Hopp til innhold
NUPI skole

USA-veker på NUPI i juni

I juni byr vi på heile tre arrangement om USA. På plakaten står amerikansk utanrikspolitikk og relasjonar til fleire andre land, geopolitikk, valet i USA og global tryggleik.
The image shows the flag of the USA in front of the White House, which is seen further in the distance

I FOKUS: NUPI vender nesen vestover med hele tre arrangementer i serien «Talks on Geopolitical Rivalry» i juni.

Foto: narvikk/iStock

Først ut er Senter for geopolitikks årlege foredrag Yale-professor Odd Arne Westad, med foredraget «USA, Kina og framtida». 18. juni får vi besøk av Kenneth R. Weinstein (Hudson Institute), og 20. juni ser vi nærare på demokratiet i USA og global sikkerheitspolitikk.

Dei to siste arrangementa er ein del av prosjektet «Talks on Geopolitical Rivalry», som er støtta av den amerikanske ambassaden i Oslo.

USA, Kina og framtida

Korleis har forholdet mellom Kina og USA utvikla seg sidan Den kalde krigen? Kva pregar dei bilaterale sambanda mellom landa, og kva forhold har dei til dei sentrale temaa i internasjonal politikk i dag? Og kva kan vi vente i framtida?

Dette skal professor Odd Arne Westad (Yale University ) snakke om på Sentralen klokka 09.00 måndag 10. juni.

Les meir og meld deg på her.

Amerikansk utanrikspolitikk og geopolitikk

På formiddagen 18. juni klokka 08.30, med fagleg program frå 09.00 til 10.00, inviterer vi til frokostseminaret US foreign policy and geopolitics med Ken Weinstein (Japan Chair, Hudson Institute), som skal sjå nærare på forholdet mellom USA og Asia, både i geopolitisk kontekst og med tanke på koplinga mellom tryggleik og handel.

I 2018 vart Weinstein utnemnd av dåverande president Donald Trump  til å sitje i rådgivingskomiteen for handelspolitikk og forhandlingar, og i 2020 nominerte Trump han til USAs ambassadør til Japan.

Les meir og meld deg på her.

Valet i USA og global tryggleik

Kva er status for demokratiet i USA, og kva følgjer har dette for global sikkerheitspolitikk i åra som kjem?

Bli med 20. juni, når NUPI og The Conduit dykkar inn i korleis dei kommande vala i USA kan forme om internasjonale forhold og tryggingsdynamikkar. Tomas Seltzer held introduksjonen, før Mark Baldessare (Public Policy Institute of California) med fleire held korte foredrag, etterfølgde av paneldebatt med mellom anna Baldessare og NUPI-forskar Karsten Friis. Arrangementet finn stad i Kristian Augusts gate 21, og varer frå 13.00 til 16.00, etterfølgde av mingling, sliders og forfriskingar.

Les meir og meld deg på her.

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Internasjonal økonomi
  • Handel
  • Globalisering
  • Diplomati
  • Utenrikspolitikk
  • Europa
  • Asia
  • Nord-Amerika
  • Styring