Anna Eriksen Rio

Stipendiat

Anna Eriksen Rio er stipendiat ved NUPI og jobber med prosjektet Public-Private Development Interfaces in Ethiopia (DEVINT). 

PhD-prosjektet hennes fokuserer på 'Special Economic Zones', privat sikkerhet og utviklingsstrategier i Etiopia. Ved NUPI er hun en del av Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Hun har en bachelorgrad i International Relations fra University of the St Andrews, Skottland, og en MSc i International Relations fra London School of Economics and Political Science (LSE).


Utdanning

2018-2019 MSc i International Relations, the London School of Economics and Political Science 

2014-2018 MA (hons.) i International Relations, University of St Andrews 

Arbeidserfaring

2022- Stipendiat, NUPI

2021-2022 Forsknings-og kommunikasjonsrådgiver, Senter for Utvikling og Miljø (SUM), UiO

2020-2021 Vitenskapelig assistent, Senter for Utvikling og Miljø (SUM), UiO 

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler