Hopp til innhold
NUPI skole

Skisserer løsninger for Sikkerhetsrådet

Nyskapende forskningssamarbeid tegner et bilde av sammenhengen mellom klima og konflikt.
Illustrasjon: SP Comics

– Vi har hatt en unik mulighet til å støtte Norges arbeid med klima, fred og sikkerhet gjennom deres periode som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022, sier NUPI-forsker Cedric de Coning.

NUPI og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) har analysert sammenhengen mellom klima, fred og sikkerhet i land og regioner på Sikkerhetsrådets agenda. Cedric de Coning har ledet NUPI-teamet.

– Jeg sier unik fordi det sjelden forskere, diplomater og FN-ansatte får mulighet til å samarbeide så tett i krysningspunktet forskning, politikk og praksis, forteller han.

 

Klima og konflikt på dagsordenen 

Sammenhengen mellom klima og konflikt er blitt et stadig viktigere diskusjonstema i Sikkerhetsrådet. Derfor har NUPI og SIPRI analysert hvordan klimaendringer har påvirket fred og sikkerhet i viktige land og regioner som:

NUPI- og SIPRI-forskerne har undersøkt fire sammenvevde faktorer for å forstå sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet:

  1. Mer usikre levebrød
  2. Migrasjon og mobilitet
  3. Militære og væpnede aktører
  4. Politisk og økonomisk utnyttelse og vanstyre

Analysene er publisert som faktaark og utformet for å være mest mulig anvendbare i politikkutforming. Faktaarkene er basert på analyser av relevante rapporter og faglitteratur, samt intervjuer med stats- og FN-ansatte, land- og område-eksperter.

 

Skisserer løsninger

NUPI- og SIPRI-forskerne har kommet med konkrete anbefalinger for hvordan Sikkerhetsrådet og FN kan håndtere de sammensatte utfordringene klimaendringene fører med seg: 

  1. Flere spesialiserte rådgivere i flere land: For å fremme informasjonsdeling, integrering og koordinering på tvers av FN-systemet, bør Sikkerhetsrådet finansiere nok spesialrådgivere på klima, miljø og sikkerhet i FN-operasjoner som er utsatt for klimaendringer.
  2. Utvikle regionale klimasikkerhetssentre: Sikkerhetsrådet bør tilrettelegge for bedre informasjonsdeling om klimarelaterte sikkerhetsrisikoer, samt koordinering av politikk og programmer i overlappende områder, ved å opprette regionale klimasikkerhetssentre.
  3. Sikre enhetlig politikk: For å sikre langvarig bærekraftighet, kan FN-operasjoner spille en nøkkelrolle i å koble sammen FN-politikk og programmering med nasjonale politiske prosesser. Nasjonale tilpasningsplaner bør brukes til å fremme nasjonale analyser og tiltak mot klimaendringer, fred og sikkerhet.
  4. Støtte rettferdig klimahandling: FNs responser på klimarelaterte sikkerhetsrisikoer bør designes for å støtte rettferdige overganger i klimaendringer og konflikter, i sammenheng med utvikling av nasjonale politikker for rettferdig og klimatilpasningsdyktig forvaltning av miljø, jordbruk, land og vann.

 

Illustrasjon: SP Comics

 

Illustrert vitenskap

Da Norges periode i Sikkerhetsrådet var over, gikk forskerne gjennom hva de hadde lært som faglig støtte for diplomatene. For at flere skulle få utbytte av kunnskapene, bestemte de seg for å dele de viktigste lærdommene som en policy brief, men også på mer nyskapende vis: i form av en tegneserie.

– Det er noe med kombinasjonen av tekst og bilde som hjelper oss å ta inn informasjonen på en annen måte. Tegneserieformatet tvinger en til å skjære analysen ned til beinet, og vi håper at dette formatet kan hjelpe oss med å nå et bredere publikum, forklarer de Coning. 

Tegneserien rommer bare en liten del av et mye større vitenskapelig arbeid, men forskerne håper at den vil gjøre folk interesserte i å også lese noe av forskningen som ligger bak.

 

Illustrasjon: SP Comics

 

Klima i klartekst

Tegneserier, podkaster eller TikTok-videoer bare er mediet, understreker Cedric de Coning. Det viktige er selvsagt innholdet.

Han forklarer at disse medienes kompakte form kan være utfordrende fordi det nødvendigvis fører til at nyanser og sammenhenger ikke får plass.

– Vi har brukt mye tid på å sørge for at teksten, selv når den er så komprimert, fortsatt får med så mye nyanser og dybde som mulig, utdyper de Coning.

Forskerne måtte også være oppmerksomme på tegningene utfylte analysen, samtidig som de unngikk forenklinger og negative stereotyper.

– Det var viktig å drøfte dette med tegneserieskaperne fra starten av, og å være med gjennom hele den kreative prosessen, sier NUPI-forskeren.

Han forteller at utforskningen av et nytt format var kreativt inspirerende og utfordret forskerne til å finne fem til den absolutte kjernen i funnene sine.

 

Fortsetter arbeidet

Selv om Norge er ferdig som medlem av Sikkerhetsrådet, har ikke NUPI og SIPRI satt strek for sitt arbeid med klima, fred og sikkerhet. Forskerteamet støtter nå andre land i deres perioder som valgte medlemmer av Sikkerhetsrådet, for tiden Sveits og Sør-Korea.

Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Climate-related Peace and Security Risks