue collection? Evidence from Ugandan tax data."

man. 12 aug. 2019
Event
Time: 16:30 Europe/Oslo
Location: Kitchen & Bar, Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Arendalsuka 2019: Skatt, statsbygging og sårbare statar

Sårbare statar er eit fokusområde for norsk bistand, men korleis hjelper ein best statar som ser ut til å mangle det meste? Skattjakt-nettverket inviterer til samtale under Arendalsuka 2019.

tir. 6 nov. 2018
Event
Time: 19:00 Europe/Oslo
Location: Forskningsparken, Oslo

The New Politics of Development: Fragility, Taxation and State-building

Skattjakt-nettverket inviterer til ein to-dagerskonferanse om skatt og statsbygning i sårbare statar.

man. 11 des. 2017
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Korleis missa ein milliard: Afrikas tap frå gruveindustrien

Ressursrike land klarer ofte ikkje å sikre seg ein rettferdig del av naturressursformuane sine. Don Hubert har i ”Korleis missa ein milliard” utarbeidd eit rammeverk for å vurdere inntektsrisiko. I rapporten er det også ei omfattande samling av ”real-world case studies” designet for å hjelpe ressur1

tir. 15 aug. 2017
Event
Time: 15:00 Europe/Oslo
Location: Arendal. Clarion Hotel Tyholmen

Skatt og kapitalflukt: Vil Noreg leve opp til ambisjonane?

I samband med Arendalsuka ønskjer Skattjakt-nettverket å invitere norske politikarar til ein diskusjon om vegval i politikken om skatt og utvikling i forkant av kommande Stortingsperiode.

man. 3 apr. 2017
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Væpna gruppers skattekollekt i DR Kongo

NUPI har gleda av å invitere Kasper Hoffmann på besøk den 4. april. Hoffmann skal snakke om væpna gruppers skattleggingspraksis i det austlege Kongo, og argumentere for korleis desse gruppene bruker skatt til å etablere legitimiteten sin som substitutt for offentlege styresmakter i det austlege DR1

søn. 20 nov. 2016
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: Bergen

Skattjakt-konferansen 2016

Kva konsekvensar har ulovleg kapitalflukt for utviklingsland? Kva blir gjort for å hindre multinasjonale selskaps unndraging av skatt? Kor stor betydning har skatteparadis for ulovleg kapitalflukt?

man. 6 jun. 2016
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: C.J. Hambros plass 2 D

Mineralsektoren i Nord Kivu, den Demokratiske Republikken Kongo (DR Kongo): moglegheiter og utfordringar.

NUPI har gleda av å ønskje Aloys Tegera velkommen til NUPI for å snakke om mineral sektoren i Nord Kivu, DR Kongo. I seminaret vil Dr. Tegera snakke om følgjande problem:

tor. 2 jun. 2016
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: C.J. Hambros plass 2 D

Kan global aktivisme påverke den offentlege debatten rundt konfliktmineral i den Demokratiske Republikken Kongo?

NUPI, UNDP OGC og Nederlands ambassade i Noreg har gleda av å invitere til seminar med Dr. Dirk-Jan Koch.

ons. 10 feb. 2016
Event
Time: 13:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Sluttseminaret for STEAL-prosjektet: Skattesvik og kvitvasking

Dette seminaret markerer avslutninga av prosjektet "Systems of Tax Evasion and Laundering: Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy (STEAL)”. Hovudfunnet for prosjektet vil bli presentert og diskutert.

ons. 20 jan. 2016
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Fører demokratisering til betre skattlegging? Erfaringar frå Benin

På dette seminaret vil Dr Piccolino diskutere om demokratisering fører til høgare skatteinntekter. Ho bruker Benin som døme, eit låginntekstland med ei vellykka demokratisering frå tidleg 1990-tal.

man. 10 mai 2021
Event
Time: 15:00 Europe/Oslo
Location: Zoom

Uformell skattlegging og samfunnsdriven utvikling: Bevis frå sør-sentrale Somalia

Vi er glade for å kunngjere det fjerde seminaret til dette semesteret i vår Tax for Development Webinar-serie med Vanessa van den Boogaard og Fabrizio Santoro (begge frå International Center for Tax and Development) som skal presentere studien "Informal Taxation and community-driven developmen1